facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CZELO: Školení projektových manažerů V4, stáž v TC Praha nebo data o implementaci programu HE

13. 6. 2024
CZELO: Školení projektových manažerů V4, stáž v TC Praha nebo data o implementaci programu HE

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o novém dokumentu programu Horizont Evropa, o komuniké ministerské konference v Tiraně i další edici školení projektových manažerů zemí V4. Podělíme se také o zážitky a dojmy ze dvou červnových akcí.

CZELOPřihlaste se na Školení projektových manažerů zemí V4 a stáž v TC Praha

Cílem školení, které se uskuteční 4.–6. listopadu, je zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách přesahujících rámcový program Horizont Evropa. Pro začínající projektové manažery (0–12 měsíců praxe) je navíc novinkou možnost absolvovat ve spolupráci s Technologickým centrem Praha extra dvoudenní stáž, která se uskuteční před samotným V4 školením pro projektové manažery. Registrace je otevřena do 23. června, její náležitosti a další informace naleznete na webu CZELO

Evropská komise publikovala dokument s klíčovými daty o implementaci programu Horizont Evropa

Evropská komise publikovala dokument s klíčovými daty o implementaci programu Horizont Evropa za první tři roky jeho fungování (2021–2023). Během tohoto období bylo rozděleno 45 % celkového rozpočtu programu. Dále bylo podepsáno přes 10 000 grantů ve výši přes 30 miliard eur. Největšími příjemci byly vysoké školy, soukromé ziskové subjekty a výzkumné organizace. Pětina celkového rozpočtu programu byla udělena malým a středníkům podnikům. Průměrná úspěšnost projektových návrhů vzrostla na 16 z 12 % v porovnání s programem Horizont 2020. V neposlední řadě představují ženy 37 % všech výzkumných pracovníků (51 204) v projektech Horizontu Evropa. Více informací najdete na webu Evropské komise.

Poslední předprázdninové Science Café přineslo téma taktického urbanismu

Taktický urbanismus aneb inovativní přístup k městskému plánování s cílem vytvořit takové městské prostředí, které bude inkluzivní pro všechny obyvatele bez ohledu na věk či společenské postavení. To bylo tématem červnového Science Café, do kterého přijaly pozvání Kristina Ullmannová z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a Marie Joja z Vysokého učení technického v Brně a zakladatelka projektu Archipop. Po představení základních nástrojů a taktik, například metod komunikace s veřejností, se diskuze stočila na některé překážky taktického urbanismu (mezi nimi hlavně střety zájmů a potřeb různých skupin) i na příklady dobré praxe z měst jako Kodaň, Rotterdam nebo Bratislava. Diskuzním večerem provedla Lieve De Cock, zakladatelka iniciativy LiPS (bridging Life. People. Space), celý report z akce včetně fotografií můžete najít na našich stránkách. Záznam z akce bude také brzy k dispozici na YouTube kanálu CZELO.

Výsledkem ministerské konference v Tiraně je i nové komuniké

Ministerská konference v Tiraně předestřela pomocí komuniké další kroky k posílení spolupráce v rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání („boloňský proces“) v letech 2025–2027.  Komuniké přijaté zástupci 47 zúčastněných zemí uznává, že mnohé iniciativy EU, mezi nimiž nechybí aliance Evropských univerzit, společný Evropský diplom či iniciativa Evropská studentská karta, mohou být zásadními hybateli dlouho očekávaných změn. Komuniké také potvrzuje porozumění základním hodnotám, mezi něž patří akademická svoboda a integrita, institucionální autonomie, nutnost dát studentům a zaměstnancům možnost podílet se na řízení vysokoškolského vzdělávání a zároveň odpovědnost veřejnosti za kvalitní vysokoškolské vzdělávání. Celé komuniké i jeho přílohy si můžete přečíst na stránkách konference v Tiraně.

Na začátku června jsme uspořádali EduCafé na téma EdTech

Ve středu 5. června jsme uspořádali další ze série neformálních diskuzních večerů EduCafé, tentokrát na téma EdTech, neboli využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Pozvání do debaty přijali Michal Černý (Masarykova univerzita), Michal Hudeček (Včelka) a Ingrid Beňačková (Evropská škola Brusel I). Celým večerem nás provedla Angeliky Psychogyiou z asociace ACA. Diskutovali jsme například o výhodách využívání digitálních technologií ve výuce, podpoře mediální gramotnosti a digitálních kompetencí, spolupráci škol na všech úrovních s firmami zaměřenými na vývoj EdTech aplikací či o zajištění etického přístupu a etických standardů při vytváření a používání technologií. Nechybělo ani téma rizik a oblastí, na které je potřeba si dát pozor, včetně nadměrného a neefektivního vystavování dětí digitálním technologiím. Více podrobností najdete už brzy na našem webu.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.