facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k návrhům na člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací a členy Odborných panelů

7. 12. 2021
Výzva k návrhům na člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací a členy Odborných panelů

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů na člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací a členy Odborných panelů.

Výzva k podávání návrhů na jednoho člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů z oblasti technického aplikovaného výzkumu

Komisi pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „Komise“) ustavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace jako svůj odborný a poradní orgán. Komise plní úkoly související s hodnocením kvality výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, s hodnocením kvality výsledků výzkumných organizací a s hodnocením výzkumných organizací. Komise je odborným poradním orgánem Rady pro účely realizace Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 na celonárodní úrovni. Dále plní úkoly související s hodnocením programů účelové podpory.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů na jednoho člena Komise z oblasti hodnocení programů účelové podpory a jednoho člena Komise z oblasti společenských a humanitních věd.

Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti. Členové poradních orgánů jsou jmenováni a odvoláváni předsedou Rady na návrh Rady podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Členství je neslučitelné se současným členstvím v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky, v předsednictvu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky.

Funkce člena poradních orgánů Rady je veřejnou funkcí a nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Funkční období je čtyřleté, člen může být jmenován nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.

Celý text výzvy najdete ZDE

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů

V souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107, kterým vláda v bodě I. schválila Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika 2017+“) a v souvislosti se schválením Uživatelské příručky pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI na 367. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. dubna 2021.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů pro níže uvedené obory (FORD):

  • 1.4 Chemical sciences (bibliometrická analýza)
  • 1.6 Biological sciences (vybrané výsledky)
  • 2.4 Chemical engineering (bibliometrická analýza)
  • 3.2 Clinical medicine (vybrané výsledky)
  • 4.3 Veterinary science (vybrané výsledky)
  • 5.5 Law (bibliometrická analýza)
  • 5.8 Media and communications (bibliometrická analýza)

Odborné panely jsou odbornými poradními orgány Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ustavenými podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Celý text výzvy najdete ZDE.

 

Zdroj: RVVI