facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Centrum kolaborativní robotiky nabídne pomoc zejména malým a středním firmám

22. 9. 2018
Centrum kolaborativní robotiky nabídne pomoc zejména malým a středním firmám

Zhruba před necelým rokem inicioval Moravskoslezský automobilový klastr (MAK) vznik Centra kolaborativní robotiky. MAK tak reagoval na opakující se problém nedostatku pracovníků a náročnosti některých výrobních operací, které řeší firmy napříč všemi odvětvími.

Díky pozitivnímu a proaktivnímu přístupu Moravskoslezského inovačního centra (MSIC) se počínající myšlenku podařilo MAK převést do konkrétního projektu a následného vzniku tzv. kolokačního centra s kolaborativními roboty (koboty) v neutrálním prostředí Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě.

Centrum o rozloze cca 120m2 nabízí 3 druhy kobotů, jejichž použití je velmi široké (jde o dvouramenného kolaborativního robota ABB YuMi, kobota Universal Robots UR10 a největšího kolaborativního robota Fanuc CR-35iA).

MSIC centrum robotiky

„Díky našemu pracovišti si firmy, především malé a střední, mohou ověřit možnosti využití kobotů, případně doladit vlastní robotizované pracoviště, a to zejména v situacích, kde doba odstávky linky ve firmě musí být velmi krátká,“ říká výkonný ředitel MAK Ladislav Glogar.

Zavedením kobotů dojde ke snížení potřeby zaměstnanců obsluhy, především při opakujících se, jednotvárných nebo nebezpečných procesech. Současně se redukují problémy s nedostatkem expertů na klasickou automatizaci, a to v oblastech programování či  údržby. Dalším pozitivem je, že díky úzké spolupráci kobot x člověk dojde ke zvyšování dovedností zaměstnanců a jejich využitelnosti na pozicích s vyšší přidanou hodnotou.

V současné době tvoří koboti cca 2 % podílu všech průmyslových robotů. Je třeba zdůraznit, že počty nově prodávaných velmi rychle rostou. V roce 2014 bylo prodáno 2,5 tisíce kobotů, v roce 2016 jich bylo více než 10 tisíc, předpokládaný odhad pro rok 2020 je více než 150 tisíc prodaných kobotů. Podle celosvětového průzkumu bude do roku 2021 kumulativní roční míra růstu činit více než 60 % a může významně přispět k udržení výrobních aktivit v ekonomicky rozvinutých zemích.

Již teď MAK ve spolupráci s katedrou Robotiky (VŠB-TU Ostrava) intenzivně pracuje na navazujícím projektu, který se týká vývoje periferií (chapadel) kobotů. „Jde především o výzkum a konstrukční vývoj těchto speciálních chapadel, následné osazení senzorickými systémy i systému řízení, které si vyžaduje dané pracoviště. Součásti je samozřejmě i bezpečnostní analýza,“ dodává Glogar.

Pilotní ověření vývoje periferií proběhne ve firmách, které jsou technologickými lídry automobilového průmyslu, konkrétně se jedná o spol. Continental Automotive, Varroc Lighting Systems a vybrána bude ještě jedna další firma.

Zavedení kolaborativní robotiky má i vysoký celospolečenský přínos. Díky její implementaci dojde nejen k udržení výroby v zemích s vyšší cenou lidské práce, ale i k přivedení takových výrobních aktivit, které byly v minulosti outsorcovány a to především do zemí s nízkými osobními náklady.

 

Zdroj: Moravskoslezské inovační centrum