facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Byla vyhlášena čtvrtá veřejná soutěž v programu TRIO

5. 9. 2018
Byla vyhlášena čtvrtá veřejná soutěž v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 3. září 2018 čtvrtou veřejnou soutěž v programu TRIO. Žádost o podporu projektů aplikovaného výzkumu je možné podat nejpozději 31. října 2018.

TRIO je program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs), jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Vláda v květnu tohoto roku navýšila alokaci v programu TRIO z 3,7 na 6,1 mld. korun. Na čtvrtou veřejnou soutěž je vyčleněno cca 1,7 mld. Kč. Program byl prodloužen do konce roku 2022 a čerpat dotaci bude možné o jeden rok déle než dosud. Uchazeči mohou být podniky, které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace.

U projektů, které budou podpořeny ve čtvrté veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:

  • zahájení řešení v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019,
  • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2022,
  • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.
Žádost musí být podána nejpozději 31. 10. 2018 do 14:00 hod.
 
Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny 12. 4. 2019 na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.
 
Oproti podmínkám a dokumentaci předchozí veřejné soutěže v programu TRIO budou pro aktuální soutěž provedeny některé změny, o kterých jsme psali zde. Podrobnější informace o vyhlášené soutěži jsou k dispozici zde.
 
Semináře k podmínkám čtvrté veřejné soutěže pořádá MPO ve dnech 17., 19., 24. a 25. září, vždy dopoledne od 10 hodin na adrese Na Františku 32, Praha 1. Termín si můžete zvolit zde.
 
 
 
Zdroj: MPO