facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Virolog Pavel Plevka je novým zástupcem ředitele institutu CEITEC MU

31. 10. 2020
Virolog Pavel Plevka je novým zástupcem ředitele institutu CEITEC MU

Institut CEITEC Masarykovy univerzity bude mít nového člena vedení. Bude jím strukturní virolog Pavel Plevka, který od 1. 11. 2020 začne působit ve funkci zástupce ředitele pro výzkumnou infrastrukturu.

Do funkce jej jmenoval ředitel ústavu Jiří Nantl, který tuto pozici zastává od roku 2016. Nová role zástupce ředitele pro výzkumnou infrastrukturu, kterou bude vykonávat Pavel Plevka, byla vytvořena s cílem posílit kapacitu managementu a systematicky se věnovat technologickému zázemí vědy na institutu. Nový zástupce ředitele tak doplní další členy vedení, kterými kromě ředitele jsou zástupce ředitele pro vědu Karel Říha, rostlinný biolog a bývalý zástupce ředitele Institutu Gregora Mendela ve Vídni, a zástupkyně ředitele pro administrativu Martina Pokorná.

Jan Plevka

Pavel Plevka, nový zástupce ředitele pro výzkumnou infrastrukturu

„Věřím, že Pavel Plevka posílí naše zastupování v jednáních uvnitř univerzity i navenek a v neposlední řadě bude vedení ústavu obohaceno o nový pohled,“ komentoval jmenování nového zástupce ředitele pro infrastrukturu Jiří Nantl.

Nový zástupce ředitele pro výzkumnou infrastrukturu bude odpovídat za koncepci rozvoje a využívání výzkumných infrastruktur a koordinovat činnost sdílených laboratoří. Jeho úkolem bude také podílet se na přípravě celkové koncepce vědeckých a dalších akademických činností v rámci strategického plánu ústavu ve spolupráci se zástupcem ředitele pro vědu. Virolog Plevka bude dále koordinovat přípravu všech projektů zahrnujících financování investičních nebo provozních potřeb výzkumné infrastruktury institutu a sledovat jejich úspěšnou realizaci. Připraví koncepci a bude dohlížet na vnitřní hodnocení kvality a výkonnosti sdílených laboratoří v oblasti vědeckých a akademických činností. Bude zodpovědný za implementaci navazujících opatření pro zvyšování vědecké excelence. Jeho úkolem bude také schvalování koncepce zaměření a činnosti nově zřizovaných sdílených laboratoří.

„Mým cílem je, aby sdílené laboratoře umožňovaly vědcům z CEITECu i mimo něj provádět excelentní výzkum. Důležitou rolí je také výuka mladých vědců, kteří se díky sdíleným laboratořím naučí pracovat s unikátními přístroji. Vyhodnotím potřebnost vytvoření sdílené laboratoře pro výpočetní technologie, která by poskytla výzkumným skupinám i ostatním sdíleným laboratořím podporu při skladováním dat a nákupech a údržbě super-počítačového vybavení,“ dodal Pavel Plevka.

 

Zdroj: CEITEC MU

redakčně upraveno


Pavel Plevka

Vystudoval molekulární biologii a virologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (2002), doktorské studium strukturní biologie dokončil v roce 2009 na Uppsala University ve Švédsku. Další čtyři roky působil u Michaela Rossmanna na Purdue University v USA. Od července 2013 vede výzkumnou skupinu zaměřenou na strukturní virologii na CEITEC při Masarykově univerzitě v Brně. Je držitelem ERC a EMBO grantů. Získal také Cenu Neuron pro mladé vědce a v roce 2020 Cenu Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Od 1. 11. 2020 je jmenován zástupcem ředitele pro výzkumnou infrastrukturu institutu CEITEC Masarykovy univerzity.