facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Anketa čtenářů: Pro řešení šikany je třeba umožnit alespoň dialog – druhý díl

21. 6. 2023
Anketa čtenářů: Pro řešení šikany je třeba umožnit alespoň dialog – druhý díl

Portál Vědavýzkum.cz vydal na začátku června čtenářskou anketu na téma šikany na vědeckém pracovišti, především se zaměřením na mobbing a bossing. Jsou české vědecké instituce svým zaměstnancům v těchto situacích oporou? A jak by tato opora vlastně měla vypadat? Přečtěte si druhý díl naší ankety k tomuto tématu.

stock support

Jak se k šikaně staví domovská instituce?

Většina respondentů ankety uvedla, že jim jejich domovská instituce oporou nebyla, často z důvodu, že šikana vedla právě od samotného vedení, či v organizaci neexistovaly procesy, které by umožnily tyto situace nahlásit a dále je řešit.

 

Naprosto žádná pomoc, naopak snaha celou záležitost relativizovat, až popírat.

anonym, ústav AV ČR

Namísto posunu a rozvoje ve vzdělání mi byly uděleny „zkušenosti“ ve formě přenášení zodpovědnosti za laboratoř, resp. laboratorní techniku na mou hlavu, či opakované nevyplácení ujednaných finančních částek.

Domovská instituce nemá do svého fungování zakomponován žádný přímý ani nepřímý obranný mechanismus, který by bylo možno vůči určitým formám šikany použít, neboť prosté oznámení těchto věcí představuje pro samotného oznamovatele téměř vždy vysoké riziko ukončení působení na instituci či zesílení nátlaku, jako určitou formu msty. A to všechno navzdory zcela zjevnému porušování či spíše ignorování etického kodexu.

anonym, AV ČR

Bossing – ponižování, navyšování povinností, nucení k práci mimo pracovní dobu. Opora byla nulová – chybí (chyběla) funkční možnost takové jednání hlásit a řešit.

anonym, Národní ústav duševního zdraví

Naopak, zastali se agresora a ponižovali mě ještě více.

anonym, Filosofická fakulta UK

Bossing – vedoucí katedry upřednostňovala kolegu – vypsala mu výběrové řízení na pozici OA půl roku před dokončením doktorátu, jako důvod uvedla, že jako muž živí rodinu. O dva roky později se u mého dokončeného doktorátu „zapomnělo“ na vypsaní výběrového řízení. I přes upozornění se uskutečnilo až 10 měsíců po dokončení doktorátu. Tedy dalších 10 měsíců jsem měla plat asistenta. Odmítnutí podpory publikovat v impaktovaném časopise s tím, že poplatek je moc vysoký, do půl roku tam publikovala vedoucí sama. Odmítnutí podpory při habilitaci s tím, že kolegova habilitace je důležitější. To se stalo i jiným kolegyním. Využila jsem psychologické podpory pro zaměstnance. Instituce sama mi nepomohla.

anonym

Bossing zejména v průběhu mateřské a rodičovské dovolené, i přes nepřerušenou vědeckou a manažerskou činnost na vedoucí pozici (např. v průběhu mateřské dovolené práce bez náhrady mzdy, i přes zisk a vedení mezinárodních projektů v tomto období apod.), tlak na zpětné podepisování mzdových výměrů, tlak na financování neperspektivních „vyvolených“ pracovníků z vlastních projektů. Vedení instituce situaci neřešilo s tím, že to je běžná praxe.

anonym, AV ČR

Všichni kolem věděli, co se děje (neustálé protahování pracovní doby do noci, pozdržování ukončení studia aj.) a nikdo se za mě (PhD student) nepostavil.

anonym, Univerzita Karlova

Instituce nebyla nápomocná, spíše zavírala oči, protože dle jejich úsudku sehnat nového podřízeného bylo jednodušší, než sehnat nového nadřízeného.

anonym, ústav AV ČR

Jakou podporu by čtenáři očekávali?

Respondentům by v mnoha případech stačilo vyslechnutí jejich situace a umožnění dialogu. V ideálním případě by pak šlo o vytvoření interních postupů, které jednak umožní dát vedení o situaci vědět a zároveň poskytnou jednoznačná pravidla pro řešení nastalé situace. Často zmiňovaná byla také externí pomoc, z důvodu nezávislého posouzení situace.

