facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Akademický sněm: Akademie věd ČR očekává komplikovaný rok 2023

14. 12. 2022
Akademický sněm: Akademie věd ČR očekává komplikovaný rok 2023

Více než 500 milionů korun navíc vynaloží v příštím roce Akademie věd ČR na energie. Mimořádná dotace ze státního rozpočtu pokryje pouze 40% této částky, proto byly prostředky na energie navýšeny na 65% předpokládaného nárůstu na úkor přístrojového vybavení. To zaznělo na Akademickém sněmu AV ČR 13. 12. 2022.

Další omezení těchto investic by v delším výhledu vedlo k vážnému ohrožení vědy a výzkumu v AV ČR, řekla na včerejším Akademickém sněmu předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Vedení AV ČR podle vyjádření oceňuje, že vláda ČR má vědu jako prioritu, a přes nepříznivý ekonomický vývoj a energetickou krizi se rozhodla, že nebude redukovat rozpočet na vědu na příští rok.

Právě oblast vědy a výzkumu disponuje podle předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové vynikajícím potenciálem a má všechny předpoklady pro to, aby mohla ukazovat cesty, jak se vyrovnat se současnými i budoucími výzvami národního i globálního charakteru.

„To se prokázalo i v případě pandemie covidu-19, kdy Akademie věd a vysoké školy promptně zareagovaly a aktivně se zapojily do boje s ní,“ uvedla předsedkyně Eva Zažímalová ve svém projevu na Akademickém sněmu. „Je proto naléhavé zajistit kontinuitu výzkumu a garantovat určitou stabilitu výzkumné základny České republiky, která přináší výsledky klíčové pro kvalitu života celé společnosti,“ zdůraznila předsedkyně.

Akademický sněm je nejvyšším orgánem Akademie věd ČR, tvoří jej 276 členů z řad vědeckých pracovníkůředitelů 54 pracovišť Akademie věd ČR, zástupců vysokých škol, státních orgánů, průmyslu a obchodu.

Dnešního, v pořadí 60. zasedání, se zúčastnili předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, místopředsedové Sněmovny Parlamentu ČR Věra KovářováJan Skopeček, ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová a další hosté.

Na programu jednání Akademického sněmu je dnes mimo jiné Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2023, Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd ČR nebo volba členů Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2022–2026. 

 

Zdroj: Akademie věd ČR