instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

SIC vyhlásilo již čtvrtou výzvu na inovační vouchery

10. 3. 2019
SIC vyhlásilo již čtvrtou výzvu na inovační vouchery

Téměř 100 středočeských firem obdrželo v posledních třech letech finanční podporu od Středočeského kraje, tzv. Inovační voucher. Jednorázová dotace s minimální administrativní zátěží pomáhá díky znalostem výzkumných organizací vylepšovat firmám jejich služby a produkty. Dne 4. března 2019 vyhlásilo Středočeské inovační centrum (SIC) další výzvu.

Středočeské inovační vouchery podporují spolupráci firem ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi z celého Česka, a to prostřednictvím SIC formou jednorázové dotace.

V předchozích letech SIC obdržel celkem 143 žádostí od 122 firem ze Středočeského kraje s požadovanou dotací 18.356.399 Kč (183 %). Firmy mohly získat až 150.000 Kč na spolupráci s výzkumnými organizacemi z celé ČR. Celkem bylo dotačně podpořeno 76 žádostí (53 %) od 64 firem (52,5 %) v celkovém objemu 9.603.415 Kč (96 %). Nejvíce spoluprací bylo u realizovaných projektů s Českým vysokým učením technickým v Praze (15), s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (12) a Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. (8).

„Během relativně krátké doby se nám podařilo ve Středočeském kraji vytvořit základy pro dlouhodobou spolupráci soukromého sektoru s výzkumnou sférou,“ říká Vilém Růžička, ředitel SIC, které má celý projekt na starost.

„Za jednu z velkých výhod inovačního voucheru považuji, že umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami,“ doplňuje Vilém Růžička.

Letošní novinkou je rozdělení podpory na dva podprogramy. První je zaměřen na malé a střední podniky a jeho celková alokace činí 4 miliony Kč. Maximální výše podpory je 300 tis. Kč a lze předložit i dvě žádosti. Druhý podprogram je určen začínajícím firmám tzv. start-upům. Noví podnikatelé ve Středočeském kraji si mohou rozdělit až 1 mil. Kč.

„Podpora vědecko-výzkumných aktivit a inovačního podnikání patří v kraji k prioritním oblastem,“ říká Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje. „Jsem ráda, že se nám i díky inovačním voucherům daří pomáhat začínajícím podnikatelům zvýšit jejich šance na úspěch a rozvíjet tak oblast start-upů na území Středočeského kraje.“

Podrobnější informace k probíhající výzvě, včetně referencí a příběhů úspěšné spolupráce díky inovačním voucherům naleznete zde.

Přihlášky je možné do výzvy zasílat do 31. 1. 2020.

 

Zdroj: SIC