facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Digitální partnerství mezi EU a Kanadou a nové výzvy EIT Food

13. 2. 2024
Novinky CZELO: Digitální partnerství mezi EU a Kanadou a nové výzvy EIT Food

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nenechte si ujít otevření registrace na Festival Nového evropského Bauhausu a přihlašování do podnikatelských programů EIT Food. Dozvíte se také o digitálním partnerství EU a Kanady, předběžném kalendáři výzev MSCA pro rok 2024 a zprávě Evropského parlamentu k implementaci programu Erasmus+. Nepřehlédněte také tři nové výzvy CHIPS JU.

CZELONezmeškejte registraci na druhý ročník Festivalu Nového evropského Bauhausu

Festival Nového evropského Bauhausu se v dubnu 2024 vrací do Bruselu. Letošní ročník, který pořádá Evropská komise ve spolupráci s belgickým předsednictvím v Radě Evropské unie, nabídne rozmanitý program s diskusními panely, výstavami, uměleckými vystoupeními a dalšími doprovodnými akcemi. Účast na akci je zdarma. Registrace bude spuštěna 18. února 2024.  

Přihlášky otevřeny: EIT Food hledá inovativní startupy v potravinářském průmyslu

Zapojte se do podnikatelských programů EIT Food pro rok 2024, které pokrývají všechny fáze podnikání od ověření trhu a technologií až po rozšiřování obchodních schopností. Přihlašování je otevřeno do 19. února 2024 a je zaměřeno na startupy v oblasti zemědělských a potravinářských technologií, které řeší globální výzvy potravinářského systému a přinášejí nové inovace v této oblasti. 

Evropská komise a Kanada spouštějí digitální partnerství  

Evropská komise a Kanada zahájily realizaci digitálního partnerství EU a Kanada, které bylo uzavřeno během jejich Summitu v listopadu 2023. Nové partnerství cílí na posílení spolupráce v oblastech umělé inteligence (AI), kvantové vědy, polovodičů, veřejné politiky týkající se online platforem, bezpečné mezinárodní konektivity a kybernetické bezpečnosti. Tato klíčová témata budou dále projednávána během digitálního dialogu v průběhu února.  

Komise publikovala předběžný kalendář výzev MSCA na rok 2024

Termíny těchto výzev a příslušný rozpočet jsou zatím orientační a budou oficiálně potvrzeny a zveřejněny na portálu FTO, až bude na jaře schválen revidovaný pracovní program Horizont Evropa 2023–2025. Předpokládaná finanční alokace na rok 2024 momentálně činí 1,23 miliard eur.  

Evropský parlament přijal zprávu k implementaci programu Erasmus+

Zpráva shrnuje úspěchy programu, zabývá se výzvami aktuálního programového období a nabízí možná vylepšení. Dokument například vyzdvihuje stále širší zaměření programu na celoživotní učení, lepší začleňování osob s omezenými příležitostmi a oceňuje aktivní „učící se komunitu“, kterou se podařilo v rámci programu Erasmus+ vytvořit. Upozorňuje ale i na nutnost zjednodušení administrativní zátěže a stabilizace digitálních nástrojů EU, potřebu aktivní adaptace na nové technologie, zejména pak na umělou inteligenci.

Závěry z vyhodnocení dosavadního stavu implementace programu Erasmus+ v období 2021–2023 se budou projednávat na jednání Výboru Evropského parlamentu za přítomnosti eurokomisařky Iliany Ivanovové v březnu 2024.

CHIPS JU představuje tři nové výzvy s rozpočtem 216 milionů eur

Chips JU otevřel tři nové výzvy k podávání projektových návrhů s celkovým rozpočtem 216 milionů eur, které jsou zaměřené na podporu výzkumu a inovací v oblasti polovodičů, mikroelektroniky a fotoniky. První výzva, inovační akce (IA), a druhá, výzkumné a inovační akce (RIA), budou probíhat ve dvou fázích, s termíny pro podání projektových žádostí 14. května a 17. září. Třetí výzva (RIA) bude realizována jako jednofázová výzva ve spolupráci s Jižní Koreou. Termín pro podání projektové žádosti je zde stanoven na 14. května. Cílem této výzvy je stanovit rámec, který posílí vztahy a spolupráci mezi výzkumnými a inovačními subjekty v obou zemích.

 

Zdroj: CZELO 


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.