Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou, nabídky licencí

Na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) byla založena nová společnost i&i Prague, jejímž cílem je pomáhat akademickým ústavům a vysokým školám identifikovat, chránit a nalézt komerčního partnera pro výsledky a objevy, které mají největší komerční potenciál.

12. 12. 2017
  • Akademie věd ČR

Kanceláři transferu technologií na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích se podařilo komercializovat výsledky výzkumu na Zemědělské fakultě JU. Uzavřela smlouvu o prodeji licence na užitné vzory v potravinářství.

9. 12. 2017
  • JCTT

V rámci maďarského předsednictvím Visegrádské skupiny (V4) se v Budapešti 4. a 5. 12. 2017 konala konference zaměřená na spolupráci vysokých škol a aplikační sféry CUBCCE 2017: Benefits and Opportunities of Regional Cooperation.

6. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Společnost Siemens ČR v Ostravě otevřela 27. 11. 2017 nové výzkumné a vývojové (R&D) centrum zaměřené na vývoj elektromotorů, generátorů a řešení pro Průmysl 4.0. Ostravské R&D centrum má globální charakter a je celosvětově teprve druhým centrem koncernu Siemens AG s tímto zaměřením. Český Siemens bude v rámci nového R&D centra úzce spolupracovat s VŠB-TUO. 

4. 12. 2017
  • VŠB–TUO

Centru pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy se podařilo úspěšně uzavřít smlouvu mezi 2. lékařskou fakultou UK a společností Tesla Medical. Podepsaná dohoda zajistí pacientům trpícím inkontinencí moderní a důstojnou léčbu, která v této oblasti medicíny dosud chyběla.

12. 11. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 oslavilo Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) Univerzity Karlovy deset let své existence. K úspěchům CPPT patří řada dokončených kvalitních projektů i realizace kurzu „Managament vědy a inovací“ pro studenty i zaměstnance univerzity.

4. 11. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Stačí jich nepatrné množství, aby mohly narušit hormonální systém zvířat či člověka. Zároveň se ve vodě vyskytují v tak malých koncentracích, že je jejich měření velmi obtížné. Řeč je o endokrinních disruptorech. Na jejich detekci se se svým týmem zaměřuje doktor Michal Bittner z výzkumného centra MU RECETOX.

2. 11. 2017
  • CTT MU

Technologická agentura České republiky (TA ČR) podpořila výzkum účinného laseru, který je schopný atakovat ty nejlepší na světovém trhu. Používat se může v automobilovém průmyslu i při náročných lékařských operacích.

29. 10. 2017
  • TA ČR

Partneři webu a spolupracující instituce