facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: EduCafé na téma dezinformace a nové pracovní programy

23. 11. 2022
Novinky CZELO: EduCafé na téma dezinformace a nové pracovní programy

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o právě zveřejněných pracovních programech Horizontu Evropa a nové výzvě v rámci programu Digitální Evropa. Dočtete se rovněž, jak probíhaly infodny k Erasmus+, konference k SET Plánu a EduCafé na téma dezinformací.

CZELO

Byly zveřejněny předběžné verze pracovních programů 2023–2024 Horizontu Evropa

Předběžné verze umožní žadatelům včasnou přípravu na nadcházející období 20232024.

  • Výzkumné infrastruktury  předběžná verze pracovních programů 2023–2024
  • Klastr 1  Zdraví  předběžná verze pracovních programů 2023–2024
  • Klastr 2  Kultura, kreativita a inkluzivní společnost  předběžná verze pracovních programů 2023–2024
  • Klastr 4  Digitalizace, průmysl a vesmír  předběžná verze pracovních programů 2023–2024
  • Klastr 6  Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí  předběžná verze pracovních programů 2023–2024
  • Rozšiřování účasti a posílení ERA  předběžná verze pracovních programů 2023–2024

Čeští odborníci debatovali v Bruselu o dezinformacích a vzdělávání

Hosty listopadového EduCafé byli Josef Šlerka, Kamil Kopecký a Lucie Čejková. V industriálním prostoru STAM Europa v centru Bruselu diskutovali o tom, jakou roli může hrát vzdělávání, příprava učitelů a mediální výchova v boji proti dezinformacím.

Diskuzi moderovala Aneta Zachová, šéfredaktorka zpravodajského serveru Euractiv.cz. Ve druhé části večera si návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušeli, zda dokážou uniknout dezinformacím, a to prostřednictvím zkrácené verze hry Fakescape pro střední školy.

Fotografie z EduCafé a více informací o celé debatě najdete na webu CZELO.

Program Digitální Evropa  infoden k nové výzvě

V říjnu proběhl informační webinář k programu Digitální Evropa, konkrétně k výzvě pro Specializované vzdělávací programy v klíčových kapacitních oblastech (Specialised Education Programmes or Modules in Key Capacity Areas).

Cílem výzvy je podpora rozvoje talentů v oblasti digitalizace nejen prostřednictvím bakalářských a (navazujících) magisterských programů, ale také prostřednictvím multidisciplinárních kurzů určených pro odborníky z jiných oborů než ICT.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím portálu FTOP do 24. ledna 2023.

SET Plan konference diskutovala synergie mezi národními a evropskými programy

U příležitosti akce českého předsednictví a Evropské komise se do Prahy sjely stovky stakeholderů z oblasti energetiky. Hlavním bodem na programu byla mezinárodní spolupráce na poli výzkumu a vývoje, nová agenda čisté energie a ohlédnutí za předchozím plánem.

Také proběhla debata k několika různým oblastem včetně jaderné energetiky, udržitelného stavebnictví, vodíku a baterií. Příští rok se 17. konference k SET plánu uskuteční ve Španělsku.

Celou zprávu najdete na webu CZELO.

Infodny k centralizovaným aktivitám programu Erasmus+ přilákaly téměř 120 účastníků

Společné informační dny pořádala kancelář Domu zahraniční spolupráce CZELO s národními agenturami z Rakouska (OeAD), Maďarska (TPF) a Slovenska (SAAIC). Akce se konala prezenčně v Budapešti, kam se sjelo téměř 120 účastníků, z toho 22 zástupců 13 českých univerzit.

Cílem infodnů bylo sdílet zkušenosti a projektové návrhy, diskutovat o výzvách a také propojit návštěvníky během neformálních částí programu. Více informací o jednotlivých vstupech se dozvíte na webu akce, kde v nejbližších dnech najdete všechny PowerPoint prezentace.

Více informací najdete i na webu CZELO. 

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.