facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Informační semináře o EIC a výsledky MSCA4Ukraine

28. 2. 2023
Novinky CZELO: Informační semináře o EIC a výsledky MSCA4Ukraine

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nezmeškejte informační semináře zaměřené na EIC nebo nový program na podporu projektů EIC Pathfinder a Transition. Přečtěte si o výzvách Wideningu a zjistěte, jak se vede nováčkům v rámcových programech. Dočtete se také o nejčastějších chybách při přípravě projektových návrhů, jaké jsou zkušenosti uživatelů FTO Portálu a mnoho dalšího.

CZELO

Nepromeškejte informační semináře zaměřené na EIC

Dne 7. března organizuje Technologické centrum Praha ve spolupráci s agenturou EISMEA a JIC Brno dva informační semináře zaměřené na Evropskou radu pro inovace (EIC). Semináře budou pokrývat nástroje EIC Pathfinder a EIC Accelerator. V rámci EIC Pathfinder se účastníci seznámí s hlavními cíli a principy programu a dozví se o zkušenostech úspěšných českých žadatelů s EIC Pathfinder i jeho předchůdcem, programem FET. Informační seminář EIC Accelerator se zaměří na praktické informace týkající se podpory a fungování EIC investičního fondu. Během akce také vystoupí zástupci Access2EIC, kteří účastníkům představí služby a podporu, kterou poskytují.

Více informací a odkaz na registraci naleznete na webu Evropské rady pro inovace.

Byly zveřejněny výsledky MSCA4Ukraine, Česká republika je jednou z nejžádanějších zemí

Iniciativa MSCA4Ukraine vznikla v reakci EU na ruskou invazi na Ukrajinu, neboť bylo třeba rychle podpořit výzkumné pracovníky z Ukrajiny a umožnit jim pokračovat v práci v Evropě. Cílem programu je rovněž usnadnit návrat vědců na Ukrajinu, jakmile to podmínky dovolí, za účelem obnovy výzkumné a inovační kapacity země. Celkově ve výzvě uspělo 124 výzkumníků, kteří budou svůj výzkum provádět ve 21 zemích. Nejžádanějšími zeměmi pro výzkum jsou Německo (26), Česká republika (17) a Francie (14). Program umožní organizacím hostit výzkumné pracovníky po dobu osmi měsíců až dvou let, přičemž většina úspěšných žadatelů získala dvouletá stipendia.

Více informací naleznete na webu Evropské komise.

Úspěchy České republiky ve výzvách Wideningu

Evropská komise zveřejnila výsledky výzev Teaming a Excellence Hubs s termíny uzávěrek v roce 2022. Celkově ve výzvách uspělo 25 projektů zaměřených na modernizaci existujících center excelence a na posilnění inovačních ekosystému. Vybrané projekty si mezi sebou rozdělí 235 milionů eur a svou činnost zahájí v letošním roce. Kancelář CZELO gratuluje Masarykově univerzitě ke koordinaci tří projektů.

Přehled všech podpořených projektů naleznete na webu Evropské komise.

Cena za inovace v oblasti obrany 2023

Evropská obranná agentura (EDA) zveřejnila výzvu k podávání žádostí o Ceny za inovace v oblasti obrany, které jsou letos věnovány technologiím situačního uvědomění a technologiím pro komunikační a informační systémy. Za každou kategorii bude oceněn jeden projekt. Od vítězů se očekává, že přijdou s nápady, které by v případě realizace do roku 2030 přispěly ke zlepšení a posílení konkrétních obranných schopností EU. Vítězné návrhy nebo koncepty budou oceněny 30 000 eury. Termín pro podávání žádostí je 15. června 2023.

Více informací najdete na stránce Evropské obranné agentury.

Jak se vede nováčkům v rámcových programech?

Evropská komise zveřejnila zprávu o „Nováčcích v programech EU pro výzkum a inovace“, která ukazuje hlavní trendy v programu Horizont 2020 a první výsledky z Horizontu Evropa. Podle analýzy byly více než dvě třetiny příjemců projektů Horizontu 2020 „nováčky“, tj. subjekty, které neměly zkušenost s předchozím rámcovým programem. Tito účastníci však získali méně než 20 % všech dostupných finančních prostředků. Analýza rovněž ukazuje, že účastníci s předešlými zkušenostmi s rámcovými programy se v průměru zapojili do mnohem více projektů než nováčci.

