facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Konzultace k EU4Health a plán REPowerEU

7. 6. 2022
Novinky CZELO: Konzultace k EU4Health a plán REPowerEU

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Poslechněte si záznam ze Science Café na téma mikroplastů nebo se vyjádřete k pracovnímu programu EU4Health. Dále se dozvíte o nové iniciativě Get Digital EU či novém plánu zaměřeném na snížení závislosti na ruských palivech.

CZELO

Science Café s Ondřejem Adamovským přilákalo téměř 60 účastníků

Kancelář CZELO spolu se svými partnery uspořádala další edici Science Café, tentokrát na téma mikroplastů a jejich vlivu na životní prostředí, člověka a jeho organismus. Hostem byl Ondřej Adamovský z výzkumného centra Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity – RECETOX. Ondřej zmínil, že je důležité omezovat používání plastových výrobků, což je jediným řešením pro omezení mikroplastů. Jejich redukce by zároveň zpomalila rozšiřování „plastového ostrova“ v Pacifiku, který v tuto chvíli dosahuje velikosti Evropy. Dále v debatě zaznělo, jakým způsobem ovlivňují mikroplasty mořské živočichy, kteří je považují za plankton a mají tendenci je konzumovat, což jim navozuje pocit sytosti a nemají pak potřebu konzumovat potravu obsahující živiny. Záznam z akce naleznete na YouTube kanálu kanceláře CZELO.

Kancelář CZELO vás zve na konferenci ke „Spolufinancovaným partnerstvím v klastru 6“

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) vás spolu se svými partnery srdečně zve na konferenci na téma „Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships“. Akce se uskuteční 13. června 2022 v Bruselu a bude ji možné sledovat i online. Cílem je nejdříve diskutovat o plánovaných partnerstvích, koordinaci a potenciálních synergiích se strukturálními fondy, a dále prezentovat bruselskému publiku příklady dobré praxe z vědecké obce V4. Více informací k události naleznete na webu CZELO.

Ovlivněte podobu pracovního programu EU4Health

Evropská komise spustila konzultaci k pracovnímu programu EU4Health na rok 2023. Cílem je zjistit názory na současné a budoucí strategie spolu se směry, kterými by se měla EU vydat v oblasti zdraví, obnově po pandemii a obecněji k vybudování silnějších, odolnějších a dostupnějších zdravotnických systémů. Konzultace je otevřena od 16. května do 27. června a účastnit se jí můžete vyplněním formuláře na stránkách Evropské komise.

Nová iniciativa Get Digital EU

V návaznosti na agresi Ruska na Ukrajině spustilo Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW) společně s Evropskou radou pro inovace (EIC) a aliancí European Digital SME novou iniciativu “GetDigitalEU”. Iniciativa reaguje na úsilí EU přeorientovat evropskou energetickou závislost a posílit odolnost dodavatelského řetězce. Do iniciativy se mohou zapojit firmy (start-upy a MSP), které mají inovativní digitální řešení a mohou nabídnout účinná opatření ke snížení závislosti na ropě, plynu a externích surovinách a také ke zvýšení odolnosti globálního dodavatelského řetězce. Do katalogu se mohou zaregistrovat společnosti z EU, Ukrajiny, Moldavska nebo Gruzie.

REPowerEU - Evropský plán nezávislosti na ruských palivech

V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu představila Evropská komise plán REPowerEU s cílem transformace evropské energetiky a rychlejšího odklonu od ruských fosilních paliv. Implementace proběhne pomocí úspor energie, diverzifikací dodávek a akcelerací zavádění obnovitelných zdrojů. Hlavním finančním zdrojem pro plán jsou půjčky z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 225 miliard eur.

Postupné snižování cen energie má zajistit rozšíření a zrychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie pomocí různých iniciativ. Pomoci má také nově vytvořená platforma EU Energy Platform. Ta umožňuje jednodušší společné nákupy plynu, LNG a vodíku.

Nová platforma k modré ekonomice

Evropská komise spustila novou platformu „EU Blue Economy Observatory“ zaměřenou na udržitelnost moří, oceánů a pobřežních oblastí. Na stránkách observatoře najdete nejnovější vědecké poznatky, informace o vývoji modré ekonomiky EU, námořní dopravě nebo souvisejících výzvách. Platforma má za úkol vyplnit současnou vědomostní mezeru v oblasti vod a oceánů a poskytnout relevantní informace tvůrcům politik a stakeholderům.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.