facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Hodnocení Horizont 2020 nebo Evropské dny pro výzkum a inovace 2024

7. 2. 2024
Novinky CZELO: Hodnocení Horizont 2020 nebo Evropské dny pro výzkum a inovace 2024

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si o očekávaném hodnocení programu Horizont 2020 nebo balíčku k posílení hospodářské bezpečnosti v EU. Dozvíte se také o podpoře začínajících evropských podniků pomocí balíčku pro oblast umělé inteligence. 

CZELO

Nepřehlédněte také program Evropských dnů pro výzkum a inovace 2024 nebo co přinesla tradiční ACA konference v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Komise představila balíček k posílení hospodářské bezpečnosti v EU

Evropská komise přijala pět iniciativ, které mají za cíl zvýšit hospodářskou bezpečnost a současně zachovat otevřenost obchodu, investic a výzkumu pro hospodářství v EU. Balíček navazuje na Evropskou strategii hospodářské bezpečnosti z června 2023 a obsahuje následující iniciativy: Návrh doporučení Rady o posílení bezpečnosti výzkumu, Bílá kniha o možnostech posílení podpory výzkumu a vývoje zahrnujících technologie s potenciálem dvojího užití, Bílá kniha o kontrolách vývozu, Bílá kniha o odchozích investicíchNávrh nového nařízení o prověřování zahraničních investic. V rámci Bílé knihy o možnostech posílení podpory výzkumu a vývoje zahrnujících technologie s potenciálem dvojího užití zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci, do které se mohou zapojit veřejné orgány, občanská společnost, průmysl a akademický sektor.

Evropská komise představila balíček opatření v oblasti umělé inteligence

Balíček má za cíl podporovat začínající evropské podniky a malé a střední podniky v oblasti umělé inteligence, která respektuje hodnoty a pravidla EU. Součástí tohoto balíčku je změna nařízení EuroHPC, zaměřená na vytvoření „továren" umělé inteligence, které budou novým pilířem aktivit společného podniku EU pro superpočítače. Dále obsahuje rozhodnutí o zřízení úřadu pro AI v rámci Evropské komise. V neposlední řadě tento balíček zahrnuje sdělení o začínajících evropských podnicích a inovacích v oblasti umělé inteligence. To například zahrnuje finanční podporu od Komise prostřednictvím programů Horizont Evropa a Digitální Evropa, iniciativy na posílení talentů v EU, urychlení vývoje a implementaci společných evropských datových prostorů a další podporu veřejných a soukromých investic prostřednictvím nových iniciativ programu EIC Accelerator a InvestEU.

Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.

Vyšlo očekávané hodnocení programu Horizont 2020

Dokument zhodnocuje celý program kvantitativními a kvalitativními metodami, pracuje s daty od úspěšných i neúspěšných žadatelů a také bere v potaz přes 1800 podnětů zaslaných během konzultace se stakeholdery. Z hodnocení vychází série doporučení, které pomohou s identifikací priorit v dalších rámcových programech. Mezi ně patří rozšíření účasti v dalších programech nejen o další státy, ale i o aktéry z nejrůznějších sektorů a vznikajících průmyslů. Dále také potřeba pro efektivnější šíření a využití výsledků výzkumu, podpora výzkumnic a inovátorek nebo prohloubení podpory synergií s regionálními a národními iniciativami.

Více informací najdete na webu CZELO.

Evropská komise zveřejnila program pátého ročníku Evropských dnů pro výzkum a inovace 2024

Ty proběhnou během Evropského týdne pro výzkum a inovace ve dnech 20. a 21. března 2024 v Bruselu a online. Letošní akce se zaměří na 40letou cestu rámcovými programy pro výzkum a inovace.

Program najdete na webu Evropské komise.

Co přinesla tradiční ACA konference What's new in Brussels?

Ve dnech 25. a 26. ledna proběhla v Bruselu stěžejní konference asociace ACA (Academic Cooperation Association) - What's New in Brussels. Již tradičně se tato akce soustředí na představení aktuálních novinek a vývoje v oblasti vysokoškolského vzdělávání na evropské úrovni se zasazením do globálního kontextu. V rámci jednotlivých workshopů a panelových diskuzí se letos účastníci zaměřili na témata jako je zodpovědná internacionalizace, střednědobé hodnocení programu Erasmus+, Evropské univerzity, podpora inkluze, Evropský diplom či využití „lump sums" a finanční zjednodušení programu Erasmus+. V rámci panelu zaměřeného na mezinárodní kreditovou mobilitu vystoupila také institucionální koordinátorka programu Erasmus+ z Univerzity Palackého v Olomouci, která se podělila o své zkušenosti.

Více podrobností najdete na webu ACA a v nejbližších dnech také v článku na webu CZELO.

  

Zdroj: CZELO 


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.