facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Evropská soutěž a nový projekt v oblasti inovací

5. 4. 2022
Novinky CZELO: Evropská soutěž a nový projekt v oblasti inovací

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečíst si můžete o evropské soutěži o nejlepší sociální inovaci nebo o pilotním projektu spolupráce EIT Digital s EIC. Také se dozvíte o prodlouženém termínu uzávěrky na pozice vyslaných národních expertů a expertek ERCEA, o 11. edici školení projektových manažerů ze zemí V4 a o dalších novinkách.

CZELOKomise hledá odborníky na finanční gramotnost dospělých

Generální ředitelství Evropské komise pro finanční stabilitu a kapitálové trhy (DG FISMA) a Mezinárodní síť OECD pro finanční vzdělávání (OECD/INFE) zveřejnily výzvu určenou pro odborníky v oblasti vzdělávání dospělých, kteří ve svých iniciativách podporujících finanční gramotnost využívají společný rámec finančních kompetencí pro dospělé nebo ho používat plánují. Přihlásit se mohou jak vzdělávací a výzkumné instituce, tak neziskové organizace, veřejné instituce či zástupci zaměstnavatelů, finančních společností/sdružení apod. Zájemci se musí registrovat do 15. dubna prostřednictvím krátkého formuláře.

Více informací naleznete na webu CZELOna webové stránce Komise.

Zjistěte více o pilotním projektu spolupráce EIT Digital s EIC

Znalostní a inovační společenství (KIC) EIT Digital společně s Evropskou radou pro inovace (EIC) zahájily pilotní projekt spolupráce, který bude probíhat v průběhu roku 2022. Projekt si klade za cíl posílit evropskou spolupráci v oblasti inovačních ekosystémů za využití odborných znalostí a vytvořit nové synergie mezi výše zmíněnými institucemi. Spolupráce má napomoci start-upům, scale-upům a podnikatelským týmům vzájemně těžit z programů EIT Digital a EIC a jejich podpůrných aktivit a služeb. Do pilotního projektu se mohou přihlásit start-upy, scale-upy a podnikatelské týmy, které jsou součástí EIT Digital a EIC. Bližší informace k procesu podávání žádosti budou brzy uveřejněny na webu EIT Digital.

Více informací k pilotnímu projektu naleznete na webových stránkách EIT Digital.

ERCEA hledá národní experty – uzávěrka prodloužena

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) prodloužila uzávěrku své výzvy na pozice vyslaných národních expertů do 29. dubna 2022. Agentura hledá vhodné kandidáty a kandidátky na pozice vyslaných národních expertů v těchto oblastech: komunikace, etika, management vědeckého hodnocení, kvantitativní a statistické analýzy, přírodní vědy, fyzikální vědy (fyzika, chemie materiálové vědy, vědy o Zemi a vesmíru), inženýrství, počítačové vědy a/nebo matematika, sociální a humanitní vědy (archeologie, kognitivní věda a sociální geografie). Kandidatury na otevřené pozice musí být zaslány přes Stálé zastoupení ČR při EU. V případě potřeby dalších informací kontaktuje paní Lindu Messias (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Přihlaste se do evropské soutěže o nejlepší sociální inovaci!

Evropská komise spustila 10. ročník soutěže European Social Innovation Competition (Evropská soutěž o nejlepší sociální inovaci), která je podporována Evropskou radou pro inovace v rámci programu Horizont Evropa. Soutěž oceňuje projekty sociálních inovací, které posilují lokální inovační ekosystémy, a každoročně cílí na konkrétní společenský problém, tzv. „výzvu“. Letos je tématem budoucnost bydlení a dostupné a udržitelné inovace pro obytné čtvrti, které navazuje na iniciativu Nového evropského Bauhausu. Do soutěže se mohou zapojit sociální inovátoři z členských zemí EU a zemí přidružených k programu Horizont Evropa. Uzávěrka přihlášek je 17. května 2022.

Více informací společně s pravidly soutěže naleznete na webových stránkách Evropské rady pro inovace.

Proběhla již jedenáctá edice školení projektových manažerů zemí V4

Na konci března 2022 se uskutečnilo další školení projektových manažerů zemí V4, na jehož organizaci se podílely Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO) a styčné kanceláře z Maďarska (NRDIO), Polska (PolSCA) a Slovenska (SLORD). Školení se zúčastnilo celkem 40 projektových manažerů z 9 evropských zemí, mezi nimi i 7 českých účastníků a účastnic. Cílem bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu, a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na rámcový program Horizont 2020, zejména tedy Horizont Evropa. Další školení projektových manažerů zemí V4 se uskuteční během podzimu 2022.

Více informací o školení naleznete na webu CZELO.

Jak ovlivnila pandemie programy Erasmus Mundus a jejich studenty?

Pandemie COVID-19 měla velký dopad na studijní programy Erasmus Mundus (EMJM) i na vysokoškolské instituce, studenty a výzkumníky do nich zapojené. Evropská komise a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) proto zavedly během posledních dvou let několik podpůrných opatření s cílem minimalizovat negativní důsledky krize a umožnit flexibilnější fungování EMJM. Agentura zároveň provedla mezi květnem 2020 a říjnem 2021 hned tři průzkumy sledující, jak byla tato opatření účinná a jaké měla krize dopady na implementaci programů i na samotné studenty. Poslední průzkum potvrzuje schopnost konsorcií EMJM překonávat překážky přicházející v kontextu pandemie COVID-19 a dosáhnout svých původních cílů. Ukázalo se, že konsorcia jsou odhodlána podporovat své studenty a zajistit pokračování kurzů.

Více informací naleznete na webu CZELO.

Evropská komise zveřejnila výsledky Center excelence odborného vzdělávání a přípravy

Evropská komise uvedla, že ve výzvě 2021 bylo v rámci Center excelence odborného vzdělávání a přípravy podáno 84 projektových žádostí, do kterých se zapojilo více než 1 700 organizací z 55 zemí. Vzhledem k velmi vysoké kvalitě předložených projektů navýšila Evropská komise rozpočet, což umožnilo schválit 13 z těchto projektů, místo původně plánovaných 11. Mezi schválenými projekty, které zahrnují celkem 331 organizací ze 37 zemí, lze najít širokou škálu témat a oblastí od zemědělství, zdravotnictví a textilnictví přes turistický ruch a inovace v podnicích až po udržitelné energetické vzdělávání a obnovitelné zdroje energií. Rozpočet pro rok 2022 je v tuto chvíli stanoven na 48 mil. eur a počítá se s jeho pravidelným navyšováním až do roku 2027.

Více se dočtete na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.