facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Bez průmyslových investic se výzkum neobejde

13. 1. 2019
Bez průmyslových investic se výzkum neobejde

Financování světového výzkumu táhne podnikatelský sektor. V rámci Visegrádské čtyřky zvyšují své výdaje na VaV nejvíce podniky v Polsku. Světovým rekordmanem zůstávají čínské firmy. V závěru minulého roku vyšly dvě publikace, které přinášejí aktuální informace o investicích podnikatelského sektoru do výzkumu a vývoje.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila 18. prosince 2018 pravidelnou zprávu R&D Expenditure in Industry 2018, který obsahuje data o výdajích na VaV v průmyslovém sektoru, doplněná o sektor služeb v 34 členských zemích OECD a pěti dalších státech. Dokument obsahuje mezinárodně srovnatelné údaje v běžných i stálých cenách v milionech USD za období 2009 - 2016.

Podnikatelské výdaje na výzkum rostou i v Česku

Podíváme-li se na podnikatelské výdaje na VaV v Česku, můžeme v období 2009 – 2014 pozorovat v průměru 10% meziroční nárůst. V roce 2015 a 2016 se však růst výrazně zpomalil. Podle dat OECD podniky v Česku vynaložily na výzkum a vývoj v roce 2016 přes 3,3 miliardy amerických dolarů, přičemž 54 % z této částky investovaly firmy ve zpracovatelském průmyslu a 45 % firmy v sektoru služeb. Podle posledních zpráv Českého statistického úřadu a Úřadu průmyslového vlastnictví se ale tuzemské výdaje podniků na VaV v roce 2017 opět výrazně zvyšovaly a podílely se tak na růstu celkových výdajů na VaV v Česku.

V grafu níže můžeme vidět porovnání s ostatními zeměmi Visegrádské čtyřky. K růstu podnikatelských výdajů na VaV docházelo ve sledovaném období zejména v Polsku, v roce 2016 to bylo dle dat OECD meziročně dokonce o 40 %. Naproti tomu na Slovensku docházelo v uplynulých letech k výkyvům na obě strany. I zde se ale výdaje podniků na výzkum a vývoj od roku 2009 zvýšily 2,5 násobně. Naopak Maďarsko, kde podnikatelské výdaje na VaV stabilně rostly, zaznamenalo v roce 2016 pokles o 9 %.

Untitled 1

Výdaje na výzkum a vývoj z podnikatelského sektoru (mil. USD, PPP, stálé ceny)

Evropské podniky zvyšují investice na VaV osmý rok v řadě

Již 17. prosince zveřejnila také Evropská komise žebříček 2500 průmyslových podniků podle výše jejich investic do výzkumu a vývoje – EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Tyto společnosti, se sídlem ve 46 zemích, investovaly v roce 2018 do výzkumu a vývoje více než 736 miliard EUR, což je přibližně 90 % financí do světového výzkumu a vývoje. Je mezi nimi také 577 podniků z EU. Nejvíce firem v žebříčku pochází ze Spojených států (778), na třetím místě za Evropskou unií je Čína s 438 subjekty.

Firmy z Evropské unie zvýšily své investice do výzkumu a vývoje již osmý rok v řadě. Meziročně to bylo o 5,5 %, a to především v oblasti automobilového průmyslu, zdravotnictví a informačních technologií. Evropské firmy však v navyšování výdajů do VaV jednoznačně předčily firmy americké s 9% růstem výdajů. V Číně výdaje firem do VaV vzrostly o rekordních 20 %.

scoreboard rrss 2018  4 world

 

Evropské firmy chytají druhý dech

Data můžeme srovnat také s nedávnou analýzou poradenské společnosti PwC, která zahrnuje 1000 světových firem s největšími výdaji na výzkum a vývoj. Podle ní vzrostly tyto výdaje v roce 2018 celosvětově o 11 %, přičemž v čínských firmách to bylo o 34 % a na druhém místě jsou evropské firmy s 14% růstem.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: OECD, Evropská komise