facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program NCK: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

17. 12. 2021
Program NCK: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. prosince 2021 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (dále jen “program NCK”).

Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení druhé veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Cílem veřejné soutěže a samotného programu je:

  • zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu;
  • zvýšení konkurenceschopnosti podniků;
  • posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

Nástrojem pro dosažení tohoto cíle budou podpořené návrhy projektů, jejichž cílem je vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu (v podobě vybudovaných národních center kompetence), a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi.

Parametry 2. veřejné soutěže programu NCK naleznete ZDE.

Soutěžní lhůta začíná dnem 16. prosince 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 6. dubna 2022 v níže uvedené hodiny:

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Upozorňujeme uchazeče, že s ohledem na předpokládané rozpočtové provizorium a následné schválení rozpočtu (příp. jeho neschválení či snížení rozpočtu), může dojít k tomu, že bude 2. veřejná soutěž programu NCK na základě § 23 odst. 3) zákona č. 130/2002 Sb. zrušena.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA.

Máte dotaz? Můžete ho položit prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí).

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU)č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Pozn. Všechny dokumenty zveřejněné v den vyhlášení veřejné soutěže jsou považovány za součást Zadávací dokumentace.

K této veřejné soutěži bude TA ČR dne 18. 1. 2022 pořádat informační webinář. Program webináře, včetně možnosti přihlášení, bude včas zveřejněn na webových stránkách TA ČR.

 

Více informací je k dispozic zde.

 

Zdroj: TA ČR