facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: ERC granty a návrh na zkvalitnění zdravotnické péče

10. 5. 2022
Novinky CZELO: ERC granty a návrh na zkvalitnění zdravotnické péče

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Můžete si přečíst o účasti města Prahy ve dvou nových projektech, dále o novém návrhu Evropské komise o společném prostoru pro zdravotní údaje a také o výsledcích ERC Advanced grantů. V neposlední řadě připomínáme otevření nominací na sportovní ceny #BeActive a možnost stát se ambasadorem mládeže pro bioekonomiku.

CZELO

Město Praha je součástí projektu NEB-STAR v rámci Nového evropského Bauhausu

Evropská komise zveřejnila seznam pěti projektů vybraných v rámci výzvy k předkládání návrhů na rozvoj stěžejních demonstračních projektů Nového evropského Bauhausu. Tato výzva propojuje iniciativu Nového evropského Bauhausu a mise EU. Mezi 13 zeměmi, které se vybraných projektů zúčastní, je i Česká republika, konkrétně město Praha. Společně s nizozemským Utrechtem a norským městem Stevanger bude Praha součástí projektu NEB-STAR, který se zaměří na výzvy typicky související s tématem klimaticky neutrálních měst, s ohledem na lokální potřeby a spolupráci s obyvateli.

Město Praha bude také součástí koordinační a podpůrné akce CRAFT, která podpoří všech 5 vybraných projektů a další stěžejní akce Nového evropského Bauhausu finančními prostředky v celkové hodnotě 2 milionů eur.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.

Nominace na sportovní ceny #BeActive Award 2022 jsou otevřeny

Cena #BeActive Award je udělována projektům a jednotlivcům, kteří aktivně prosazují sport a fyzickou aktivitu. Tradičně se udělovala ve třech kategoriích, letos přibyla také čtvrtá, a to s mezigenerační tematikou: Vzdělávání (#BeActive Education Award); Pracoviště (#BeActive Workplace Award); Místní hrdina/hrdinka (#BeActive Local Hero Award) – kategorie pro jednotlivce starší 18 let; Mezigenerační sport (#BeActive Across Generation Award). Vítězové bývají tradičně vyhlášeni během Evropského týdne sportu.

Přihlášky se podávají do 19. května.

Nový návrh EK má zpřístupnit zdravotní údaje výzkumníkům

Evropská komise zveřejnila návrh nařízení k Evropskému prostoru pro zdravotní údaje. Ten by měl umožnit přístup k sekundárním zdravotnickým datům sektoru výzkumu a inovací, což povede ke zkvalitnění zdravotní péče. Návrh má za cíl vytvoření společného prostoru, ve kterém budou moct fyzické osoby snadno ovládat své elektronické zdravotní údaje. Prioritou v rámci nařízení je hlavně zachování soukromí a anonymizace dat. Zavedení společného datového prostoru si slibuje úsporu 5 miliard eur v horizontu deseti let díky jednoduššímu přenosu dat a následně dalších 5 miliard eur díky zjednodušenému použití ve výzkumu, inovacích a utváření politik. Více informací naleznete na webu Evropské komise.

Výsledky ERC Advanced grantů

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila výsledky výzvy o prestižní ERC Advanced granty, s termínem uzávěrky 31. srpna 2021. Finanční prostředky v celkové hodnotě 624,6 milionů eur získá 253 výzkumných pracovníků z celé Evropy. Budoucí příjemci grantů své projekty plánují realizovat na univerzitách a ve výzkumných centrech v 21 členských státech EU a přidružených zemích, přičemž v absolutních číslech vedou výzkumní pracovníci z Německa, Velké Británie, Nizozemska a Francie. Kromě toho byly zveřejněny statistiky k letošní výzvě ERC Advanced Grants (AG) s termínem uzávěrky 28. dubna 2022. K tomuto datu bylo podáno 1647 žádostí, což je o pět % méně než v loňské výzvě. V současné době se zaslané projekty nachází ve fázi hodnocení, úspěšné projekty by měly být oznámeny na začátku dubna 2023.

Evropská komise hledá ambasadory mládeže pro bioekonomiku

Úspěšní kandidáti dostanou možnost účastnit se konference k bioekonomice a zviditelnit své projekty. Pozice je vhodná pro kandidáty mezi 18 a 35 lety se zkušenostmi v oblasti bioekonomiky a přidružených oborech (změna klimatu, lesnictví, potravinové systémy, zemědělství, rybolov, biotechnologie, biohospodářství, modrá bioekonomika). Očekávané funkční období ambasadorů je dva roky. Během nich se zúčastní tréninku v oblasti bioekonomiky v Bruselu, navazující říjnové Bioekonomické konference a dalších událostí, na kterých se mohou aktivně podílet.

Přihlášky do programu je možné podávat do 13. června.

Více informací najdete na stránkách Evropské komise.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.