facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum v návrhu programového prohlášení vlády

19. 12. 2017
Věda a výzkum v návrhu programového prohlášení vlády

Vláda na svém zasedání 18. 12. 2017 schválila Návrh programového prohlášení vlády. Obsahuje i pasáže, které se týkají vědy a výzkumu - činnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace, hodnocení vědy a výzkumu, priority orientovaného výzkumu a institucionální financování.

Návrh programového prohlášení vlády, o kterém má jednat premiér Andrej Babiš s ostatními parlamentním stranami, obsahuje 16 částí: Finance a hospodaření státu, sociální politika a zaměstnanost, digitální Česko, vzdělávání, věda a výzkum, doprava, obranná politika a Armáda České republiky,  vnitřní bezpečnost, právo a spravedlnost, zahraniční politika, kultura, zdravotnictví, průmysl a obchod, veřejné investice a místní rozvoj, zemědělství, životní prostředí a sport. 

V oblasti vědy a výzkumu obsahuje návrh programového prohlášení 4 konkrétní odstavce:

  • Rada pro výzkum, vývoj a inovace se bude starat o analýzu, rozpočtové směřování a věcnou koordinaci všech, kteří poskytují veřejné prostředky na výzkum, vývoj a inovace tak, aby tyto prostředky byly využívány účelně a nevydávaly se vícekrát na stejné aktivity.
  • Nastavíme a provedeme transparentní hodnocení vědy a výzkumu, a to včetně zohlednění jejich skutečného přínosu pro aplikační praxi s přímým dopadem na financování výzkumných organizací.
  • Vytvoříme nové Národní priority orientovaného výzkumu - základ toho, co se bude ve výzkumu podporovat ze státních peněz.
  • Budeme podporovat stabilní a dlouhodobé institucionální financování kvalitního aplikovaného výzkumu, který zajistí a zvýší konkurenceschopnost České republiky.

Připomeňme, že hnutí ANO mělo podporu výzkumu jako jednu ze svých priorit ve svém volebním programu, a to především toho aplikovaného, s ohledem na rozvoj průmyslu a technologií. Stát by podle něj měl podporovat takový výzkum, který se zhodnotí v ekonomice. V současné době „český výzkum zdaleka nedosahuje výsledků, které bychom od něj očekávali,“ psalo se v programu. Stát tedy podle ANO musí více dbát na to, aby se prostředky vložené do výzkumu vracely. Tomu by mělo napomoci takové hodnocení výsledků výzkumu, které bude odrážet „skutečný přínos organizací pro společnost.“ Myšleno je tím především nahrazení dosavadního bodovacího způsobu peer-review hodnocením, které budou provádět zahraniční odborníci.

Hnutí ANO dále ve svém volebním programu kladlo důraz na koncentraci výzkumných kapacit. Nově vystavěná centra by měla být více integrována, měly by být eliminovány duplicity a podporována jejich vzájemná spolupráce namísto soupeření. Program zmiňoval i potřebu hledat nové formy financování výzkumu: „Stávající čistě dotační politika nebude stačit a není dostatečně motivující pro transfer technologií.“

V souvislosti se vzděláváním je podle hnutí ANO také potřeba zatraktivnit vědu pro mladé – vytvářením otevřených dílen, zapojováním do výzkumných projektů a vytvářením podmínek pro reálnou praxi.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV) 

Zdroj: Úřad vlády


V září jsme publikovali porovnání volebních programů jednotlivých politických stran (zde a zde). V jednom ze svých blogů se k nim vyjadřoval také Daniel Münich.