facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu THÉTA

18. 10. 2018
Vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu THÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 17. října 2018 druhou veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací THÉTA. Soutěžní lhůta končí dnem 29. listopadu 2018.

Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru. Zaměření programu THÉTA vychází z aktualizované Státní energetické koncepce České republiky, která byla vládou ČR schválena v květnu 2015. Program je zaměřen na podporu projektů jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel.

V rámci 2. veřejné soutěže došlo ke změně některých parametrů a aktualizaci prioritních výzkumných cílů. Podrobnosti najdete v zadávací dokumentaci zde. Soutěžní lhůta začíná v 9 hodin dnem 18. 10. 2018 a končí dnem 29. 11. 2018.

V souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže bude TA ČR dne 24. 10. 2018 pořádat informační seminář. Uchazeči se na něm podrobně seznámí zejména s koncepcí programu THÉTA, s podmínkami veřejné soutěže, s odlišnostmi jednotlivých podprogramů, se způsobem hodnocení a dalšími informacemi, které jim mohou pomoci při vyplňování návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže. Na semináři se hosté dále dozví, kdo je způsobilým uchazečem, o významu a roli aplikačního garanta při řešení projektu apod. Součástí semináře bude také prezentace tematických priorit vybraných aplikačních garantů a projektových záměrů zájemců z řad potenciálních uchazečů s navazujícím networkingem. Registrovat se můžete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR