facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výdaje na výzkum by se v příštím roce měly zvýšit o 1,5 mld. korun

21. 9. 2018
Výdaje na výzkum by se v příštím roce měly zvýšit o 1,5 mld. korun

Vláda ve středu schválila rozpočet České republiky na rok 2019 se schodkem 40 miliard korun. Podívali jsme se podrobněji na to, jaké jsou v rozpočtu plánovány výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Dle Zprávy o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, která je přílohou navrhovaného rozpočtu, jsou na podporu oblasti výzkumu, vývoje a inovací vyčleněny výdaje v celkovém objemu 42,1 mld. Kč, což proti roku 2018 představuje zvýšení výdajů o 1,5 mld. Kč. Podíl těchto výdajů na HDP České republiky pro rok 2019 zůstává oproti letošnímu roku nezměněn, tedy 0,8 %.

Výdaje ze státního rozpočtu očištěné o výdaje kryté z Evropské unie mají dle vládního návrhu v příštím roce činit celkem 36 miliard korun, národní část podpory by se tedy oproti letošnímu roku zvýšila o 1,2 mld. korun. Dle zprávy byly v rámci navýšení národní části celkové podpory zohledněny aktuální potřeby napříč systémem výzkumu, vývoje a inovací, zejména podpora aplikovaného výzkumu a zajištění udržitelnosti vybudovaných výzkumných infrastruktur. V rámci institucionální podpory bylo proto na zajištění dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací v kapitolách poskytovatelů podpory vyčleněno celkem 12,9 mld. Kč. Největší podíl této částky spadá do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (6,8 mld. Kč) a Akademie věd ČR (3,9 mld. Kč).

Na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje byla navýšena účelová podpora v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu o 0,5 mld. Kč na částku 1,6 mld. Kč, a to na program TRIO. Dále byla navýšena podpora resortních programů Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra a Ministerstva zemědělství.

Návrh výdajů státního rozpočtu na rok 2019 vychází z usnesení vlády č. 309/2018, kterým byly schváleny výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 se střednědobým výhledem na léta 2020 a 2021. Byla provedena pouze systémová úprava ve výši 24,1 mil. Kč v rozpočtu kapitoly Úřad vlády ČR v souvislosti se zrušením sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a převodem funkčních míst na zajištění agendy RIS 3 strategie na Ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož činnost není hrazena v rámci podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Vláda nyní předloží návrh rozpočtu Poslanecké sněmovně, kde bude probíhat jeho schvalování ve trojím čtení.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Úřad vlády