facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Aktualizovaný program Horizont Evropa a nový předseda správní rady EIC

13. 4. 2023
Novinky CZELO: Aktualizovaný program Horizont Evropa a nový předseda správní rady EIC

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si aktualizovanou anotovanou grantovou dohodu nebo nový pracovní program Evropského obranného fondu. Seznamte se také s výzvou Inovačního fondu a nezmeškejte přihlašování na pozici národních expertů do výkonné agentury ERCEA.

CZELO

Dlouho očekáváná aktualizace anotované grantové dohody

Evropská komise zveřejnila aktualizovanou verzi předběžného návrhu anotované modelové grantové dohody (AGA) pro program Horizont Evropa. Hlavní změny se týkají článků č. 1–12 a 20. Novinkami v oblasti otevřeného přístupu k výzkumným publikacím jsou například přímé reference k Journal Checker Tool, Directory of Open Access nebo Open Research Europe. V souvislosti s managmentem výzkumných dat stanovuje AGA doporučení uchovávat údaje dostupné po dobu alespoň 5 let, nejlépe však 10 let nebo více.

Evropská komise aktualizovala pracovní program 2023–2024 Horizontu Evropa

Dodatečné investice mají podpořit výzkum a inovace, které se zaměřují na civilní bezpečnost pro společnost, témata obnovitelné energie a evropské inovační ekosystémy. Po navýšení rozpočtu čítá finanční alokace pracovního programu pro období 2023–2024 více než 13,5 miliardy eur. Alokace do Klastru 3 – civilní bezpečnost pro společnost – byla navýšena o 50 milionů eur. Zároveň přibylo 6 nových témat. Dalších 14 milionů eur, pro rok 2023, bylo přidáno na rozvoj obnovitelné energie. Úspěšné projekty podpoří provádění strategického plánu výzkumu a inovací v oblasti zeleného vodíku.

Více se dočtete na webu CZELO.

Přečtěte si Zprávu o činnosti Regionálního inovačního programu EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) byl založen v roce 2008 s cílem posílit inovační kapacity členských států a EU jako celku. V souvislosti s přetrvávajícími regionálními rozdíly v Evropě spustil EIT v roce 2014 Regionální inovační program (Regional Innovation Scheme, RIS), který je zaměřen na podporu států s nižší inovační výkonností. Do této skupiny se řadí také Česká republika.

Zpráva analyzuje vývoj a dopad programu od jeho založení v roce 2014 a zároveň shrnuje hlavní činnosti, služby a možnosti spolupráce v rámci RIS. V neposlední řadě dokument představuje úspěšné projekty, mezi kterými jsou zařazeny i 3 české start-upy. Konkrétně se jedná o AtomTrace (podpořen EIT Raw Materials), Ullmanna (podpořen EIT Food) a RoboTwin (podpořen EIT Manufacturing).

Zprávu si můžete přečíst na webu EIT.

Zapojte se do třetí výzvy pro projekty malého rozsahu v rámci Inovačního fondu

Evropská komise spustila třetí výzvu k předkládání návrhů na projekty malého rozsahu v rámci Inovačního fondu. Výzva je zaměřena na projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, dekarbonizace energeticky náročných průmyslových odvětví, ukládání energie a zachycování, využívání a ukládání uhlíku. Na podporu projektů je alokováno 100 milionů eur ve formě grantů na financování projektů malého rozsahu s kapitálovými výdaji od 2,5 do 7,5 milionu eur. Inovační fond bude pokrývat až 60 % celkových kapitálových výdajů. Projekty mohou být realizovány v kterémkoli členském státě EU, na Islandu nebo v Norsku. Pro zájemce organizuje agentura CINEA společně s GŘ CLIMA dne 20. dubna online informační den, na kterém bude výzva představena.

Více informací naleznete na webu CZELO.

Byl zveřejněn pracovní program Evropského obranného fondu na rok 2023

Pracovní program obsahuje 34 témat v rámci čtyř tematických výzev, jakož i tři výzvy zaměřené na přelomové technologie a na malé a střední podniky. Pracovní program podpoří stěžejní projekty v kritických oblastech, jako je např. získávání poznatků o situaci ve vesmíru nebo vývoje prototypu Evropského hlídkového plavidla (EPC). Očekává se, že výzvy k podávání návrhů budou otevřeny 15. června 2023 a datum uzávěrky bude 22. listopadu 2023.

Výzvy připraví půdu pro vývoj další generace bojových systémů a tanků, jakož i strategické letecké přepravy nadměrného nákladu či specializovaná řešení hardwarové architektury pro energeticky účinné systémy umělé inteligence ve všech oblastech. Program zavádí také řadu nových opatření na podporu obranných inovací v rámci Programu EU pro inovace v oblasti obrany (EUDIS).

Více informací je k dispozici na webu CZELO.

ERCEA hledá národní experty

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) vyhlásila výzvu pro zájemce, kteří se chtějí stát vyslanými národními experty (seconded national experts) v oblasti fyzikálních věd a inženýrství. ERCEA hledá experty z oblasti chemie, IT, inženýrství, materiálové vědy, matematiky, fyziky nebo věd zabývajících se vesmírem a Zemí. Výzva k vyjádření zájmu je otevřená do 24. května 2023. Zájemci o tuto pozici musí kontaktovat Stálé zastoupení ČR při EU, které je oprávněné poslat přihlášku za Českou republiku.

Více informací naleznete na webu ERCEA.

Novým předsedou Správní rady EIC se stal Michiel Scheffer

Evropská komise zvolila nového předsedu Správní rady EIC. Michiel Scheffer tak ve funkci vystřídá Marka Fergusona, který funkci zastával od roku 2021. Scheffer má více než 20 let profesionálních zkušeností v oblasti inovací. Pracoval v oblasti obchodu, akademické sféry a veřejné politiky a je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Polisema BV, která poskytuje poradenství a investice začínajícím podnikům. Během své kariéry řídil několik projektů financovaných z programů EU a třikrát byl zvolen předsedou nizozemské regionální politické strany. Jako regionální ministr Gelderlandu byl nominován na nejlepšího regionálního politika v Nizozemsku za rok 2018.

Více informací se dočtete na webu EIC.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.