facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: ERC Starting granty i rozpočet EU na rok 2023

29. 11. 2022
Novinky CZELO: ERC Starting granty i rozpočet EU na rok 2023

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) informuje o letošních úspěšných vědcích v soutěži ERC Starting Grants, o auditu a synergiích mezi programem Horizont 2020 a strukturálními fondy či o novinkách v oblasti výzkumných misí EU.

CZELO

V přehledu novinek jsou rovněž informace o rozpočtu EU na rok 2023, vyhlášení nových výzev v rámci programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Výherci ERC Starting grantů si rozdělí 636 milionů eur

Celkem 408 výzkumníků, pracujících ve 26 evropských zemích, uspělo ve výzvě ERC Starting grants s termínem uzávěrky 13. ledna 2022. Tyto granty pomohou vytvořit až 2000 pracovních míst pro postdoktorské výzkumníky s dvěma až sedmi lety zkušeností. Také zajistí dostatek prostředků pro vytvoření vlastních týmů a realizaci navržených projektů. Tři granty míří také do České republiky, konkrétně na Univerzitu Karlovu v Praze, Masarykovu Univerzitu a Etnologický ústav Akademie věd České republiky.

Více informací najdete na webu CZELO.

Synergie mezi H2020 a strukturálními fondy

Období 2014–2020 přineslo dosud největší investice EU do výzkumu a inovací. Podporu pro výzkum a inovace poskytovaly dva hlavní fondy – osmý rámcový program pro výzkum a inovace, Horizont 2020 (celkem 76,4 miliard eur) a evropské strukturální a investiční fondy (celkem téměř 41 miliard eur). Cílem nově zveřejněné zprávy Evropského účetního dvora bylo prozkoumat, zda Komise a řídicí orgány v zemích EU podnikly nutné kroky k vytvoření synergií mezi zdroji financování pro zajištění větší efektivity fondů, než jaké by dosáhly samostatně. Výsledky ukazují, že potenciál těchto synergií nebyl v rámci předešlého programového období plně využíván.

Více informací, včetně odkazu na zprávu Evropského účetního dvora, najdete na webu CZELO.

Rozpočet EU na rok 2023

Evropský parlament a Rada Evropské unie se dohodly na rozpočtu EU na rok 2023. Výsledná podoba rozpočtu je kompromisem mezi vyššími výdaji požadovanými europoslanci a úspornější představou unijních vlád. Rozpočet ve výši 186,6 miliardy eur je značně orientován na politické priority Unie. Umožní tak reagovat na energetickou krizi i na potřebu pomoci Ukrajině před agresí Ruska a zmírnění jejich sociálních a ekonomických dopadů pociťovaných občany EU. Pro program Horizont Evropa je pro příští rok alokováno 12,4 miliard eur a pro program Erasmus+ 3,7 miliard eur. Více informací v tiskové zprávě Rady EU.

Výzvy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity pro rok 2023 byly zveřejněny

Evropská komise zveřejnila nové Příručky k oběma programům s termíny pro podávání žádostí v roce 2023. Největší novinkou v programu Erasmus+ je možnost zahraničních výjezdů pro pracovníky v oblasti zájmového sportu za účelem posílení kompetencí a získání nových zkušeností a know-how. Program Evropský sbor solidarity bude mimo jiné nadále pokračovat v podpoře těch, kteří prchají před válečnými konflikty a dalšími katastrofami. V obou programech také dojde k navýšení některých finančních prostředků v souvislosti s inflací.

Více informací v Příručce programu Erasmus+ a v Příručce programu Evropský sbor solidarity.

Mise EU v rámci programu Horizont Evropa

Evropská síť pro Mise EU pořádá dne 7. prosince druhé setkání k implementaci Misí EU na národní a regionální úrovni s názvem „Making Missions Work“. Setkání umožní konzultace s experty a úspěšnými projekty z členských států (představí se například zástupci Švédska a Dánska). Na tuto online konferenci se můžete registrovat na stránkách TRAMI do 2. prosince.

Mise pro obnovu oceánů a vod zároveň otevřela možnost připojit se k implementační platformě a cílům Mise. Členské státy, regiony a další stakeholdeři mají možnost odeslat své iniciativy do registru Mise, a propojit se tak s podobnými programy na ochranu vod a oceánů v Evropě.

ASA a EBBA podpoří získávání nových dovedností v odvětví mobility a hodnotového řetězce baterií

V návaznosti na zvyšující se poptávku po pracovních místech v oblasti ekosystému mobility podepsala Aliance pro automobilové dovednosti (ASA) společně s Evropskou bateriovou akademií (EBBA) Memorandum o porozumění. Spolupráce má vytvořit strategické partnerství zaměřené na získávání nových dovedností (tzv. reskilling a upskilling) v odvětví mobility a hodnotového řetězce baterií. Partnerství má přispět k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu, snížit uhlíkovou stopu v sektoru mobility a zároveň posílit postavení evropské pracovní síly v rámci Paktu pro dovednosti.

Výsledkem této spolupráce bude vytvoření jednotného celoevropského rámce, který umožní zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovní síly v automobilovém průmyslu v rámci celého odvětví mobility a hodnotového řetězce baterií. Partnerství bude také sloužit jako nezávislá platforma k propojení průmyslu, poskytovatelů vzdělávání, regionů, tvůrců politik a dalších relevantních stakeholderů za účelem urychlení zelené a digitální transformace.

Celé znění Memoranda naleznete na webu ASA.

 

Zdroj: CZELO 


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.