facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CZELO: Erasmus Mundus oslavuje výročí i výzva k zapojení do programu Women2Invest

7. 6. 2024
CZELO: Erasmus Mundus oslavuje výročí i výzva k zapojení do programu Women2Invest

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o novém Úřadu pro umělou inteligenci, výzvě MSCA Doctoral Networks a výzvě Women2Invest. Přečtěte si také o oslavách 20 let Erasmus Mundus a zprávu o implementaci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.

CZELOEvropská komise zřídila Úřad pro umělou inteligenci

Evropská komise spustila Úřad pro umělou inteligenci (AI) s cílem posílit vedoucí postavení EU v oblasti bezpečné a důvěryhodné AI. Úřad bude hrát klíčovou roli při implementaci Aktu o umělé inteligenci, zejména ve vztahu k univerzálním modelům AI a bude podporovat výzkumné a inovační aktivity v oblasti AI a robotiky. Iniciativa GenAI4EU, kterou Úřad rovněž zavádí, podpoří vývoj různých aplikací AI ve 14 evropských průmyslových ekosystémech a veřejném sektoru, včetně robotiky, zdraví, biotechnologií, výroby, mobilit či klimatu. Úřad bude spolupracovat s členskými státy i odbornou komunitou a bude podporován vědeckým panelem a poradním fórem zahrnujícím zástupce průmyslu, akademického sektoru a občanské společnosti.

Více informací najdete na webu Evropské komise.

Evropská komise otevřela výzvu MSCA Doctoral Networks 2024

Dne 29. května 2024 otevřela Evropská komise výzvu MSCA Doctoral Networks 2024 v programu Horizont Evropa s rozpočtem 608,6 milionu eur. Cílem je podpořit až 160 doktorských programů v různých vědeckých oblastech, zaměřených na interdisciplinární, mezinárodní a mezisektorovou spolupráci. Programy nabídnou přibližně 2 400 výzkumníkům pracovní místa, školení a rozvoj dovedností, čímž zvýší jejich inovativní kompetence a zaměstnatelnost. Uzávěrka přihlášek je do 27. listopadu 2024.

Více informací najdete na webu Evropské komise.

Zapojte se do školicího programu Women2Invest

Women2Invest je školicí program, který podporuje ženy ze STEAM oborů při zahájení kariéry v oblasti rizikového kapitálu. Program cílí na ženy s minimálními znalostmi o investičním prostředí a investicích rizikového kapitálu a nabízí školení v základních dovednostech potřebných pro tuto profesi. Iniciativa zahrnuje různorodé aktivity, jako jsou odborné přednášky, simulace investičních procesů a skupinová školení. Hlavním cílem je napomoci talentovaným ženám nastartovat jejich kariéru v investičním sektoru a také poskytnout investorům další zdroj k náboru nových zaměstnankyň k budoucímu rozšíření jejich investičních týmů. Výzva pro podávání přihlášek je otevřena do 25. června.

Více informací naleznete na webu Women2Invest.

Erasmus Mundus slaví 20 let!

Ve dnech 27. a 28. května zástupci Evropské komise, agentury EACEA, národních agentur, zapojených konsorcií, včetně českých univerzit (Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci a Vysoká škola chemicko-technologická) i studentů a absolventů programů společně oslavili 20 let akce Erasmus Mundus. Během dvoudenní konference účastníci reflektovali úspěchy této akce a její dopad na jednotlivce, zapojené instituce i celý vysokoškolský systém jak na národní, tak evropské úrovni. Na toto téma Komise zveřejnila také publikaci, kterou brzy naleznete na webu Erasmus Mundus komunity. Druhý den se konference věnovala budoucnosti této akce a možnému vývoji v novém programovém období 2028–2035, včetně možnosti rozšíření na bakalářskou úroveň, zakomponování hybridní nebo virtuální mobility či posílení evropské nebo globální dimenze. Došlo i na narozeninový dort a sfouknutí 20 svíček. Program konference a záznam z prvního dne naleznete na webu Erasmus Mundus komunity.

Ohlédnutí za akcí s hlavními závěry konference najdete brzy na našem webu.

Jak je na tom Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání?

V rámci Boloňského procesu byla zveřejněna zpráva o implementaci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Zpráva se v šesti kapitolách zabývá aktuálním stavem a hodnotí, do jaké míry byly naplněny politické závazky. Nabízí také přehled všech dosud učiněných kroků a těch, které je ještě potřeba implementovat. Těchto šest kapitol se postupně věnuje klíčovým datům a závazkům (včetně uznávání výsledků učení a zajišťování kvality), základním hodnotám, sociální dimenzi, výuce a internacionalizaci.

Více informací a celou zprávu naleznete na webu výkonné agentury EACEA.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.