facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Evropské univerzitní aliance a kvantové počítače v Česku

12. 10. 2022
Novinky CZELO: Evropské univerzitní aliance a kvantové počítače v Česku

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nepřehlédněte novou příručku k synergiím mezi EIT a MSCA nebo možnost registrovat se na webinář k Novému evropskému Bauhausu. Dozvíte se také jak se zapojit do programu MSCA4Ukraine nebo o nových výzvách pro aliance Evropských univerzit. Přečíst si můžete také o příležitostech pro výzkum mozku nebo kvantových počítačích v České republice.

CZELO

Nová příručka představuje synergie mezi EIT a MSCA

Příručka poskytuje přehled různých typů akcí v rámci příslušných programů a uvádí příklady toho, jak by zúčastněné strany zapojené do jednoho programu mohly profitovat z akcí v rámci druhého programu. Příručka uvádí, že je možné se současně zapojit do různých projektů MSCA a EIT KICs, pokud nedochází k dvojímu financování a zároveň jsou splněny požadavky jednotlivých výzev. Přehledy jednotlivých synergií najdete na webu CZELO nebo přímo v příručce na stránkách Evropské komise.

Zveme vás na webinář k Novému evropskému Bauhausu

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) organizuje společně s Technologickým centrem AV ČR webinář s názvem: Cíle a příležitosti Nového evropského Bauhausu. Akce proběhne 25. října v čase 13:00–15:05 online.

Cílem akce je otevřít tento dialog na úrovni České republiky a českým stakeholderům blíže představit iniciativu Nového evropského Bauhausu. Registrovat se můžete v tomto odkazu, celý program webináře najdete zde.

Komise spustila přípravu Strategického plánu 2025–2027

Stejně jako v minulosti bude příprava Strategického plánu založena na vstupech od všech zúčastněných stran. Za účelem získaní zpětné vazby od široké veřejnosti bude v průběhu listopadu zveřejněna na portálu Have Your Say veřejná konzultace. Ta bude otevřená po dobu 12 týdnů a kromě jiného bude obsahovat i otázky zaměřené na ex-post hodnocení Horizontu 2020 a průběžné hodnocení Horizontu Evropa. Více informací najdete na webu CZELO.

Zapojte se do programu MSCA4Ukraine!

Evropská komise otevřela dlouho očekávanou výzvu pro výzkumné pracovníky, kteří museli utéct z Ukrajiny – MSCA4Ukraine. Hostitelské organizace a výzkumní pracovníci, kteří mají zájem se do programu zapojit již mohou začít připravovat své žádosti a na stránkách MSCA4Ukraine využít zprostředkovatelských služeb týkajících se navazování kontaktů a konzultací souvisejících se specifikací výzvy.

IGLO Health se zaměřilo na výzkum mozku a nadcházející příležitosti v této oblasti

V koordinaci a celkovém propojení výzkumu mozku má pomoci plán nového partnerství Brain Health Research, které má být ustanoveno v roce 2025 (začínající koordinační výzva bude vypsána v pracovním programu 2023–2024, jeho zveřejnění je plánováno na 28. listopadu). Více informací o vznikajícím partnerství bude k dispozici na Horizon Europe Health Day, který se bude konat 19. ledna 2023. Více informací a kompletní zápis najdete na webu CZELO.

Jak a proč se zviditelnit v Bruselu? Českému publiku se představilo 17 univerzitních asociací a sítí

Během září měly české vysokoškolské a výzkumné instituce jedinečnou možnost seznámit se s asociacemi z oblasti vzdělávání a výzkumu, jejichž hlas je v Bruselu slyšet. Během pěti webinářů se představilo celkem 17 zástupců různých sítí sdružujících především univerzity napříč celou Evropou (EUA, The Guild, YERUN, EASSH, EuroTech a další).

Posluchačům přiblížili tematické zaměření svých asociací, plánované aktivity i možnosti spolupráce. Pokud vás zajímá, jaké jsou přínosy zapojení do mezinárodní sítě a proč je dobré vyslat své zástupce do Bruselu, podívejte se na záznamy webinářů Find your place on the map: How to be more visible in Brussels? na Youtube kanálu CZELO.

Komise otevřela čtvrtou výzvu na podporu aliancí Evropských univerzit

Evropská komise vyhlásila v rámci programu Erasmus+ již čtvrtou výzvu k podávání žádostí o podporu pro aliance Evropských univerzit, což je klíčová iniciativa pro vytvoření tzv. Evropského prostoru vzdělávání a transformaci vysokoškolského vzdělávání (VŠ) v Evropě.

Výzva bude otevřena do 31. ledna 2023 a stejně jako ta předchozí podpoří jak intenzivnější spolupráci stávajících aliancí, tak vznik několika nových. Více se dočtete na webu Evropské komise nebo v tiskové zprávě. Text výzvy najdete na portálu FTOP, kde se zároveň podávají projektové žádosti. Evropská komise také pořádá 15. listopadu od 14:30 informační webinář pro všechny zájemce o tuto výzvu. Více informací najdete na webu CZELO.

Česká republika bude hostit evropské kvantové počítače pro EuroHPC

Společný podnik pro vysoce výkonné počítače (EuroHPC JU) oznámil selekci 6 lokalit, které budou hostit první evropské kvantové počítače. Do výběru se dostala Česká republika společně s Německem, Španělskem, Francií, Itálií a Polskem. Plánovaná investice je ve výši přes 100 milionů eur z čehož polovina pochází z EU a druhá polovina ze 17 zemí, které jsou součástí EuroHPC JU.

Očekává se, že nové kvantové počítače budou dostupné pro výzkumníky a průmysl do druhé poloviny roku 2023. Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise a na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.