facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská komise hledá experty do Mise Nového evropského Bauhausu

7. 8. 2023
Evropská komise hledá experty do Mise Nového evropského Bauhausu

Evropská komise hledá špičkové odborníky do poradní skupiny, kteří pomohou strukturovat nově navrženou Misi k Novému evropskému Bauhausu. Uzávěrka pro podávání přihlášek je do 29. srpna 2023 na platformě EUSurvey.

Hlavním úkolem skupiny je vytvořit koncepci, nastínit cíle, definovat příslušné ukazatele a stanovit vhodný harmonogram Mise. Kromě toho poskytne skupina Komisi poradenství v oblasti výzkumu a inovací, které budou nezbytné k dosažení cílů Mise.

Požadavky:

  • Skupina se bude skládat až z 15 odborníků na vysoké úrovni.
  • Komise hledá různorodé profily, kteří mají zkušenosti a pokryjí oblasti jako je podnikání, veřejná správa, věda, výzkum a inovace, kultura nebo zapojení občanské společnosti z celé Evropy a mimo ni.

Uzávěrka pro podávání přihlášek je do 29. srpna 2023 na platformě EUSurvey.

Mise Nového evropského Bauhausu (NEB):

Iniciativa Nového evropského Bauhausu byla zahájena Evropskou komisí na začátku roku 2021 a staví na třech základních hodnotách, kterými jsou estetika, udržitelnost a inkluze. Pět Misí EU bylo rovněž spuštěno v roce 2021 a staví na výzkumu a inovacích, které mají za úkol dosáhnout transformačního dopadu na evropskou společnost, hospodářství a konkurenceschopnost.

Navrhovaná Mise NEB staví na inovacích, které mají přeměnit evropská sousedství a učinit je udržitelnějšími, inkluzivnějšími a krásnějšími. Tohoto cíle by mělo být dosaženo do roku 2035. Tyto čtvrti by následně měly fungovat jako „živé laboratoře“ pro inovace. Mise má rovněž za cíl více zapojit občanskou společnost, a to především v souvislosti s politikami Zelené dohody pro Evropu, podporovat sociální odpovědnost za zelená řešení a podněcovat změny v chování, které povedou ke splnění cílů Zelené dohody.

Více informací k výzvě najdete na webu Evropské komise.

Více informací k Misi NEB najdete na webu JRC.

 

Zdroj: CZELO