facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový spin-off Univerzity Karlovy bude vyvíjet kity pro diagnostiku virových onemocnění

18. 8. 2020
Nový spin-off Univerzity Karlovy bude vyvíjet kity pro diagnostiku virových onemocnění

Hlavním zaměřením GeneSpector s.r.o., nové univerzitní dceřiné společnosti čerpající z technologií pocházejících z Univerzity Karlovy, bude poskytnutí kompletního řešení laboratorní diagnostiky onemocnění COVID-19. V průběhu září plánuje uvést na trh kit pro současnou detekci SARS-CoV-2 a chřipky typu A i B.

Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP), dceřiná společnost Univerzity Karlovy, spojila síly s dalšími třemi komerčními subjekty: GENERI BIOTECH s.r.o., SPADIA LAB, a.s.ZKV Career, s.r.o. k založení nové spin-off společnosti GeneSpector s.r.o., která vznikla 11. srpna 2020.

„Naším cílem je laboratořím poskytnout jednoduchou a rychlou diagnostiku COVID-19 a jiných virových onemocnění, která lékařům poskytne čas pro včasnou léčbu nebo preventivní opatření,“ shrnuje cíle nové společnosti jednatel Michal Pohludka. „Naše produkty tvoříme s vědomím různorodosti našich laboratoří. Proto budou aplikovatelné na všechny současné otevřené přístrojové platformy a jednoduché natolik, aby je laboratoře mohly okamžitě využívat,“ dodává.

3 Příprava vzorků

Příprava odebraných vzorků pro konečnou qPCR analýzu (Zdroj: Archiv GeneSpector s.r.o.)

V rámci odběrových souprav hraje klíčovou roli roztok pocházející z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK). Roztok byl již otestován v praxi na více než 15 tisících vzorcích ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v laboratoři SPADIA LAB, a.s. a byly již realizovány dvě komerční dodávky skrze CUIP. „Do GeneSpectoru vkládáme oprávněně velké naděje. Univerzita předává své znalosti společnosti, ty nacházejí své neoddiskutovatelné uplatnění a co je nejdůležitější, pomáhají lidem. Plně tak dostáváme svého poslání, což mě osobně ohromně těší,“ říká Otomar Sláma, ředitel CUIP.

Na unikátní odběrové soupravy navazuje izolace nukleových kyselin, která svým jednoduchým a elegantním přístupem společnosti GeneSpector trvá méně než 15 minut a je kompatibilní se všemi otevřenými přístroji na trhu. Tím je zajištěna okamžitá aplikovatelnost ve všech laboratořích v ČR i mimo ní.

Technologie pocházející z výzkumného týmu Stanislava Kmocha se tak stala prvním výzkumným úspěchem mimořádného interního kola grantového programu GAMA Technologické agentury ČR (TAČR), kterou vyhlásila Univerzita Karlova v druhé polovině března. Program se specificky zaměřoval na výzkumné projekty související s onemocněním COVID-19.

 

 

 

Zdroj: Univerzita Karlova

redakčně upraveno


Charles University Innovations Prague s.r.o.

CUIP je 100 % vlastněná dceřiná společnost Univerzity Karlovy založená v červnu 2018 za účelem šíření výsledků vzniklých na UK a zajištění využitelnosti duševního vlastnictví UK v oblasti výzkumu a vývoje a jeho komercializaci. CUIP může vstupovat do spin-off společností za účelem komerčního využití duševního vlastnictví UK, spolupracuje přitom s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, které poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií. V roce 2020 CUIP již založilo dvě spin-off společnosti – Charles Games s.r.o., která vyvíjí a prodává počítačové hry, a LAM-X a.s. zabývající se nanomateriály se schopností aktivní obrany proti široké škále patogenů.