facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

SIC vyhlásilo již čtvrtou výzvu na inovační vouchery

10. 3. 2019
SIC vyhlásilo již čtvrtou výzvu na inovační vouchery

Téměř 100 středočeských firem obdrželo v posledních třech letech finanční podporu od Středočeského kraje, tzv. Inovační voucher. Jednorázová dotace s minimální administrativní zátěží pomáhá díky znalostem výzkumných organizací vylepšovat firmám jejich služby a produkty. Dne 4. března 2019 vyhlásilo Středočeské inovační centrum (SIC) další výzvu.

Středočeské inovační vouchery podporují spolupráci firem ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi z celého Česka, a to prostřednictvím SIC formou jednorázové dotace.

V předchozích letech SIC obdržel celkem 143 žádostí od 122 firem ze Středočeského kraje s požadovanou dotací 18.356.399 Kč (183 %). Firmy mohly získat až 150.000 Kč na spolupráci s výzkumnými organizacemi z celé ČR. Celkem bylo dotačně podpořeno 76 žádostí (53 %) od 64 firem (52,5 %) v celkovém objemu 9.603.415 Kč (96 %). Nejvíce spoluprací bylo u realizovaných projektů s Českým vysokým učením technickým v Praze (15), s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (12) a Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. (8).

„Během relativně krátké doby se nám podařilo ve Středočeském kraji vytvořit základy pro dlouhodobou spolupráci soukromého sektoru s výzkumnou sférou,“ říká Vilém Růžička, ředitel SIC, které má celý projekt na starost.

„Za jednu z velkých výhod inovačního voucheru považuji, že umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami,“ doplňuje Vilém Růžička.

Letošní novinkou je rozdělení podpory na dva podprogramy. První je zaměřen na malé a střední podniky a jeho celková alokace činí 4 miliony Kč. Maximální výše podpory je 300 tis. Kč a lze předložit i dvě žádosti. Druhý podprogram je určen začínajícím firmám tzv. start-upům. Noví podnikatelé ve Středočeském kraji si mohou rozdělit až 1 mil. Kč.

„Podpora vědecko-výzkumných aktivit a inovačního podnikání patří v kraji k prioritním oblastem,“ říká Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje. „Jsem ráda, že se nám i díky inovačním voucherům daří pomáhat začínajícím podnikatelům zvýšit jejich šance na úspěch a rozvíjet tak oblast start-upů na území Středočeského kraje.“

Podrobnější informace k probíhající výzvě, včetně referencí a příběhů úspěšné spolupráce díky inovačním voucherům naleznete zde.

Přihlášky je možné do výzvy zasílat do 31. 1. 2020.

 

Zdroj: SIC