facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novým rektorem VŠCHT Praha bude Milan Pospíšil

10. 10. 2023
Novým rektorem VŠCHT Praha bude Milan Pospíšil

Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze povede v následujících čtyřech letech Milan Pospíšil. Za kandidáta na rektora pro období 2024–2027 jej zvolil 10. října Akademický senát VŠCHT Praha celkovým počtem 18 hlasů.

Pospisil

Rozhodnutí senátu, který kandidáta zvolil v prvním kole tajné volby, nyní poputuje na Ministerstvo školství ČR a následně k prezidentovi republiky. Ten jmenuje kandidáta na rektora do funkce.

Milan Pospíšil se narodil v roce 1963 v Klatovech. Je ženatý, má dvě dospělé dcery. Vystudoval obor Chemické a energetické zpracování paliv na VŠCHT Praha, kde v roce 1985 získal titul inženýra. Ve stejném oboru se v roce 2002 habilitoval a v roce 2016 byl jmenován profesorem.

S VŠCHT Praha svázal celý profesní život. Od r. 1987 pedagogicky a výzkumně působí na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv. V minulosti působil jako proděkan Fakulty technologie ochrany prostředí (2002-2007), prorektor pro vědu a výzkum (2008-2011) a prorektor pro strategie a rozvoj (od r. 2012).

Zkušenosti z řízení sektoru vysokého školství získal jako místopředseda (2015-2017), a především jako předseda (od 2018) Rady vysokých škol. Dále byl hlavním odborným garantem projektu MŠMT IPN KREDO pro strategii řízení vysokého školství (2012-2015). Byl členem expertních skupin MŠMT pro přípravu Strategie vzdělávání 2030+ a Strategie vysokého školství 2021+. Je členem Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj (od 2019).

V profesní činnosti se zaměřuje na praktický aplikovaný výzkum v oblastech analýzy uhlovodíků, vlivu spalování na životní prostředí, progresivních technologií výroby paliv a tvorbu národní strategie použití obnovitelných zdrojů energie v dopravě.

Je autorem či spoluautorem 44 impaktovaných publikacích v databázi WoS (h-index 15).

"V následujících letech se budu prioritně soustředit na získávání kvalitních studentů, českých i zahraničních. Musíme jim nabídnout atraktivní studijní programy reflektující současné evropské a světové trendy. Prioritou číslo dvě je posílení pozice VŠCHT jako špičkové vzdělávací a výzkumné instituce s mezinárodně konkurenceschopným základním a aplikovaným výzkumem a kvalitní spoluprací s průmyslovou sférou. Proto musíme brzy provést systémové i organizační změny a zároveň diverzifikovat rozpočtové zdroje,“ uvedl Milan Pospíšil, který se funkce ujme 1. 1. 2024.

O rektorskou funkci se ucházel kromě profesora Pospíšila také stávající rektor VŠCHT Praha, Pavel Matějka.

 

Zdroj: Vysoká škola chemicko-technologická