facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kandidátem na rektora UTB byl zvolen Vladimír Sedlařík

16. 10. 2018
Kandidátem na rektora UTB byl zvolen Vladimír Sedlařík

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) dnes v tajné volbě zvolil kandidátem na jmenování rektorem Vladimíra Sedlaříka. Rektora jmenuje na návrh akademického senátu univerzity prezident republiky.

Sedlařík získal celkem 23 hlasů, přičemž pro zvolení bylo třeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu, tedy devatenáct. V akademickém senátu zasedá celkem 24 akademických pracovníků a 12 studentů, dohromady 36 členů.

DSC 6987

Vladimír Sedlařík vystudoval UTB. V roce 2003 absolvoval magisterské studium oboru Technologie životního prostředí, roku 2006 obhájil disertační práci na téma Biologicky rozložitelné polymery na bázi odpadů z mlékárenského průmyslu. Za disertační práci obdržel cenu Siemens. Během doktorského studia také absolvoval stáž na Chalmers University of Technology ve švédském Göteborgu. Na UTB později založil vlastní výzkumnou skupinu zabývající se bioaktivními polymerními systémy. Absolvoval také postdoktorandskou stáž na Institutu Jožef Stefan v Lublani. V roce 2011 se habilitoval docentem a roku 2017 byl jmenován profesorem pro obor Technologie organických látek. Na postu prorektora pro tvůrčí činnosti působí od roku 2012, od roku 2016 je ředitelem Centra polymerních systémů.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v současné době vzdělává 9 500 studentů v humanitních, přírodovědeckých, technických, zdravotnických a uměleckých oborech. Zřízena byla k 1. lednu 2001, ale hlásí se k tradici Fakulty technologické Vysokého učení technického v Brně, jež ve Zlíně působila od 60. let 20. století. Založení univerzity aktivně podporoval i Tomáš Baťa jr., který souhlasil s tím, aby škola nesla jméno jeho otce. Až do své smrti v roce 2008 působil Tomáš Baťa jako předseda Správní rady UTB. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně byla letos mezi 14 českými zástupci v žebříčku Times Higher Education.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: UTB ve Zlíně