facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Hodnocení programu Horizont Evropa a studie OECD

22. 3. 2023
Novinky CZELO: Hodnocení programu Horizont Evropa a studie OECD

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si o anonymizovaném hodnocení v programu Horizont Evropa nebo o novém návrhu Evropské komise na zvýšení kapacity kritických surovin. Nepřehlédněte také výhledovou studii OECD na téma věda, technologie a inovace, možnost zapojit se do hodnocení činnosti výkonných agentur Evropské komise či výzvu k podání žádosti o projekt Erasmus+ Aliance pro inovace.

CZELO

Anonymizované hodnocení v programu Horizont Evropa

Pracovní program Horizontu Evropa na období 2023/2024 s sebou přinesl kromě rozšíření financování paušálními částkami i novinku ve formě pilotu tzv. anonymizovaného hodnocení (blind evaluation). Hlavní podstatou nového hodnocení je anonymizace identity organizací, které v projektovém návrhu figurují. To má zajistit objektivnější přístup hodnotitelů a zamezit předpojatosti a nedůvěře vůči žadatelům ze zemí s nižší intenzitou výzkumu. Anonymizované hodnocení je nyní testováno v prvním kole všech výzev s dvoukolovým hodnocením kromě těch, jež jsou součástí Widening.

Více informací se dočtete na webu CZELO.

Nový návrh Evropské komise má zvýšit kapacity kritických surovin

Critical Raw Materials Act má za úkol snížit administrativní zátěž spojenou se získáváním surovin a zprůhlednit jejich dovoz. Reaguje na zvyšující se poptávku po kritických a strategických surovinách, které jsou potřeba k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Návrh stanovuje konkrétní domácí (evropské) kapacity pro jednotlivá odvětví, kterých je třeba do roku 2030 dosáhnout.

Více informací najdete na webu CZELO.

OECD publikovala výhledovou studii na téma věda, technologie a inovace

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zveřejnila každoroční výhledovou studii pro oblast vědy, technologie a inovací (OECD Science, Technology and Innovation Outlook) na rok 2023. Jako hlavní výzvu pro letošní rok vidí OECD potřebu rychlé transformace energetického, agropotravinářského a dopravního sektoru, kterou by se zvýšila jejich udržitelnost a odolnost. Věda, technologie a inovace hrají v těchto oblastech zásadní roli, avšak k využití jejich potenciálu je potřeba větší angažovanosti politických aktérů.

Více informací na webu CZELO, celou zprávu naleznete v online knihovně OECD.

Hodnocení činnosti výkonných agentur Evropské komise

Evropská komise otevřela do 7. dubna možnost vyjádřit se k fungování šesti výkonných agentur v období mezi lety 2017–2021. Hodnotit je možné například činnosti Evropské výkonné agentury pro výzkum (REA), Výkonné agentury Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky (EISMEA), či Výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Jednotlivé názory přispějí k celkovému hodnocení těchto agentur a k posouzení případných nedostatků či překryvů v jejich fungování.

Více informací najdete na webu Evropské komise.

Erasmus+ Aliance pro inovace

Až do 3. května je možné podat žádost o projekt Erasmus+ Aliance pro inovace. Tyto projekty podporují spolupráci mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou a širším socioekonomickým prostředím včetně výzkumu. Jejich cílem je podpořit rozvoj a zavádění inovací, rozvoj talentů a dovedností (nejen) v kontextu ekologické a digitální transformace a podpořit spolupráci poskytovatelů vzdělávání s podniky a soukromým sektorem. Na webu Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu je možné najít materiály a nahrávku z informačního dne EACEA, který proběhl 9. března.

Na webu CZELO jsou také k dispozici prezentace a záznam z informačního webináře CZELO, kde byl představen i úspěšný český projekt.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.