facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Grantová agentura ČR podpoří téměř 500 nových vědeckých projektů

10. 12. 2021
Grantová agentura ČR podpoří téměř 500 nových vědeckých projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vybrala 477 výzkumných projektů, které budou financovány od příštího roku. Témata projektů, která si vědci zvolili, jsou ze všech oblastí základního výzkumu, jehož hlavním cílem je přinést nové poznatky. Projekty byly vybrány v rámci různých grantových výzev – vybrané projekty budou probíhat 3–5 let. Za tu dobu na ně poputuje přes 3,5 miliardy korun.

gačr 1

„Základní výzkum je charakteristický tím, že přináší nové poznatky. Díky němu byly velmi rychle vyvinuty vakcíny proti covid-19 – když epidemie přišla, existovala totiž již řada poznatků, na kterých se dalo stavět. GA ČR podporuje všechny oblasti základního výzkumu také proto, že nikdy nevíme, kdy mohou být užitečné. Na poznatcích základního výzkumu stojí také všechny současné vynálezy,“ podotkl předseda GA ČR Petr Baldrian.

Nejvíce badatelských projektů jako každý rok uspělo v hlavní soutěži standardních projektů. „Všechny vybrané projekty jsou excelentní a srovnatelné s mezinárodními standardy, a to i kvůli tomu, že v této soutěži bude podpořeno méně než 20 % návrhů projektů,“ říká Petr Baldrian a dodává: „O kvalitě projektů vybíraných GA ČR svědčí i výsledky již ukončených projektů, které přinesly řadu publikací a hlavně nových poznatků, patřících do absolutní světové špičky.“ Standardních projektů bude financováno od příštího roku celkem 434.

Nejvíce standardních projektů (168) budou řešit vědci z ústavů Akademie věd ČR. Celkem 74 projektů se bude řešit na Univerzitě Karlově a 46 na Masarykově univerzitě. Na obě techniky – ČVUT v PrazeVUT v Brně poputuje po 18 projektech, o jeden méně pak budou řešit vědci na Univerzitě Palackého v Olomouci. Celkem 15 podpořených projektů mají na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Podporu ale získá řada vědců z dalších škol a institucí napříč Českou republikou. Přehled všech 434 podpořených projektů a jejich řešitelů najdete zde.

Pro každého vědce je důležité získat co nejdříve zahraniční zkušenosti, proto GA ČR letos poprvé vypsala soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tyto granty jsou rozděleny na příjezdové granty pro vědce ze zahraničí a na výjezdové granty pro české vědce. „Smyslem těchto grantů,“ říká předseda GA ČR, „je umožnit českým badatelům získat zkušenosti s vědou světové úrovně na nejlepších zahraničních pracovištích. Součástí grantu je i návrat na české pracoviště, kde se získané zkušenosti zúročí. Druhá větev této soutěže otevře nejlepším mladým vědcům z cizích zemí kariéru na vědeckých institucích v České republice.“ V prvním roce bylo uděleno 27 grantů PIF, v příštích letech GA ČR očekává nárůst.

Výjezdových grantů je uděleno celkem 19. Pět z nich získají výzkumníci z Univerzity Karlovy, tři vědci aktuálně působící na Akademii věd ČR, stejný počet mají také uchazeči z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dva podpoření vědci jsou z Univerzity Palackého v Olomouci. Po jednom podpořeném výzkumníkovi má Masarykova univerzita, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Hradec Králové, ČVUT v PrazeVUT v Brně.

Příjezdových grantů pak GA ČR udělila celkem osm. Tři zahraniční vědce díky nim přivátají na Masarykově univerzitě, po jednom pak na VUT v Brně, Institutu klinické a experimentální medicíny, Univerzitě Karlově, Filosofickém ústavu AV ČRUniverzitě v Pardubicích.

„Mladí vědci touží také po možnosti realizovat svoje originální nápady a vybudovat si vlastní tým. To umožňují granty JUNIOR STAR, které jsou však vysoce výběrové a dosáhnou na ně jen vědci, kteří již mají potřebné zkušenosti. Pokud ale projdou přísným výběrovým procesem, zaslouží si dlouhodobou podporu pro rozvoj vlastního tématu,“ představuje soutěže pro začínající vědce předseda GA ČR. Na pětiletou podporu ve výši až 25 milionů Kč dosáhlo šestnáct badatelů. Z nich polovina působí na některém z ústavů Akademie věd ČR, tři na Masarykově univerzitě, dva na ČVUT v Praze a po jednom pak na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Vysoké škole chemicko-technologickéČeské zemědělské univezitě.

Všechny projekty prošly transparentním několikastupňovým hodnoticím procesem, na kterém se podílí přes 400 českých odborníků na jednotlivé oblasti výzkumu a stovky zahraničních vědců. Lhůta pro podávání návrhů projektů byla kvůli epidemické situaci prodloužena o dva týdny, výsledky jsou však vyhlášeny v původním termínu. „Velký dík si zaslouží naši hodnotitelé, jen díky nim a jejich nadstandardnímu nasazení se podařilo vyhlásit výsledky ještě letos.“

Seznam podpořených projektů

Výsledky mezinárodních výzev budou oznamovány v příštích týdnech, po jejich potvrzení zahraničním partnerem.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Grantová agentura ČR