facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Navýšení rozpočtu Erasmus+ a monitoring stavu půdy

30. 3. 2023
Novinky CZELO: Navýšení rozpočtu Erasmus+ a monitoring stavu půdy

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si nový pracovní program Euratomu a poziční dokumenty ke střednědobému hodnocení Horizontu Evropa, seznamte se s novým nástrojem pro hodnocení stavu půdy EU Soil Observatory a nezmeškejte první ročník ceny pro humanitární inovace.

CZELO

Dozvíte se také o navýšení rozpočtu programu Erasmus+ nebo o otevřené výzvě na podporu virtuálních mobilit. Nenechte si ujít ani nové tematické newslettery, které pro vás kolegové z kanceláře CZELO připravují.

Evropská komise vydala pracovní program Euratom na roky 2023–2025

Evropská komise vydala Pracovní program Euratomu na roky 2023-2025, na podporu projektů v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání je vyčleněno celkem 132 milionů eur. Obecným cílem programu je pokračovat v činnostech v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy s důrazem na další zlepšování jaderné bezpečnosti, nakládání s radioaktivním odpadem a ochranu před radiací. Euratom bude spolufinancovat jednotlivá partnerství až z 55 %.

Dne 4. dubna se otevře 11 výzev s uzávěrkou 11. listopadu.

Přečtěte si více na stránkách Evropské komise a sledujte 4. dubna konferenci k novému pracovnímu programu.

Podle nového nástroje je 61 % půdy v EU ve špatném stavu

Nový nástroj EU Soil Observatory vznikl ve spolupráci European Soil Data Centre, Evropské agentury pro životní prostředí a Společného výzkumného střediska Evropské komise. Celkem 15 indikátorů, se kterými nástroj pracuje, umožňuje poprvé přehledně monitorovat degradaci půdy ve státech EU. Ty jsou podle nového dashboardu v nezdravém stavu, a to celkem 61 % z nich.

Detailní rozbory naznačují, že hlavními problémy evropské půdy jsou ztráta organického uhlíku, nedostatek biodiverzity a degradace rašelinišť. Často se také jedná o kombinaci těchto tří nedostatků.

Na webu CZELO se dočtete více o nástroji i možnostech využití mapy.

Zapojte se do prvního ročníku Evropské ceny pro humanitární inovaci

Evropská komise spustila první ročník Evropské ceny pro humanitární inovaci (European Prize for Humanitarian Innovation – InnovAid), která je jednou z 5 cen podporovaných Evropskou radou pro inovace v rámci programu Horizont Evropa. Ceny budou uděleny organizacím a společnostem, které vyvinuly a zavádějí inovativní a technologická řešení pro poskytování humanitární pomoci. V rámci soutěže budou uděleny tři ceny, přičemž vítěz obdrží finanční odměnu ve výši 250 000 eur. Přihlášky lze podávat od 21. března do 3. října.

Více se dozvíte na webu CZELO.

Podívejte se na poziční dokumenty ke střednědobému hodnocení Horizontu Evropa

Na webu CZELO naleznete seznam veřejně dostupných pozičních dokumentů jednotlivých stakeholderů k přípravě Strategického plánu 2025–2027 a ke střednědobému hodnocení programu Horizont Evropa. Seznam je průběžně aktualizován, už nyní obsahuje přes 20 dokumentů včetně pozice Technologického centra Praha.

Komise navýšila roční rozpočet Erasmus+, podporuje tak spolupráci s Ukrajinou

Evropská komise přijala revidovanou verzi pracovního programu pro Erasmus+ na rok 2023 s dosud největším ročním rozpočtem v historii programu. Celkový rozpočet pro tento rok byl navýšen na 4,43 miliardy eur a posílí priority programu v oblasti začleňování, aktivního občanství i zelené a digitální transformace.

Rozpočet zahrnuje prostředky na podporu projektů, které usnadňují začlenění osob prchajících před válkou na Ukrajině a také projekty podporující organizace a účastníky vzdělávání přímo na Ukrajině. V oblasti centralizovaných aktivit byl navýšen například rozpočet na projekty aliancí Evropských univerzit či na Centra excelence odborného vzdělávání.

Více informací najdete na webu DZS a v tiskové zprávě Evropské komise.

Termín pro předkládání žádostí pro Virtuální výměny Erasmus+ se blíží

Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže umožňují obohatit výuku či neformální vzdělávací aktivity mezinárodním prvkem bez nutnosti vycestování do zahraničí. Projekty nabízí možnost online spolupráce pro vysokoškolské studenty a/nebo mladé lidi s vrstevníky v zemích mimo EU. Jejich cílem je podpora mezikulturního dialogu a rozvoj digitálních a měkkých dovedností. Online aktivity mohou zahrnovat například diskuze, masivní otevřené online kurzy (MOOC) či školení pro zaměstnance vysokoškolských a mládežnických organizací, kteří budou projekty organizovat. Termín pro podávání žádostí je 26. dubna.

Více informací je možné najít v Příručce k programu Erasmus+ a na webu výkonné agentury EACEA.

CZELO rozšiřuje nabídku svých newsletterů

Kancelář CZELO vydává pravidelné newslettery jak z oblasti výzkumu, tak z oblasti mezinárodního vzdělávání. Nově pro vás připravujeme také tematická vydání zaměřená na průřezové oblasti, které se dotýkají výzkumu i různých sektorů vzdělávání. Tyto newslettery budou vycházet s několikaměsíčními rozestupy. Jako první se můžete již brzy těšit na speciál na téma DIGITALIZACE.

Neváhejte se přihlásit k odběru.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.