facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový spin-off Univerzity Karlovy bude vyvíjet počítačové hry

29. 1. 2020
Nový spin-off Univerzity Karlovy bude vyvíjet počítačové hry

Dceřiná firma Univerzity Karlovy pro přenos poznatků a technologií do praxe, CUIP, založila první univerzitní spin-off. Společnost Charles Games, s.r.o., která vznikla ze spolupráce Matematicko-fyzikální fakulty a Filozofické fakulty UK, bude vyvíjet výukové počítačové hry a sloužit jako inkubátor pro studenty.

VS1 0531

Když v červnu 2018 představovala Univerzita Karlova novou dceřinou společnost Charles University Innovations Prague (CUIP) s cílem šířit výsledky výzkumu z univerzity do praxe, stanovila si úkol do tří let přijít s prvním univerzitním spin-offem. Nakonec se to podařilo v době takřka poloviční. „Za necelé dva roky jsme prodali dva patenty a uzavřeli více než deset licenčních smluv, nyní představujeme první spin-off,“ bilancoval na úterní tiskové konferenci rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, podle kterého se tak potvrzuje, že rozhodnutí založit CUIP bylo správné.

Nová společnost staví na historii vývoje her na Matematicko-fyzikální fakultě a multidisciplinárním přístupu ve spolupráci s historiky a odborníky na nová média z Filozofické fakulty a také Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. „Založení tohoto spin-offu je důležité, protože skutečně - ne jen na papíře - dochází ke spojení poznatků společenských a humanitních věd a technických věd, což se málokdy vidí,“ zdůraznil proděkan MFF UK Martin Vlach.

Cesta k založení soukromé společnosti zaměřené na vývoj her byla poměrně dlouhá. Postupně se ukázalo, že původní záměr, totiž vyvíjet výukovou hru pro základní a střední školy, má mnohem větší potenciál. Ten se podařilo ověřit a rozvinout i díky proof-of-concept financování v programu GAMA Technologické agentury ČR a za pomoci CUIP přetavit až do podoby samostatné právnické osoby.

VS1 0520

Charles Games, s.r.o. si klade za cíl vedle distribuce již dnes velmi úspěšné hry Attentat 1942 a jejích dvou připravovaných pokračování pracovat na vývoji dalších vlastních her a také sloužit jako inkubátor pro studenty vývoje počítačových her na Univerzitě Karlově. „Založením spin-offu akcelerujeme komercializační potenciál vydávaných her, zvyšujeme prestiž původní pracovní skupiny a tvoříme bezpečný ekosystém pro mladé vývojářské týmy, které budou moci využívat nabízených inkubačních služeb,“ vysvětluje ředitel CUIP Otomar Sláma.

Že mají všichni zúčastnění na úspěchu nové společnosti zájem, potvrzuje i proděkanka FF UK Zdeňka Filipová: „Do projektu Charles Games jsme se rozhodli zapojit nejen kvůli potenciálu finančního přínosu, ale také proto, že to bude naše první velmi cenná zkušenost se spin-offem,“ uvedla. „Slibujeme si, že nám pomůže posílit přenos poznatků do praxe a nabídne našim studentům nové možnosti spolupráce s aplikační sférou,“ dodala.

„Založení Charles Games nám umožňuje naplnit plný komercializační potenciál našich her, věnovat se tvorbě dalších titulů, stát se vydavatelem zajímavých projektů a etablovat se na evropské scéně,“ neskrývá ambice ani jednatel nové společnosti Jakub Gemrot.

V nejbližších letech by měly být zisky nové společnosti reinvestovány především do jejího dalšího rozvoje. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu však business plán počítá s tím, že příjmy převyšující potřeby Charles Games půjdou skrz majoritní vlastnický podíl CUIP zpět na Univerzitu Karlovu, jakožto příjem z transferu znalostí a technologií. „Naší velkou inspirací je v tomto ohledu Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a jeho příjmy z transferu,“ dodává Otomar Sláma a upozorňuje, že ještě v letošním roce by CUIP ráda představila další dva univerzitní spin-offy.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Foto: Vladimír Šigut, UK

 


Podívejte se na trailer k pokračování hry Attentat 1942, která nese název Svoboda 1945: