facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Know-how z Akademie věd přináší první plody

15. 1. 2022
Know-how z Akademie věd přináší první plody

Nakolik rozmanité výsledky nabízí Akademie věd ČR průmyslovým podnikům, pracovištím státní správy a dalším výzkumným organizacím, nově shrnuje tištěný katalog produktových listů. Obsahově čerpá z databáze Portálu transferu AV ČR.

Opal

Katalog produktových listů Technologie, laboratoře, přístroje vydalo Centrum transferu technologií AV ČR pro externí i interní použití. Jednotlivé nabídky uvádí podle druhu spolupráce, nechybějí ani informace o dosažené technologické připravenosti. Právě podle ní se často orientují případní zájemci z průmyslových firem. „Katalog je ovšem k dispozici také ústavům, které sice v databázi prozatím žádný produktový list nemají, ale mohou se jím nechat inspirovat a přispět do dalšího pokračování. Bude totiž vycházet každý rok,“ doplňuje Jiří Kavan z Centra transferu technologií AV ČR.

Portál transferu AV ČR, respektive jeho hlavní součást Databáze technologií a výsledků, se po necelém roce od spuštění postupně rozšiřuje. Celkem 26 editorů  z 27 pracovišť Akademie věd ČR dosud do systému portálu vložilo 50 produktových listů technologií, přístrojů a laboratoří.

Prezentace výsledků pracovišť už nyní nese první plody. Portál totiž přispěl k navázání obchodních vztahů a zahájení spolupráce s konkrétními podnikatelskými subjekty. Místopředsedkyně Akademie věd ČR Ilona Müllerová, která má transfer technologií a znalostí v gesci, proto věří, že katalog vzbudí zájem o spolupráci. Třeba i tím, že ukáže, jaké projekty s aplikačním potenciálem na pracovištích Akademie věd ČR vznikají a jakou šíři výsledků mohou nabídnout průmyslovým podnikům, institucím státní správy, neziskovému sektoru i dalším organizacím nejen v České republice, ale i v zahraničí.

„Disponujeme špičkovým technickým vybavením, unikátními přístroji a kapacitou laboratoří. Tyto infrastruktury vznikaly, aby je pro výzkum využívaly primárně mateřské instituce. Svým charakterem a možnostmi mohou kapacitu nabídnout také ostatním,“ dodává někdejší ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR, který je známý svými dlouhodobými úspěchy v uplatňování výsledků základního výzkumu v praxi.

Jak využít unikátní know-how

Databáze aktuálně obsahuje výsledky ze všech vědních oblastí – a to včetně humanitních a společenských věd, které také mají svůj aplikační potenciál. Součástí portálu tak jsou i produktové listy Ústavu dějin umění AV ČR, Ústavu pro českou literaturu AV ČR nebo třeba Orientálního ústavu AV ČR.

Posledně jmenované pracoviště, které v příštím roce slaví sto let od svého založení, přišlo s unikátním know-how. Teroristická organizace, tzv. Islámský stát, mezi červnem 2014 a červencem 2017 zničila v Mosulu téměř padesát historických památek. Jaká byla jejich historická a architektonická hodnota se lze jen domnívat. Tým českých vědců proto studoval zničené dědictví na dochované obrazové a textové dokumentaci.

Výsledkem je interaktivní mapový portál, který rozsah ničení v prostoru mosulského historického jádra názorně ukazuje. Digitální 3D modely zničených budov vznikly náročnou kresebnou rekonstrukcí na základě dochovaných maleb, fotografií a listin. Jak lze vědomostí odborníků z Orientálního ústavu AV ČR využít? Třeba při ochraně světového architektonického dědictví, plánování obnovy a konzervace nebo ve výzkumných projektech v oblasti archeologie či architektury.

Transferová síť

Portál transferu AV ČR je propojený s databází Transfera.cz – platformou, která sdružuje transferové aktivity akademických i univerzitních institucí v České republice. V praxi propojení funguje tak, že pokud editor vloží do databáze nový produktový list a vybere příslušné políčko „Transfera“, list se automaticky přenese rovněž do této celonárodní databáze.

Technologie publikované v databázi na portálu navíc podporuje seriál na síti LinkedIn. Každý týden se na profilu Centra transferu technologií AV ČR jeden objeví. Třeba o unikátní odrůdě jablek Opal® ze šlechtitelské stanice Ústavu experimentální botaniky AV ČR ve Střížovicích u Turnova. Některá totiž potkal jedinečný osud. V roce 2015 cestovala do vesmíru, když je NASA poslala astronautům na mezinárodní vesmírnou stanici ISS.

„Opal® jsme registrovali ve více než čtyřiceti zemích světa. Pod vedením licenčních partnerů nachází uplatnění především v teplých lokalitách Spojených států, Evropy, ale také v Jižní Africe, Chile nebo Austrálii. V posledním desetiletí se vysázelo bezmála 2,5 milionu stromků,“ poznamenává Radek Černý z Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

Společenské vědy? Zviditelnit jejich přínos nestačí 

Nová pracovní skupina Transfera.cz, která se zaměřuje na transfer znalostí a inovace ve společenských, humanitních a uměleckých vědách, se v listopadu sešla na prvním zasedání. Mezi její hlavní úkoly patří zviditelnit přínos těchto vědních oborů pro inovace včetně jejich ekonomického a společenského dopadu. Jednání se zúčastnili také zástupci Akademie věd ČR a jejího Centra transferu technologií AV ČR. „Na transferu ve společenských vědách není vždy nutné vydělat. Lze jím ale hodně ušetřit. Akceptace výsledků vědecké práce často změní pohled na řešený problém natolik, že se věci začnou dělat jinak, efektivněji, úsporněji,“ vysvětluje Tomáš Kostelecký, člen Akademické rady AV ČR a někdejší ředitel Sociologického ústavu AV ČR. Více se dočtete zde.

 

Text: Luděk Svoboda a Jiří Kavan

Foto: Pavlína Jáchimová

Článek vyšel v prosincovém vydání časopisu AB / Akademický bulletin.