facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technologická agentura ČR na podzim vyhlásí čtyři nové výzvy ERA-NET Cofund

30. 8. 2020
Technologická agentura ČR na podzim vyhlásí čtyři nové výzvy ERA-NET Cofund

Technologická agentura České republiky (TA ČR) na podzim letošního roku vyhlásí čtyři mezinárodní výzvy ERA-NET Cofund zaměřené na oblasti životního prostředí, digitalizace energetiky, nanomedicíny a informačních technologií.

Mezinárodní výzvy ERA-NET Cofund:

BiodivRestore Call 2020

Termín vyhlášení: 5. 10. 2020

Podání pre-proposals nejpozději do: 7. 12. 2020

Web: biodiversa.org nebo waterjpi.eu

BiodivRestore Call 2020 je nová mezinárodní výzva ERA-NET Cofund z oblasti životního prostředí, kterou společně vyhlašuje strategická síť BiodivERsAWater JPI. Cílem je finančně podpořit projekty, které jsou zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, ale také suchozemská a mořská prostředí.

Výzva se bude věnovat těmto tematickým oblastem:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

TA ČR je do tohoto ERA-NET cofundu zapojena spolu s Ministerstvem životního prostředí. Momentálně připravujeme pravidla pro české uchazeče, která budou vycházet z programu Prostředí pro život, ze kterého budou úspěšní uchazeči následně financováni.

EnerDigit Call 2020

Termín vyhlášení: podzim 2020

Web: eranet-smartsystems.eu

EnerDigit Call 2020 je nová mezinárodní výzva v oblasti chytré energetiky, kterou vyhlašuje platforma ERA-Net Smart Energy Systems ve spolupráci s iniciativou Mission Innovation. Hlavní téma výzvy je „digital transformation for green energy transition” a jejím cílem je finančně podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které jsou zaměřené na digitální řešení energetických systémů a sítí.

TA ČR je do EnerDigit zapojena společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu. V této chvíli probíhá jednání o programu financování, od kterého se následně budou odvíjet pravidla pro české uchazeče. Více informací brzy zveřejníme.

EuroNanoMed3 Call 2021

Termín vyhlášení: 16. 11. 2020
Podání pre-proposals nejpozději do: 22. 1. 2021
Web: euronanomed.net

EuroNanoMed3 Call 2021 je v pořadí již třetí mezinárodní výzva, do které je TA ČR v rámci tohoto ERA-NET cofundu zapojena. Vyhlášení výzvy je předběžně naplánováno na 16. listopadu 2020. Očekáváme, že témata výzvy budou stejná, jako ta předešlá: „Diagnostics”, „Targeted delivery systems”, „Regenerative medicine” (toto téma není podporované TA ČR).

CHIST-ERA Call 2020

Termín vyhlášení: 1. 12. 2020
Podání pre-proposals nejpozději do: 15. 2. 2021
Web: chist-era.eu

V prosinci 2020 bude vyhlášena výzva CHIST-ERA Call 2020, která podporuje projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd a technologií. Letošní výzva se bude věnovat tématům „Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions” a “Towards Sustainable ICT”.

V návaznosti na přípravu letošní výzvy zve CHIST-ERA všechny výzkumníky v oblasti ICT na online CHIST-ERA Konferenci 2020, která se bude konat ve dnech 29. 9. až 1. 10. 2020. Účastníci virtuální konference se mohou aktivně podílet na definici těchto témat. Pokud máte zájem o více informací, které se týkají on-line konference, vyplňte tento formulář zde.

Důležité informace k výzvám:

Uchazeči z České republiky mohou být výzkumné organizace i podniky.

Každá mezinárodní výzva se řídí mezinárodními pravidly, které jsou společné pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních podmínek musí český uchazeč splňovat národní podmínky vycházející z programu TA ČR, ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financování.

Pro zapojení do těchto výzev je třeba:

  • vytvořit mezinárodní výzkumné konsorcium (podle pravidel konkrétní výzvy),
  • zvolit koordinátora projektu,
  • společně navrhnout projekt a podat ho do mezinárodního systému,
  • poslat TA ČR povinné přílohy českého uchazeče, ve stejné lhůtě jako je termín pro podání návrhů projektů – ID datové schránky: afth9xp

 

Zdroj: TA ČR

Redakčně upraveno