facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská komise omezuje spolupráci s některými maďarskými institucemi v programu Erasmus+

14. 1. 2023
Evropská komise omezuje spolupráci s některými maďarskými institucemi v programu Erasmus+

Evropská komise rozhodla o zákazu uzavírání nových právních závazků s vybranými maďarskými nadacemi. Jedná se o opatření vycházející z unijního mechanismu podmíněnosti právního státu, který Evropská komise spustila koncem dubna loňského roku. Maďarsko podle Evropské komise nepřijalo kýžené reformy, pročež Komise rozhodla o zmrazení financí z evropských fondů plynoucích do Maďarska.

Rozhodnutí postihne i jednadvacet maďarských univerzit, které tak přijdou o možnost čerpání financí ze vzdělávacího programu Erasmus+. Jedná se o univerzity, které jsou řízeny nadacemi vyjmenovanými ve vydaném rozhodnutí.

Jak se tato omezení projeví v projektech Erasmu+?

V již schválených projektech a podpořených výjezdech se tato omezení neprojeví, neboť pozastavení smluvní spolupráce s maďarskými subjekty je platné až u smluv uzavřených po 15. prosinci 2022. Tudíž výjezdy studentů a zaměstnanců, které jsou financovány z výzev v letech 2020, 2021 či 2022 do a z Maďarska, stejně jako strategická partnerství, rozhodnutím dotčena nejsou a je dále možné je realizovat.

V rámci nové výzvy 2023, ve které jsou termíny pro předkládání žádostí v únoru a březnu letošního roku, je třeba počítat s tím, že zapojení části maďarských univerzit bude omezené. Výjezdy českých studentů do Maďarska budou nedotčené, protože do smluvního vztahu nevstupují maďarské instituce, zasaženy však budou výjezdy maďarských studentů i projektová spolupráce s maďarskými institucemi.

Zejména v aktivitě Kooperativní partnerství doporučujeme všem institucím, které právě připravují projektovou žádost pro výzvu 2023, aby prověřily možnost zapojení maďarských univerzit do projektu a případné maďarské univerzity zapojily do projektového záměru až nad počet tří minimálních partnerů z jiných zemí.

Jak dlouho bude omezení trvat?

V současné chvíli můžeme na základě informací z Evropské komise potvrdit, že stávající opatření jsou dočasná. Evropská komise plánuje národním agenturám administrujícím program Erasmus+ v nadcházejících dnech zveřejnit další instrukce. Jakmile se situace změní, budeme veřejnost, žadatele i stávající držitele grantů Erasmus+ informovat.

Do České republiky míří na svůj Erasmus+ výjezd každý rok kolem stovky maďarských vysokoškoláků a další stovka maďarských akademiků. Podobné počty českých studujících i zaměstnanců univerzit pak každoročně míří do Maďarska. Maďarské univerzity jsou pro své české protějšky důležitým partnerem také pro dlouhodobou spolupráci. Některé z nich jsou společně s českými vysokými školami zapojené i do aliancí Evropských univerzit.

 

Zdroj: Česká styčná kancelář v Bruselu