facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva v programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu

12. 3. 2020
Výzva v programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 5. února 2020 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1), podprogramu 1 Společné výzkumné projekty.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Cílem podprogramu 1 je zajistit koordinovanou dlouhodobou výzkumnou podporu schopností bezpečnostního systému. Toto zacílení zahrnuje následující tři dílčí cíle:

  1. integrovat relevantní výzkumné aktivity v zájmových oblastech napříč výzkumnou komunitou;
  2. vytvářet a efektivně šířit znalosti a dovednosti k posilování schopností bezpečnostního systému;
  3. prohlubovat znalostní základnu v relevantních oblastech zájmu.

Za účelem plnění tohoto cíle podpoří podprogram zformování konsorcií k realizaci společných projektů bezpečnostního výzkumu.

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz) a „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ zasláno do datové schránky poskytovatele s označením „BV IMP1/1VS – návrh projektu“ v době soutěžní lhůty, tj. od 6. února 2020 do 1. dubna 2020.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: MV ČR