facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Statistický úřad: Výzkum a vývoj táhnou podniky

26. 10. 2023
Statistický úřad: Výzkum a vývoj táhnou podniky

V roce 2022 meziročně vzrostly výdaje na výzkum a vývoj v Česku o téměř deset procent na 133,3 mld. Kč. Na nárůstu o více než deset miliard korun se podílely především podnikové zdroje. Na konci roku 2022 dosáhl počet pracovníků ve výzkumu a vývoji 123 tisíc osob, tj. o 15 tisíc více než před pěti lety.

statistika CSU

V letech 2013 až 2022 byl na výzkum a vývoj vynaložen v Česku celkem bilion korun, z toho v roce 2022 to bylo rekordních 133,3 mld. Kč. Meziročně výdaje na výzkum a vývoj vzrostly o 9,3 %, což v absolutním vyjádření představuje nárůst o 11,4 miliard. Jde o obdobný nárůst jako v letech 2017 a 2018, ale při výrazně vyšší inflaci. Ve stálých cenách výdaje na výzkum a vývoj zůstaly přibližně na úrovni roku předchozího.

„V roce 2022 se v Česku výdaje na výzkum a vývoj podílely na HDP 1,96 % oproti 2,0 % v roce předchozím. Stále tak nedosahujeme průměru Evropské unie pohybujícímu se v posledních letech okolo 2,3 % HDP a dále výrazně zaostáváme například za Německem a Rakouskem. Tam na výzkum a vývoj vynakládají od roku 2017 více než 3 % HDP,“ říká Martin Mana, ředitel Odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Výdaje na výzkum a vývoj rostly především v podnicích. V minulém roce se zde investovalo do výzkumu a vývoje rekordních 85,6 mld. Kč. Celkem 91 % z této částky firmy financovaly z vlastních či jiných podnikových zdrojů, zbytek připadal na veřejné zdroje. Meziročně výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru vzrostly o 11,8 %, absolutně pak o 7,4 mld. Kč. Ve vysokoškolském a vládním sektoru se v tomto období navýšily o 5 %, což v absolutním vyjádření představovalo v každém z obou sektorů nárůst o cca jednu miliardu.

Na financování výzkumu a vývoje se veřejné domácí zdroje podílely z 30 %. Celkem bylo na tuto činnost z veřejných rozpočtů loni vynaloženo 40,4 mld. Kč, o jednu miliardu více než v roce předchozím. I když šlo o rekordní částku, tak v porovnání s výrazným navyšováním prostředků státu na tuto činnost v letech 2017 až 2019 tempo růstu výrazně zpomalilo.

„Z veřejných zahraničních zdrojů tvořených především prostředky EU bylo v roce 2022 čerpáno na výzkum a vývoj celkem 9,5 mld. korun. Jde o nejvyšší částku od roku 2015, kdy veřejná zahraniční podpora dosáhla dokonce 13,8 mld. korun. V letech 2012–2015 směřovaly nejvyšší částky podpory na výstavbu nových výzkumných center ve veřejném sektoru, naopak v posledních letech začaly unijních dotací na výzkum a vývoj více využívat podniky,“ upozorňuje Marek Štampach z Odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Ve výzkumu a vývoji pracovalo v roce 2022 v Česku celkem 123 tisíc osob. V přepočtu na plné úvazky strávené výzkumně vývojovou činností se jednalo o 86,1 tisíc osob. Meziročně došlo k nárůstu pracovníků o necelá dvě procenta. Ženy tvoří ve výzkumu a vývoji dlouhodobě méně než 1/3 pracovníků, v podnikatelském sektoru je pak zastoupení žen dokonce nižší než 20 %.

Další podrobné údaje naleznete na webu Českého statistického úřadu.

 

Zdroj: Český statistický úřad