facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Studentští delegáti z pětatřiceti zemí jednají v Praze

18. 11. 2022
Studentští delegáti z pětatřiceti zemí jednají v Praze

O udržitelné, dostupné a vysoce kvalitní vysokoškolské vzdělávání v Evropě usiluje Evropská studentská unie, která zastupuje na dvacet milionů studentů a aktuálně jedná v Praze. Výsledky jednání reprezentují názory studentů na jednáních Evropské komise a Evropského parlamentu a ovlivňují politiku Evropské unie.

UKFroum1

V Praze nyní probíhá v pořadí již 83. valné shromáždění Evropské studentské unie (ESU), jež je zastřešující organizací 45 národních svazů studentů ze čtyřiceti zemí a zastupuje přes dvacet milionů studentů napříč Evropou. Uskupení reprezentuje názory studentů na jednáních Evropské komise a Evropského parlamentu a ovlivňuje politiku Evropské unie.

Toto prestižní mezinárodní zasedání se v Česku koná vůbec poprvé a je spojeno s předsednictvím ČR v Radě EU. „Je nám velikou ctí, že shromáždění se poprvé za třicet let – tedy od doby, kdy Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) působí jako zástupce českých studentů a studentek v ESU – koná v České republice,“ říká předseda SK RVŠ Michal Farník a zdůrazňuje, že je to vynikající příležitost přinést důležitá národní témata na program jednání evropského panelu.

UKForum2

Předseda SK RVŠ Michal Farník zahajuje sobotní panelovou debatu o doktorském studiu.

Na programu je řešení krizí i zlepšování podmínek

Na 140 studentských zástupců z evropského prostoru se sešlo v Praze, aby společně diskutovali o aktuálních tématech a pracovali na dosažení změn prostřednictvím dialogu, návrhů a akcí. Ústředním cílem ESU je udržitelné, dostupné a vysoce kvalitní vysokoškolské vzdělávání v Evropě.

„Valné shromáždění představuje ideální možnost k setkání delegátů studentských reprezentací, jejichž posláním je zastupovat a bránit demokratická, politická a sociální práva studentů, posilovat kvalitu a mezinárodní prostupnost vzdělání,“ říká Damir Solak, místopředseda pro zahraniční záležitosti SK RVŠ.

Mezi aktuálně řešená témata patří mimo jiné otázky týkající se ukrajinských studentů a utlačovaných a perzekvovaných běloruských studentů. Hlavním motorem ESU je boj za práva studentů, zlepšování studentského prostředí a propojování národních vzdělávacích systémů.

„V souvislosti s aktuálním děním, které vytváří obrovský tlak na současnou generaci mladých, musíme více než kdy jindy zajistit, aby veškerá vládní a institucionální rozhodnutí zohledňovala i stanoviska studentů a studentek,“ zdůraznila během víkendového zasedání Radka Wildová, náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu při ministerstvu školství a bývalá prorektorka Univerzity Karlovy.

UKForum3

Náměstkyně MŠMT Radka Wildová vyzdvihla nutnost zohledňování studentských stanovisek.

Prestiž i příležitost pro Česko

„Jako SK RVŠ jsme měli možnost akci takového formátu a prestiže organizovat vůbec poprvé a jsme potěšeni, že jsme dostali záštitu od ministerstva školství, hlavního města Prahy a univerzit z Asociace výzkumných organizací (AVO), jmenovitě Univerzity Karlovy, Masarykovy Univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci, Vysokého učení technického v Brně, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze,“ říká místopředseda SK RVŠ pro organizaci a řízení Martin Horváth.

Během svatomartinského víkendu proběhla seminární část, v rámci níž byly diskutovány body pro hlavní část zasedání, které probíhalo do 16. listopadu. Na programu jednání byla témata jako například Ph. D. studium, projekt Evropských univerzit či bezpečné vysokoškolské prostředí. „Jako organizátoři jsme měli možnost ovlivnit program některých částí zasedání a komunikovat témata důležitá pro český vysokoškolský sektor, jako je například reforma doktorského studia nebo podpora Evropských univerzitních aliancí,“ vyzdvihuje Michal Farník.

UKForum4

Valného shromáždění ESU se účastnilo na 140 studentských zástupců z celé Evropy.

Právě otázce Ph. D. studia byl věnován hned první panel víkendového setkání. „Otázka doktorského studia patří mezi klíčová témata Asociace výzkumných univerzit, proto jsem rád za možnost diskuse s delegáty Evropské studentské unie, mimochodem velice vhodně navazující na proběhlou mezinárodní konferenci KRECon. Myslím, že z debaty se studenty i zástupci našich univerzit jasně vyplynulo, že plánovaná reforma doktorského studia má potenciál reálně posunout perspektivu, jakou se na přípravu doktorandů díváme, a to z hlediska cílů této přípravy i souvisejících procesů na univerzitách. A právě proto ale nesmíme problematiku doktorandů vnímat izolovaně a mimo kontext současného stavu i představ o budoucím vývoji vysokého školství a výzkumu v ČR jako takového,“ shrnuje pro UK Forum Pavel Doleček, prorektor Univerzity Karlovy pro strategickou spolupráci a rozvoj, jenž se sobotní debaty účastnil.

Organizátoři akci propojili také s významem 17. listopadu, přičemž část účastníků se zúčastní vzpomínkové slavnosti k Mezinárodnímu dni studentstva a státnímu svátku 17. listopadu, kterou SK RVŠ organizuje. „Do programu jsme zařadili i seminář o tom, jak fungoval studentský aktivismus od roku 1989 až doteď,“ uvádí Damir Solak a dodává: „Organizace valného shromáždění ESU je skutečně prestižní záležitostí, jelikož ESU reprezentuje názory studentů na jednáních Evropské komise a Evropského parlamentu a ovlivňuje politiku Evropské unie.“

UKForum5

Prezident ESU Matteo Vespa shrnuje aktuální studentská stanoviska.

Pokračování za půl roku v Gruzii

ESU v rámci valného shromáždění připravuje dokument s požadavky pro evropskou, národní a mezinárodní úroveň, který pomůže vyrovnat se s energetickou krizí a studentskou chudobou v rámci kampaně ESU „Education is Freezing“. „Připravujeme dokument nastiňující studentskou perspektivu ve věci akademické integrity, dokumenty ohledně budoucnosti studentsky zaměřeného učení, dokument udávající postoj ESU k financování aliancí evropských univerzit a v neposlední řadě požadavky ESU vůči evropským politickým stranám pro volby v roce 2024,“ přibližuje Matteo Vespa, prezident ESU.

Valné shromáždění se koná každý půlrok, přičemž to další proběhne v Gruzii. Do té doby je předsednictvo ESU, jakožto výkonný orgán, pověřeno jednáním na základě aktuálně odhlasovaných stanovisek.

 

Autor: Pavla Hubálkováuk forum

Foto: SK RVŠ

Článek vyšel v on-line magazínu Univerzity Karlovy Forum.