facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: EIT Kultura & Kreativita a soutěže EIC

18. 4. 2023
Novinky CZELO: EIT Kultura & Kreativita a soutěže EIC

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nezmeškejte přihlašování do prvních výzev EIT Kultura & Kreativita a do soutěží Evropské rady pro inovace. Přečtěte si také novou studii týkající se společných evropských diplomů nebo jak Evropská komise podporuje ukrajinskou vědeckou komunitu. Dozvíte se také o tom, jak může vaše instituce oficiálně podpořit iniciativu Nového evropského Bauhausu.

CZELO

Znalostní a inovační společenství EIT Kultura & Kreativita otevřelo své první výzvy

Hlavním cílem nově spuštěného EIT KIC Kultura & Kreativita je posílit a přeměnit evropská kulturní a kreativní odvětví a průmysly (CCSI) připojením relevantních organizací k evropské inovační síti. První výzvy jsou zaměřeny na následující oblasti: výzva 1 (vzdělávání) Talent Scaler, výzva 2 (vzdělávání) Skill Fitter, výzva 3 (inovace) Breakthrough Lab, výzva 4 (tvorba) Venture Factory a výzva 5 (společnost) Community Catalyser. Projektové žádosti nebo vyjádření zájmu lze podávat do 31. května 2023. Pro zájemce proběhne 25. dubna informační webinář.

Více informací najdete na webu EIT KIC Kultura & Kreativita.

Zapojte se do soutěží Evropské rady pro inovace

EIC stimuluje inovátory a inovace prostřednictvím speciálních cen a soutěží. Momentálně jsou otevřeny 3 výzvy. Ceny evropského hlavního města inovací jsou od roku 2014 udělovány evropským městům, která nejlépe podporují inovace (termín pro podání přihlášek je do 29. června 2023). Evropská soutěž o nejlepší sociální inovaci oceňuje inovátory, kteří přicházejí s inovativními řešeními, jak čelit společenským problémům (termín pro podání přihlášek je do 30. května 2023). Nově se také můžete přihlásit do prvního ročníku evropské ceny pro humanitární inovaci, jež podporuje inovátory, kteří vyvinuli a zavádějí inovativní a technologická řešení pro poskytování humanitární pomoci (termín pro podání přihlášek je do 3. října 2023).

Pravidla jednotlivých soutěží najdete na webu EIC.

Přečtěte si, jak Evropská komise podporuje ukrajinskou vědeckou komunitu

V dubnu se kancelář CZELO zúčastnila akce IGLO Open na téma podpory ukrajinské vědecké komunity ze strany EU. Zástupci Evropské komise během setkání představili statistiky týkající se vlivu válečného konfliktu na ukrajinský ekosystém výzkumu a inovací a konkrétní nástroje a výzvy v programu Horizont Evropa, které cílí na podporu vědecké komunity na Ukrajině i mimo ni. Dle Komise je právě asociace Ukrajiny k rámcovému programu jedním z klíčových nástrojů podpory, díky níž se mohou ukrajinské subjekty účastnit výzev za stejných podmínek jako žadatelé z členských států EU. Konkrétně se jedná například o iniciativy MSCA4Ukraine, EIC4Ukraine nebo výzvu v rámci Excellence Hubs v části Widening.

Více informací se dočtete na webu CZELO.

Jsme na cestě ke společnému evropskému diplomu?

Evropská komise zveřejnila závěrečnou zprávu studie mapující příležitosti, dopad a proveditelnost různých přístupů ke společným diplomům. Studie se opírá o řadu průzkumů, analyzuje koncept společného evropského diplomu, hodnotí dopad a proveditelnost. Zároveň analyzuje překážky mezinárodní spolupráce, možná řešení a přehled stávajících nástrojů pro tvorbu evropského diplomu. Zpráva primárně zkoumá dvě varianty: značku udělovanou společným programům a evropský diplom založený na společných kritériích. Různé modely už nyní v praxi testuje 6 konsorcií, která uspěla v pilotní výzvě Erasmus+ 2022.

Více se dočtete na webu CZELO.

CZELO se připojilo k iniciativě Nového evropského Bauhausu

Dům zahraniční spolupráce a jeho kancelář CZELO v Bruselu se staly tzv. „Přáteli“ Nového evropského Bauhausu (NEB). Připojily se tak ke stávající komunitě, která momentálně čítá přes 500 oficiálních partnerů a přátel iniciativy. Komunita podporuje hodnoty NEB, pomáhá s diseminací iniciativy, organizuje mezioborová setkání, tematické akce a mnoho dalšího. Chcete také podpořit iniciativu a stát se součástí rychle rostoucí komunity? Navštivte webové stránky NEB a zjistěte o výzvě více. Najdete tam také další subjekty, jak z České republiky, tak i mimo ni, které iniciativu podporují a jsou otevřeny budoucí spolupráci.

Více informací naleznete na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.