facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Slovenské předsednictví EU: podpora a rozvoj talentu

5. 9. 2016
Slovenské předsednictví EU: podpora a rozvoj talentu

Slovensko zahájilo 1. července 2016 své historicky první předsednictví Rady EU. Společně s předcházejícím Nizozemskem a navazující Maltou tvoří trio, které mezi priority zařadilo především hospodářský růst, ale také řešení aktuálních výzev, jako jsou bezpečnostní hrozby a migrace. Ačkoli po britském referendu přibyla na seznam další nemalá výzva, Slovensko přichází s pozitivní agendou a drží se vize dlouhodobě udržitelných řešení, a to zejména ve čtyřech prioritních oblastech: ekonomicky silná Evropa, moderní jednotný trh, udržitelná migrační a azylová politika a Evropa jako globální hráč.

c logoSlovensko si stanovilo tři cíle, které tvoří společný jmenovatel předsednictví: dosahovat konkrétních výsledků, překonávat rozdíly mezi členskými státy a ukázat občanům praktický dopad evropských politik. V oblasti VaVaI to znamená především zaměření se na mladé výzkumníky, kteří mají být katalyzátorem průmyslových i společenských změn v Evropě. Investice do lidského potenciálu a zvyšování atraktivity vědecké kariéry mladých výzkumníků mají být klíčem k jejich osobnímu růstu, a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti a oživení ekonomiky. Prvním krokem bylo představení Bratislavské deklarace mladých výzkumníků 19. července 2016 na neformálním setkání Rady pro konkurenceschopnost. Dvacítka vědců, kteří ve spolupráci s Evropskou komisí a předsednictvím dokument připravili, shrnuje překážky kariérního růstu mladých badatelů a možná řešení. V deklaraci vybízejí k důvěře v mladé vědce a jejich podpoře již od středoškolského věku, a to prostřednictvím otevřenějšího a méně byrokratického systému financování, který by mohl nabízet i „juniorní“ granty. Volají také po stabilnějších pracovních pozicích, transparentních kritériích kariérního postupu a lepší přípravě na působení mimo akademickou sféru. Dále upozorňují na tlak současného systému měření výkonů vědců, který vede k individualismu a podvodnému chování. Apelují proto na státy i Komisi, aby pokračovaly v úsilí o implementaci otevřeného přístupu k vědeckým datům a zavedly opatření vymáhající etické chování. Mladí výzkumníci rovněž žádají lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Deklarace bude 29. listopadu předložena Radě EU v Bruselu a měla by se stát součástí jejích závěrů.

Dalším cílem je rozvoj evropského výzkumného a inovačního ekosystému malých a středních podniků včetně start-upů, aby byly zajištěny lepší rámcové podmínky pro inovačně zaměřené podniky, a odstranění legislativních a a ostatních překážek, což souvisí s plánovaným založením Evropské rady pro inovace (European Innovation Council, EIC). Ta má usnadnit podnikatelům přístup k evropskému financování inovací a podpořit rizikovější investice do inovativních průmyslových technologií či služeb. Konkrétní podoba nového rozhraní je prozatím v jednání, pilotní verze EIC bude spuštěna v roce 2018. Slovensko taktéž hodlá využít ex post hodnocení 7. rámcového programu a zejména střednědobého hodnocení programu Horizont2020 ke zviditelnění problematiky účasti zemí EU13 (členských států od roku 2004), která je i přes speciálně navržené nástroje a aktivity na podporu „šíření excelence a rozšiřování účasti“ stále nízká. Slovensko bude aktivní také v agendě vesmíru, kde se zhostí role mediátora jednání mezi členskými státy při přípravě nové Kosmické strategie pro Evropu.

 

Vybrané akce v oblasti VaVaI během slovenského předsednictví:

6.–7. září: Konference Transition to Green Economy, Bratislava;

26.–27. září: Partnerská burza ICT Proposers’ Day, Bratislava;

17. října: Konference The Role of Regions in the European Bioeconomy, Bratislava;

26.–28. října: Konference Re-Industrialization of the EU 2016, Bratislava;

9. listopadu: Euraxess Careers Workshop ke kariérnímu rozvoji výzkumníků, Bratislava;

15.–16. listopadu: Konference Sociální a humanitní vědy: nová agenda pro evropské výzvy, Bratislava;

23. listopadu: Konference Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide, Brusel;

1.–2. prosince: Konference SET Plan 2016 – Central European Energy Conference, Bratislava.

 

Autor: Marika Kůrová, TC AV ČR

Článek byl publikován 5.9.2016 na stránkách AV ČR.