facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Nová evropská spolupráce a vodíková výzva

15. 3. 2022
Novinky CZELO: Nová evropská spolupráce a vodíková výzva

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nezmeškejte infoden k výzvám v rámci Partnerství pro čistý vodík, kampaň pro mladé s názvem The Green Track nebo kampaň #SHEULeads. Zjistěte, co přinesl webinář na téma genderové rovnosti nebo infoden Centra excelence odborného vzdělávání a přípravy. Přečtěte si také o Marseilleské deklaraci a podívejte se na záznam z akce na téma vesmírného počasí.

CZELO

Vydejte se spolu s dalšími mladými lidmi na „Zelenou cestu“

Evropská komise ve spolupráci s Global Youth Biodiversity Network spustila kampaň pro mladé s názvem The Green Track zaměřenou na ochranu přírody. Tato kampaň je jednou ze stěžejních iniciativ v rámci Evropského roku mládeže 2022 a má cíl poskytnout mladým lidem platformu pro sdílení a výměnu názorů na téma přírody, biodiverzity a udržitelné budoucnosti Evropy, a to pod hlavním heslem „Ready to act #ForNature“. V neposlední řadě chce touto iniciativou Komise také mobilizovat mladé lidi před konáním letošní Konference Spojených národů pro biodiverzitu COP 15. Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise nebo na webu CZELO.

Co přinesl webinář na téma genderové rovnosti v oblastech evropského výzkumu, inovací a vysokoškolského vzdělávání?

Dne 10. března 2022 uspořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) spolu s kolegy ze styčných kanceláří z Litvy, Polska a Slovenska webinář na téma genderové rovnosti v oblastech evropského výzkumu, inovací a vysokoškolského vzdělávání. Akce přilákala 165 účastníků a jejím cílem bylo představit nejnovější vývoj genderové politiky na úrovni Evropské unie a také představit genderové iniciativy na vnitrostátní úrovni České republiky, Litvy, Polska a Slovenska. Více informací naleznete na webu CZELO.

Marseilleská deklarace – mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích

Pod záštitou francouzského předsednictví v Radě Evropské unie se v Marseille uskutečnila konference ministrů EU pro vysoké školství, výzkum a inovace. Během konference došlo k představení Marseilleské deklarace o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a inovacích, která stanovuje devět hodnot a principů sdílených členskými státy a Evropskou komisí, jako je svoboda vědeckého výzkumu, etika a integrita a otevřená věda. Delegace podpořily tuto iniciativu a zdůraznily, že je důležité sdílet základní hodnoty a zásady pro zajištění mezinárodní spolupráce ve výzkumu, inovacích a vysokoškolském vzdělávání. V této souvislosti jednoznačně odsoudily ruskou nezákonnou a neopodstatněnou invazi na Ukrajinu jako útok na základní hodnoty svobody, demokracie, suverenity a respektu k mezinárodnímu řádu, na nichž je založena akademická a vědecká svoboda a spolupráce. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Infoden Centra excelence odborného vzdělávání a přípravy

V pondělí 7. března proběhl infoden k Centrům excelence odborného vzdělávání a přípravy v rámci programu Erasmus+. Představeny byly cíle a priority pro letošní výzvu, příklady praxe již běžících projektů a také praktické informace o podání žádosti a sestavení rozpočtu. Žádosti o projekty je možné podávat do 7. září 2022. Více se dočtete v zápisu kanceláře CZELO.

Podívejte se, jak vesmírné počasí ovlivňuje život na Zemi!

Dne 8. března 2022 uspořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávaní a výzkum (CZELO) spolu se svými partnery diskuzi k vesmírnému počasí. Akce přilákala téměř 60 účastníků. Hostem byla astrofyzička Lenka Zychová, která působí na Královském institutu vesmírné aeronomie v Bruselu jako odbornice na kosmické počasí. Více informací naleznete na webu CZELO. Na záznam z akce se můžete podívat na YouTube kanálu CZELO.

Evropský rok mládeže usiluje o zviditelnění talentovaných dívek a žen, o posilování demokratické účasti mládeže a o lepší podmínky stáží

V rámci iniciativy Evropský rok mládeže byla spuštěna nová kampaň na sociálních sítích #SHEULeads, jejímž úkolem je zviditelnit talentované dívky a mladé ženy a podpořit je, aby se podělily o své úspěchy, zkušenosti a výzvy především v oblasti vědy a výzkumu, inovací, vzdělávání, mládeže a sportu, a o to, jak je jejich účast v evropských programech na jejich „cestě“ podpořila. Krokem v posilování demokratické účasti mládeže a zviditelnění jejího hlasu je zahájení spolupráce Evropského výboru regionů, Evropského fóra pro mládež a dalších aktérů na spolutvorbě Evropské charty pro mládež a demokracii, která má za cíl prostřednictvím konkrétních doporučení zlepšit demokratickou účast mladých lidí na místní, národní a celoevropské úrovni. Mladí lidé se budou moci do tvorby Charty zapojit během workshopů a online konzultací. V neposlední řadě spustila Evropská komise online průzkum týkající se problematiky neplacených stáží a zlepšování pracovních podmínek pro mladé lidi v Evropě, do kterého je možné se zapojit do 18. března 2022. Více informací naleznete na webu CZELO.

Byla otevřena výzva Clean Hydrogen Partnership

Partnerství pro čistý vodík poskytne podporu ve výši 300 milionů eur projektům zaměřeným na technologie čistého vodíku a palivových článků. Otevřeno bude až 41 témat. Výzva k předkládání návrhů bude mít dvě uzávěrky, a to 31. května a 20. září 2022. Nezmeškejte infoden s rozborem jednolitých témat spolu s pravidly a doporučeními, jak se do jednotlivých výzev správně přihlásit. Synergie v rámci Partnerství pro čistý vodík a jeho budoucnost bylo také tématem IGLO Regional Policy. Zápis ze setkání naleznete na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.