facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Další soutěž v programu TRIO bude vyhlášena v září

21. 8. 2018
Další soutěž v programu TRIO bude vyhlášena v září

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznámilo vyhlášení čtvrté veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO na 3. září 2018. Oproti předchozí soutěži dochází k několika změnám.

Ministryně průmyslu a obchodu, Marta Nováková, schválila termín vyhlášení čtvrté veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu TRIO a její podmínky. Plná verze zadávací dokumentace bude zveřejněna dne 3. září 2018 na webu MPO v rubrice Podpora výzkumu a vývoje.

Již v květnu jsme informovali o tom, že vláda schválila změny a navýšila alokaci v programu TRIO z 3,7 na 6,1 mld. korun. Na čtvrtou veřejnou soutěž by tak mělo být k dispozici cca 1,65 mld. Kč. Program byl prodloužen do konce roku 2022 a čerpat dotaci bude možné o jeden rok déle než dosud.

Ministerstvo ke čtvrté veřejné soutěži také připravuje informační semináře, informace o termínech budou na webu MPO doplněny v nejbližších týdnech.

Oproti podmínkám a dokumentaci třetí veřejné soutěže v programu TRIO budou pro aktuální soutěž provedeny zejména následující změny:

  1. Limit pro podíl dotace na způsobilých nákladech projektu (v souhrnu za všechny účastníky) je pro tuto soutěž stanoven na 70 %.
  2. V roli uchazeče-koordinátora lze podat nanejvýše 2 žádosti.
  3. Kritéria hodnocení návrhů projektů byla upravena tak, že například míra naplnění účinné spolupráce podniku a výzkumné organizace, rozsah motivačního účinku a dále odborná a ekonomická způsobilost uchazečů nejsou součástí bodovaných kritérií (všechny uvedené aspekty však posuzovány budou, v rámci tzv. binárních kritérií, tj. jejich zásadní nedostatečnost může vést k zařazení projektu mezi nedoporučené k podpoře bez ohledu na bodový zisk). Bodovaná kritéria obsahově odpovídají kritériím dosavadním (s výjimkou přesunu některých aspektů do kritérií binárních), ale byla přestrukturována a kladou větší důraz zejména na technické / užitné parametry očekávaných výsledků projektu. Bodovaná kritéria mají nově stanovené váhy (maximální možný počet bodů), jejichž součet může dosáhnout až 60 bodů (dříve 100) udělených jedním oponentem. Projekt, jehož bodový zisk nedosáhne v průměru 30ti bodů (dříve to bylo 60), bude hodnocen jako nedoporučený k podpoře.
  4. Namísto aktivit komplementárních k projektům vybraným v rámci schématu Clean Sky 2 bude tentokrát zvláštní zřetel při hodnocení věnován projektům zaměřeným na vybraná témata v sektoru Automotive. Pro projekty (ze všech oborů) již hodnocené v rámci programu Horizont 2020 platí totéž i v této soutěži.
  5. Odlehčena bude písemná verze žádosti – už nemusí obsahovat: návrh projektu, doložení potenciálu výsledků, smlouvu mezi účastníky (vše se přikládá do elektronické verze, pozor, stále platí, že smlouva již musí být platně uzavřena). Nadále platí povinnost vytisknout odeslanou verzi strukturované přihlášky, připojit k ní čestná prohlášení jednotlivých účastníků a dokumenty o osobách oprávněných za ně jednat (vč. případných plných mocí) a tuto písemnou žádost v obálce označené dle pokynů (kap. 8 zadávací dokumentace) doručit ve stanoveném termínu na podatelnu MPO (do 14 hod. posledního dne lhůty, systém el. přihlášky se uzavře již v poledne!).

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MPO