facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu: Jaké jsou její aktivity?

9. 10. 2021
Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu: Jaké jsou její aktivity?

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO), která je od letošního roku součástí Domu zahraniční spolupráce (DZS), pomůže propojit české instituce se zahraničními partnery a zlepšovat postavení českých vzdělávacích a výzkumných institucí v Evropě.

czelo

Existence kanceláře CZELO vychází z potřeby poskytnout českým institucím přehlednou formou aktuální informace o dění v institucích EU, evropských programech a jejich možnostech zapojení. Kancelář v Bruselu působí od roku 2005, původně byla zaměřena pouze na oblast vědy a výzkumu, s rokem 2021 došlo k rozšíření působení kanceláře na oblast vzdělávání a CZELO se stalo součástí Domu zahraniční spolupráce, české národní agentury pro mezinárodní vzdělávání a výzkum.

„Rozšíření agendy vyplývá z dlouhodobé tendence politiky Evropské komise, která směřuje k propojování oblasti vědy a výzkumu a vzájemné synergii mezi těmito dvěma doménami,“ vysvětluje Michal Uhl, statutární zástupce Domu zahraniční spolupráce. Tento krok je také v souladu s národními strategiemi, jako je Strategie 2030+, Strategie internacionalizace vysokého školství od roku 2021 nebo Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+, které podporují internacionalizaci vědy, výzkumu a vzdělávání a jejich vzájemnou synergii.

Činnost kanceláře CZELO

Kancelář CZELO působí jako hlavní informační bod pro české instituce se zájmem o program Horizont Evropa a centralizované aktivity programu Erasmus+, případně další zdroje financování EU pro oblast výzkumu a vzdělávání. Zástupci kanceláře sledují dění v institucích EU a styčných kancelářích dalších zemí a poskytují tak přehledné zpravodajství z evropské metropole.

„Díky naší přítomnosti v Bruselu máme informace takzvaně z první ruky a jsme schopni komukoliv pomoci zorientovat se v aktuálním dění, podmínkách zapojení do programů nebo hledání projektových partnerů. Českým vědeckým a vzdělávacím institucím nabízíme konzultace projektových záměrů, a především síťování s potenciálními projektovými partnery,“ popisuje služby kanceláře Lenka Procházková, vedoucí kanceláře CZELO.

Cílem činností kanceláře je podpora zapojení českých institucí do mezinárodních aktivit, zviditelnění českých výsledků v evropském prostoru a tím i zvyšování prestiže české vědy, výzkumu a vzdělávání. Příkladem akce, prostřednictvím které se mohou čeští vědci představit zástupcům evropských institucí, ale i bruselské veřejnosti, jsou Science Café – diskuzní setkání, na kterých mohou čeští vědci představit výsledky své práce. Po pauze způsobené pandemií uspořádalo CZELO první Science Café letošního roku s Tomášem Rektorem, zakladatelem a vedoucím organizace Terapie. Info na téma duševní zdraví v kontextu pandemie COVID-19.

„Zástupci českých institucí, kteří se chystají na jednání v Bruselu, mohou využít prostor kanceláře, ať už jako místa konání svých schůzek, nebo jako vlastní útočiště pro práci mezi schůzkami. Zároveň nabízíme možnost zastoupit české instituce na jednáních v Bruselu, aby nemuseli kvůli jedné schůzce cestovat do Belgie,“ popisuje další nabídku služeb kanceláře CZELO Lenka Procházková.

 

 

Zdroj: CZELO