facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Analýza strategického plánu Horizont Evropa a úspěch v EIT

30. 5. 2023
Novinky CZELO: Analýza strategického plánu Horizont Evropa a úspěch v EIT

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si analýzu Strategického plánu Horizontu Evropa 2025-2027, Závěry Rady pro konkurenceschopnost o vědeckých publikacích nebo analýzu výsledků výzvy 2022 Erasmus Mundus. Dozvíte se také o úspěchu českých institucí ve třetí výzvě EIT HEI a jak se můžete zapojit do soutěže Industry 5.0 Award.

CZELO

GŘ RTD publikovalo analýzu Strategického plánu Horizontu Evropa 2025-2027

Dokument je výsledkem procesu společné tvorby mezi vnitřními útvary Evropské komise a členskými státy EU, bude sloužit jako analytický základ pro přípravu Strategického plánu pro období 2025-2027 a jako podpora při vytváření posledních pracovních programů Horizontu Evropa. Analýza zkoumá nedávný vývoj v evropské a globální politice, zejména ten, který bude mít dopad na budoucí příležitosti a výzvy v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Zároveň dokument analyzuje současný stav VaVaI a porovnává nynější priority s prvním Strategickým plánem Horizontu Evropa 2021-2024.

Více informací se dočtete v tiskové zprávě Evropské komise nebo v samotné analýze.

Erasmus Mundus: analýza výsledků výzvy 2022

Výkonná agentura Evropské komise EACEA zveřejnila analýzu výsledků výzvy Erasmus Mundus z roku 2022. Zaměřuje se přitom na obě skupiny projektů: Společná magisterská studia Erasmus Mundus (EMJM)Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (EMDM). Analýza sleduje jak úspěšné projekty, tak všechny podané žádosti a mapuje jejich hlavní rysy. Ve zprávě zároveň najdete porovnání trendů a úspěšnosti jednotlivých zemí ve výzvě 2022 oproti výzvě 2021 i minulému programovému období (2014–2020). České instituce uspěly celkem se čtyřmi projekty, konkrétně Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká zemědělská univerzita a Univerzita Pardubice.

Více informací se dočtete na webu CZELO.

Rada pro konkurenceschopnost vydala doporučení pro vědecké publikace

Na setkání Rady pro konkurenceschopnost členské státy podpořily směřování k transparentnímu a otevřenému vědeckému publikování. Dokument zdůrazňuje potřebu urychlit přechod k otevřené vědě (tzv. Open Science) a podporu dostupnosti, rozmanitosti a reprodukovatelnosti výsledků výzkumu. Zdůrazňuje, že otevřený přístup k vědeckým publikacím (tzv. Open Access) by měl být normou pro výzkum, který je financován z veřejných prostředků. Dále dokument vyzývá k podpoře neziskových Open Access modelů publikování, které neúčtují poplatky autorům ani čtenářům. V neposlední řadě chce Rada zamezit situaci, kdy je výběr publikačních kanálů výzkumníků omezen spíše finančními kapacitami než kritérii kvality.

Závěry Rady pro konkurenceschopnost najdete na webu Rady EU.

Česká republika slaví úspěch ve třetí výzvě Iniciativy EIT pro vysokoškolské instituce

Do třetí výzvy Iniciativy EIT pro vysokoškolské instituce se přihlásilo celkem 48 konsorcií zastupujících více než 510 organizací z celé Evropy. Ve výzvě bylo vybráno 16 projektů, do kterých je zapojeno přes 100 vysokých škol a 79 neakademických organizací. Každý projekt obdrží finanční podporu ve výši 750 000 eur. Uspělo i 6 českých organizací a institucí – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, PowerHUB z.ú., Technologické inovační centrum s.r.o., Maker Institute, z.ú., Univerzita Pardubice a Technická univerzita v Liberci.

Všechny schválené projekty najdete na webu EIT HEI.

Zapojte se do soutěže Industry 5.0 Award

Do soutěže Industry 5.0 Award se mohou zapojit inovativní projekty s jasným uplatněním v průmyslu, které získaly finanční prostředky z programu Horizont 2020, Horizont Evropa nebo EIT. Projekty budou hodnoceny na základě 3 kritérií (udržitelnost, odolnost a dopad na společnost). Vítěz od Evropské komise obdrží podporu ve formě komunikačního balíčku a zviditelnění na sociálních sítích. V neposlední řadě budou finalisté pozváni na slavnostní předávání cen během Evropských dní pro výzkum a inovace v říjnu 2023, kde budou moct prezentovat své projekty. Přihlášky můžete podávat do 1. září.

Více informací společně s pravidly soutěže najdete na webu Evropské komise.

 

Zdroj: CZELO

 

 


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.