Celou studii můžete nalézt zde.

Přehled nejčastějších chyb při přípravě projektových návrhů

Evropská agentura pro výzkum (REA) připravila přehled nejčastějších chyb, kterým je potřeba se vyhnout při podávaní žádostí o financovaní z programu Horizont Evropa. Mezi doporučení patří například nenadsazovat projektové návrhy s příliš ambiciózními výsledky. Žadatelé by se naopak měli snažit zůstat ve svém návrhu přímočaří a měli by svůj projekt vysvětlit realisticky. Důležitým bodem, který není dobré opomíjet, je také genderová dimenze.

Celý dokument je k dispozici na webu REA.

Zkušenosti uživatelů FTO portálu

Nově zveřejněná zpráva shrnuje výsledky dvou veřejných konzultací zahájených v loňském roce s cílem shromáždit údaje o zkušenostech uživatelů FTO portálu a identifikovat klíčové oblasti pro zlepšení.

Zkušenosti uživatelů ukazují, že portál je užitečný a informativní. Na druhé straně je ale portál náročný na orientaci a vyhledávací funkce nezobrazují vždy relevantní výsledky. Respondenti uvedli, že preferují personalizovaná oznámení a online knihovnu pro ukládání obsahu nebo dokumentů. Kladně byla také hodnocena možnost ukládání výsledků vyhledávání a/nebo vyhledávacích filtrů.

V blízké době se plánují další vylepšení portálu a přidání nových funkcionalit, jako například systém doporučení založený na preferencích uživatele a jeho oblastech zájmu či vylepšení přesnosti vyhledávacího nástroje. Výhledově se pak plánuje vývoj mobilní aplikace FTO.

Nový program na podporu projektů EIC Pathfinder a Transition

Evropská rada pro inovace (EIC) zahájila nový program „Tech to Market Entrepreneurship & Venture Building Programme“ s cílem poskytnout projektům EIC Pathfinder a Transition odborné znalosti potřebné pro přechod z laboratoře na trh. Program je zaměřen na inovativní výzkumné pracovníky i začínající start-upy. Za účelem představení programu se dne 15. března uskuteční online informační den.

Více informací o programu naleznete na webu EIC.

Spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě na národní i mezinárodní úrovni

Kancelář CZELO si pro vás připravila souhrn novinek z infodne k výzvě Center excelence odborného vzdělávání (CoVE), která cílí na reformy, inovace a vysokou kvalitu odborného vzdělávání. V současnosti je realizováno 20 těchto projektů a předpokládá se, že dalších 13 bude schváleno ve výzvě 2022, kde se výsledky očekávají v nejbližších týdnech. Celkem Evropská komise plánuje vytvořit v programovém období 2021–2027 až 100 CoVE, financování by se tedy mělo v následujících letech pro každou výzvu mírně zvyšovat. Hlavními novinkami ve výzvě 2023 oproti předešlým výzvám jsou změny v povinných aktivitách projektu a pilotování tzv. Pečeti kvality (Seal of Excellence).

Více se dočtete na webu CZELO.

Přečtěte si, jaký je současný stav vzájemného automatického uznávání diplomů v Evropě

Evropská komise zveřejnila novou zprávu mapující dosavadní vývoj v oblasti automatického vzájemného uznávání kvalifikací získaných v rámci vysokoškolského vzdělávání, vyššího sekundárního vzdělání a odborné přípravy a výsledků z období studia v zahraničí. Zpráva obsahuje mimo jiné barevný semafor, který přehledně ukazuje, jaký je současný stav uznávání kvalifikací napříč členskými státy, jaká legislativní a jiná opatření konkrétní státy přijaly a jaké kroky je ještě potřeba podniknout. Podívejte se, jak se od roku 2018, kdy Rada přijala doporučení o podpoře uznávání kvalifikací, situace posunula a jak si stojí Česká republika.

Více najdete na webu Evropské komise.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.