facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání česko-rakouských a česko-francouzských projektů

19. 3. 2021
Výzva k podávání česko-rakouských a česko-francouzských projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzývá k předkládání návrhů společných česko-rakouských nebo česko-francouzských projektů s dobou řešení 2022–2023.

Česko-rakouské výzkumné projekty

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podporované výzkumné projekty jsou dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí dotace formou institucionální podpory projektům řešitelských týmů s týmž personálním složením neopakovalo více než dvakrát. Čtyřleté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu členů řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. Na výzvu jsou alokovány celkem 3 000 000 Kč.

Návrhy projektů je v této výzvě možné předkládat až do 30. dubna 2021. Více informací a potřebnou dokumentaci naleznete zde.

Česko-francouzské výzkumné projekty

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Výzkumné projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté, přičemž je prosazována zásada, aby se poskytnutí institucionální podpory na mezinárodní spolupráci podle § 3 odst. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 130/2002 Sb., projektům řešitelských týmů o témže personálním složení (zejména osoby v roli hlavního řešitele) neopakovalo třikrát za sebou. Šestileté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 78 000,- Kč/rok, tj. 156 000,- Kč na celou dobu řešení. Na výzvu je alokováno celkem 3 120 000,- Kč.

Návrhy projektů je možné podávat až do 30. června 2021. Veškeré potřebné informace jsou k dispozici zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MŠMT