facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská výzkumná rada se z fondu obnovy nedočká žádných financí

16. 6. 2020
Evropská výzkumná rada se z fondu obnovy nedočká žádných financí

Nejnovější podrobnosti o návrhu evropského rozpočtu přinesly nepříjemné zprávy pro budoucí výzkumný program Horizon Europe. Tomu se mají oproti předchozímu návrhu snížit prostředky o 3,2 %. Polepší si naopak Evropská rada pro inovace (EIC) a aplikovaný výzkum ve zdravotnictví, digitalizaci nebo klimatologii. Podpora půjde z krizového fondu EU vytvořeného v reakci na koronavirovou pandemii.

robert anasch Wnp7qnhHtyw unsplash

Toto rozhodnutí znamená, že nástroje v rámci Horizon Europe zaměřené na základní výzkum a mobilitu nebudou moci z tohoto speciálně vytvořeného fondu čerpat. Týká se to zejména Evropské výzkumné rady (ERC) a akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA). S informací přišel minulý týden Paul Webb, vedoucí oddělení, které má v rámci Evropské komise na starost rozpočet programu. Webb nicméně uvedl, že rozpočty pro ERC a MSCA jsou v novém programu stále mnohem vyšší než v současném Horizon 2020, který letos končí. A to i přesto, že nový rozpočtový návrh vylučuje spoluúčast Velké Británie, a tudíž je tentokrát navržen pouze pro 27 členských států EU.

Účast Británie je ale stále v řešení. Podle Venkiho Ramakrishnana, prezidenta britské Royal Society, tato nejistota zvyšuje riziko, že se na konci roku objeví výpadek financování ve výši několika milionů eur. To může vyústit ve ztrátu aktivních výzkumných skupin, sítí a významných partnerství.

Čtyři priority financování během čtyř let

V programu Horizont 2020 měla ERC rozpočet 13,1 miliardy eur, zatímco současný návrh programu Horizon Europe jej zvyšuje o 3 miliardy na 16,1 miliardy eur. Evropská komise vydala v květnu aktualizovaný rozpočet, podle nějž by měla být sedmiletá alokace největšího výzkumného programu EU doplněna o 13,5 miliardy eur, právě o finance ze sedmi set padesáti miliardového fondu na obnovu po koronavirové pademii.

Peníze z fondu na obnovu se tak připojí k částce 80,9 miliard eur, kterou v únoru navrhl prezident Evropské rady Charles Michel. Výsledná částka je tedy o 2,6 miliardy eur (3,2 %) nižší, než byl původní návrh Komise z roku 2018. Během koronavirové pandemie bylo přitom naopak řečeno, že Evropský parlament usiluje o další zvyšování rozpočtu, a cílová částka by se tak nakonec mohla vyšplhat až na 120 miliard eur.

Podle Webba budou dodatečné peníze z fondu na obnovu pokrývat výzkumné projekty v Horizon Europe ve čtyřech prioritách. Těmi je zdravotnictví; digitalizace, průmysl a vesmír; klima, energie a mobilita; a nakonec i Evropská rada pro inovace. Každá priorita pravděpodobně získá z fondu 25 %. Fond bude k dispozici pouze během prvních čtyř let výzkumného programu. Webb navíc uvedl, že zhruba 70 % těchto prostředků bude vynaloženo už během prvních dvou let trvání.

Vyjednávání přidružených zemí teprve začne

Prostředky na výzkum z fondu na obnovu budou pravděpodobně zpřístupněny také přidruženým zemím programu, a to tehdy, „pokud budou peníze do rozpočtu Horizontu plně zahrnuty,“ uvedl Webb. Podrobnosti budou upřesněny během jednání, která budou probíhat v následujících měsících.

Podle Webba umožňuje nový návrh rozpočtu Komise také členským státům přidělit až 5 % ze svých strukturálních fondů EU na národní výzkumné návrhy, které budou vyhodnoceny a spravovány v rámci programu Horizon Europe. Členské státy budou moci převádět peníze ze strukturálních fondů, kterými se obvykle financuje základní infrastruktura, do programu Horizon Europe. Finance budou moci následně použít na výzkumné projekty, které by jinak pravděpodobně nezískaly finance z EU kvůli silné konkurenci.

Podrobnosti nového plánu jsou v komisi stále rozpracovávány, ale byla by to „skvělá příležitost ke zvýšení investic do výzkumu,“ uvedl Webb. Hlavní vyjednávání o příštím sedmiletém rozpočtu EU mezi státy teprve nastanou. Komise doufá, že bude dosaženo dohody včas, aby se Horizon Europe začal realizovat podle plánu v lednu 2021.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (BK)

Zdroje: ScienceBusiness (1, 2)