 

Očekával bych akci, která by šikanu zastavila – což se nestalo. Takže vedoucí se tím naopak jen utvrdil v tom, že v šikaně může pokračovat, protože se šikanovaných zaměstnanců nikdo nezastane.

anonym, Univerzita Palackého v Olomouci

Možnost nahlásit nepřiměřené jednání nadřízeného, svěřit se, pomoc při řešení problémů  zastupování či doprovod k jednání s nadřízeným, kontrolní mechanismy ověřující dodržování práv a povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, psychologická pomoc a podpora.

anonym, Národní ústav duševního zdraví

Oficiální podporu ze strany instituce, psychologickou pomoc, prošetření a potvrzení toho, že chování nadřízeného nebylo výjimečné, ale jedná se o opakující se šikanózní chování. Abych nebyla já za tu špatnou, od které se lidi odvrátí, protože se bojí.

anonym, ústav AV ČR

Alespoň dialog s oběma stranami, případně pokus o nápravu a zlepšení situace.

anonym, ústav AV ČR

Fakulta, ani univerzita, v té době neměla ombudsosobu. Má situace ale ukázala, že ombudsosoba by měla pocházet mimo instituci a nemít napojení na vedení fakulty (což je obtížně splnitelné), neboť šikanující vedoucí katedry nacházel podporu u vedení fakulty. Ombudsosoba by také měla být na rektorátu.

anonym

Instituce to vůbec nechce řešit, ani vidět. Je potřeba externí nezávislý prvek pro tuto pomoc.

anonym, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Spíše, než pomoc v konkrétním případě, by pomohlo rovné a otevřené prostředí s funkčními kontrolními mechanismy. Možnost nezávislé zpětné vazby.

anonym

Pomohlo by mi dodržování pravidel, např. při vyplácení stipendií, odměn, domluvě ohledně doby strávené na katedře.

anonym

U problémových osob je to často „veřejné tajemství“, o kterém si štěbetají vrabci na střeše a rok co rok o něm píší studenti do hodnocení výuky. V prvé řadě by měl být kladen důraz na prevenci, včetně tvrdých a netutlaných postihů šikanujících.

anonym, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Například možnost přímého nahrazení posuzovatele/hodnotitele práce, přímější spolupráci s etickými komisemi. Popřípadě obecnou eliminaci příležitostí pro uplatňování bossingu a podobných oportunistických možností a omezování degradace a degenerace renomé, s nímž se instituce prezentují laické veřejnosti.

anonym, AV ČR

Zřízené mechanismy však musí být funkční, a ne pouze na papíře

Mechanismy si vedení ohýbá podle své potřeby. Slouží jim, ne zaměstnancům. Možnosti, jako obrátit se na ombudsmana či podat žalobu, jsou k ničemu. Stojí to moc času a peněz. Peníze jsou potřeba, aby rodina mohla žít a čas je potřeba na hledání nové práce.

anonym, Jihočeská univerzita

Mechanismy téměř neexistují. HR oddělení zaměstnává nekompetentní personál a samo o sobě je pouze vazalem vedení. Ve chvíli, kdy je strůjcem šikany vedoucí skupiny či lidé ve vedení, HR proti nim nejde a situaci přejde, či zamete pod koberec.

anonym, ústav AV ČR

Aktuálně sehnali mezi nás supervizorku, o kterou jsem požádala, ta nás všechny vyslechla a bude z toho dělat závěry. Bohužel nový lékařský ředitel nechce řešit nic a zavírá před vším oči.

anonym, krajská nemocnice

O mechanismech nevím, ani nevím, na koho se obrátit.

anonym, ústav Akademie věd ČR

Mechanismy jsou nedostatečné. Instituce má HR Award, ale zavedené kontrolní mechanismy běží jen formálně.

anonym

Mechanismy jsou zcela nedostatečné, respektive nefungují. Setkal jsem se s hluboce zakořeněným klientelismem a mocenskou korupcí. Tito lidé se tak vzájemně obvykle velmi efektivně kryjí a ve výsledku se to celé otočí proti šikanovanému.

anonym, Univerzita Palackého v Olomouci

Mechanismy nejsou – různých školení, například o genderově podmíněném násilí, jsem absolvoval nespočet, ale v této situaci jsem nevěděl, co dělat.

anonym

 

Všem čtenářům velice děkujeme za jejich odpovědi!

Autorka: Vědavýzkum.cz (AZ)

Názory respondentů nijak nevyjadřují názory a postoje redakce.


Přečtěte si první díl výsledků ankety na téma šikany, ve kterém se respondenti dělí mimo jiné i o rady, jak se s nadálou situací vyrovnat. Nepřehlédněte také předchozí témata čtenářské ankety, jako bylo rodičovství a věda, honba za excelencí ve vědeckém prostředí nebo průmyslové doktoráty (díl prvnídíl druhý).