facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Navýšení rozpočtu Horizon Europe a přidružení Japonska

17. 5. 2022
Novinky CZELO: Navýšení rozpočtu Horizon Europe a přidružení Japonska

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nepřehlédněte navýšení rozpočtu pracovního programu Horizont Evropa nebo zahájení rozhovorů o možné asociaci Japonska k tomuto programu. Dále si můžete přečíst o průzkumu mezi mladými lidmi v rámci Evropského roku mládeže, o spolupráci EIT a EPO či o možnosti stáže v JRC. V neposlední řadě se pak můžete přihlásit na seminář TC AV ČR pro města a regiony, konferenci V4 nebo webináře k centralizovaným aktivitám programu Erasmus+.

CZELO

Evropská komise navýšila rozpočet pracovního programu 2021–2022 Horizontu Evropa

Evropská komise schválila aktualizaci pracovního programu 2021–2022 a navýšila jeho rozpočet o téměř 562 milionů eur. Navýšený rozpočet cílí na podporu misí EU a na akce na posílení evropského inovačního ekosystému. Dodatek také obsahuje oficiální spuštění schématu MSCA4Ukraine. Nový program má za cíl podporovat výzkumníky z Ukrajiny, aby mohli pokračovat ve své práci v akademických a neakademických organizacích v Evropě, ale také jim usnadnit znovu se usadit na Ukrajině, aby mohli znovu vybudovat výzkumnou a inovační kapacitu země. Více informací naleznete na webu CZELOv tiskové zprávě Evropské komise.

EU a Japonsko zahájily rozhovory o možné asociaci Japonska k Horizontu Evropa

Během summitu mezi Evropskou unií a Japonskem, který se uskutečnil dne 12. května, představitelé obou stran potvrdili zahájení diskusí s cílem prozkoumat možnost asociace Japonska k programu Horizont Evropa. Případná asociace Japonska k Horizontu Evropa staví na již existující vynikající úrovni spolupráce v oblasti vědy a technologií. Mezi nejsilnější oblasti spolupráce patří především výzkum v oblastech informačních a komunikačních technologií, klimatu, zdraví a obnovitelných energií (biopaliva). Více informací naleznete na webu CZELOna webu Evropské komise.

Jak smýšlejí mladí lidé v EU? Bleskový průzkum ukázal na podobnosti, ale odhalil i velké rozdíly

Dne 6. května 2022 zveřejnila Evropská komise výsledky bleskového online průzkumu Eurobarometru „Mládež a demokracie v Evropském roce mládeže“. Průzkum se zabýval několika hlavními tématy, u nichž mladí lidé vybírali z předem stanového seznamu odpovědí. Mezi klíčová témata, na která by se Evropský rok mládeže měl zaměřit, dle průzkumu patří zlepšení duševního a fyzického zdraví a pohody, ochrana životního prostřední a boj proti změnám klimatu, zlepšování vzdělávání a odborné přípravy a boj proti chudobě a hospodářským a sociálním nerovnostem. Více informací, včetně možnosti porovnání jednotlivých zapojených zemí a EU jako celku naleznete na webu CZELOna webových stránkách Eurobarometru.

EIT a EPO prohlubují spolupráci v otázkách duševního vlastnictví

Evropský inovační a technologický institut (EIT) podepsal Memorandum o porozumění s Evropským patentovým úřadem (EPO) s cílem posílit spolupráci týkající se problematiky duševního vlastnictví. Memorandem o porozumění se EIT a EPO zavazují ke konkrétním činnostem, projektům a programům, které podpoří inovátory a podnikatele po celé Evropě v jejich inovativních nápadech a následném uvedení na trh. Více informací naleznete na webu CZELOna webových stránkách EIT.

Evropské mise: příležitost pro česká města a regiony

Dne 18. května pořádá Technologické centrum Akademie věd ČR informační seminář (v prezenční i online formě), který si klade za cíl usnadnit městům a regionům orientaci v problematice misí EU a seznámit je s možnostmi, jak se do projektů zapojit. Mise EU (Rakovina, Adaptace na změnu klimatu, Obnova našich oceánů a vod, Dohoda o půdě pro Evropu a Klimaticky neutrální a chytrá města), jsou novým přírůstkem do programu Horizont Evropa a jejich cíle by měly být relevantní pro významnou část evropské populace. Více informací společně s odkazem na registraci naleznete na webu Horizontu Evropa.

Využijte možnosti přihlásit se na stáž do JRC

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) vyhlásilo druhou výzvu pro vědecké stáže. Zájemci budou mít příležitost absolvovat pětiměsíční stáž v podnětném, multikulturním a multidisciplinárním výzkumném prostředí v srdci Evropy. Současná výzva počítá s pětiměsíční stáží od října 2022. Kandidáti se mohou hlásit do různých vědeckých oborů. Více informací lze nalézt na webových stránkách úřadu EPSO. Žádosti musí být podány do 31. května 2022 prostřednictvím specializovaného portálu JRC.

Webináře k centralizovaným aktivitám v rámci programu Erasmus+

Kancelář CZELO, ve spolupráci se SAAIC, slovenskou národní agenturou pro Erasmus+, zve zájemce na webináře k centralizovaným aktivitám Erasmus+, které mají termín podávání žádostí v září 2022. Celkem se jedná o tři webináře, a to pro projekty Pedagogických akademií Erasmus+ (17.5.), Center excelence odborného vzdělávání (31.5.) a Aliancí pro inovace (8.6.). Více informací včetně registrace naleznete na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.