facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Co čekat od EIC a jak ERC podporuje spolupráci?

22. 3. 2022
Novinky CZELO: Co čekat od EIC a jak ERC podporuje spolupráci?

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečíst si můžete o novinkách a uzávěrkách v EIC a mezinárodní spolupráci s třetími zeměmi v rámci ERC. Také se dozvíte o možnostech zapojení do mise Adaptace na změnu klimatu a českých úspěších v ERC Consolidator Grantu. Dále si přečtěte o záchraně účasti britských výzkumníků v Horizontu Evropa.

CZELO

„Záchranná síť" pro britské výzkumníky prodloužena!

Vláda Spojeného království rozhodla o prodloužení záruk pro žadatele financování z programu Horizont Evropa. Finanční záruka byla nově rozšířena na výzvy, v rámci kterých výzkumní pracovníci očekávali podepsání grantových dohod do 31. prosince 2022. Záruka byla zřízena pro oprávněné a úspěšné žadatele programu Horizont Evropa, kteří nemohli podepsat grantové dohody s EU před formalizací asociace Spojeného království k programu. Financování bude nadále poskytováno prostřednictvím „UK Research and Innovation“. Podrobnosti o rozsahu a podmínkách prodloužení záruky budou zveřejněny na jejich webové stránce. Více informací naleznete v příručce UKRI.

Do ČR míří další ERC Consolidator Grant!

Do výzvy bylo podáno 2652 žádostí z nichž uspělo 313 projektů. Ocenění výzkumníci budou realizovat své projekty na univerzitách a výzkumných centrech ve 24 členských státech EU a přidružených zemích. Úspěch slaví i Česká republika, a to konkrétně CEITEC – Masarykova univerzita. Pavel Plevka se ve svém výzkumném projektu BioPhage zaměří na studium fágové infekce bakteriálního biofilmu, tvořeného buňkami zlatého stafylokoka. Cílem projektu je popsat, jak fágy infikují bakterie a jak se v nich množí. Dále také objasnit doposud necharakterizované interakce fágů s bakteriemi tvořícími biofilm za biologicky a klinicky relevantních podmínek. Více informací naleznete na webu ERC.

Komise zve regiony a komunity do mise Adaptace na změnu klimatu

Hlavním cílem mise Adaptace na změnu klimatu je podpora 150 regionů a komunit směrem k odolnosti vůči změnám klimatu a s nimi vznikajícím rizikům. Nyní Evropská komise hledá zájemce o zapojení se do implementace mise, kteří tak mohou učinit prostřednictvím, dotazníku v tomto odkazu. Zainteresované strany se stanou součástí komunity praktikující přizpůsobení se změně klimatu a budou mít příležitost sdílet své zkušenosti s ostatními regiony a komunitami v Evropě. Kromě toho, budou mít rovněž přístup k implementační platformě celé mise, ta bude obsahovat příklady dobré praxe, přehled adaptačních plánů a nástrojů a v neposlední řadě zde bude možné získat konzultace ohledně možností veřejného či soukromého financování adaptačních projektů. Jak se zapojit najdete na stránkách Evropské komise.

Přečtete si, jak ERC podporuje mezinárodní spolupráci

Kancelář CZELO se dne 11. března 2022 zúčastnila setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast Evropské rady pro inovace. V rámci setkání bylo představeno schéma Implementing Arrangements, které má za cíl podpořit zapojení špičkových vědců pocházejících z třetích zemí do výzkumných týmů v rámci projektů Evropské výzkumné rady (ERC). Konkrétně se jedná o návštěvy výzkumníků z třetích zemí k držitelům ERC grantů. Schéma bylo spuštěno v roce 2012 a do dnešního dne je zapojeno 16 grantových agentur z 12 zemí. Od počátku fungování bylo uspořádáno přes 500 návštěv. Největší zájem o schéma je z Jižní Korey, Brazílie a USA. Destinací pro tyto výzkumníky je nejčastěji Velká Británie, Německo a Španělsko – distribuce přijíždějících výzkumníků odráží počet ERC grantů v dané zemi. Co se týče oblasti výzkumu, největší zájem je o fyzikální vědy a inženýrství. ERCEA každoročně otevírá výzvy k vyjádření zájmu pro držitele ERC grantů o hostování jednoho nebo více výzkumníků z třetí země. Nejbližší výzva k vyjádření zájmu bude otevřená v říjnu 2022. Více informací se dočtete v zápise kanceláře CZELO k tomuto setkání.

Zjistěte, co očekávat od EIC v roce 2022 a jaké byly výsledky EIC Pathfinder a Transition pro rok 2021

Kancelář CZELO se dne 8. března 2022 zúčastnila akce IGLO Open na téma „Co očekávat od EIC v roce 2022“. V rámci akce proběhlo představení výsledků EIC Pathfinder a Transition za rok 2021 a byl představen pracovní program pro rok 2022 a jeho změny. V rámci harmonogramu pro rok 2022 se výzvy pro EIC Open Pathfinder otevřely 1. března 2022 s uzávěrkou 4. května 2022. Výzvy EIC Pathfinder Challenges se spustí 16. června 2022 s uzávěrkou 19. října 2022. Pro letošní rok bylo definováno 6 témat.
V rámci harmonogramu pro rok 2022 se výzvy pro EIC Transition otevřely 3. března a mají dvě průběžné uzávěrky, 4. května a 28. září 2022. V rámci EIC Transition Challenges byla pro rok 2022 definována dvě témata. Jak u EIC Pathfinder, tak i u EIC Transition, došlo ke změně formuláře projektového návrhu, je tedy potřeba pracovat s verzí, která je k dispozici v online rozhraní na podávání projektových návrhů.

Více informací se dočtete v zápise kanceláře CZELO k tomuto setkání.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.