facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Nové výzvy v SUPERNOVAS a příležitosti programu Digitální Evropa

25. 5. 2023
Novinky CZELO: Nové výzvy v SUPERNOVAS a příležitosti programu Digitální Evropa

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se, jak můžete podpořit český projekt v cenách Nového evropského Bauhausu, jak se daří projektům aliancí Evropských univerzit, i jaké změny se odehrály ve vedení Evropské komise. Nenechte si ujít ani pozvánku na Evropský summit pro vzdělávání a inovace.

CZELO

Podpořte český projekt v cenách Nového evropského Bauhausu

Momentálně probíhá hodnocení inspirativních a inovativních projektů, které se zapojily již do 3. ročníku cen Nového evropského Bauhausu. Novinkou letošního ročníku je možnost hlasování široké veřejnosti o vítězných projektech. Do finále bylo nezávislými experty vybráno 61 projektů, z toho 1 projekt i z České republiky. Český projekt FUTUREUM: From Black Past to Green Future tak můžete podpořit i vy. Hlasování je otevřeno už jen do 24. května, vyhlášení výsledků proběhne 22. června. Více informací o soutěži společně s pokyny, jak hlasovat, najdete na webu cen NEB.

Přečtěte si, jak se daří výzkumným projektům aliancí Evropských univerzit

Agentura Evropské komise REA vydala analýzu výzkumných projektů 17 Evropských univerzit. Jedná se o projekty financované v rámci programu Horizont 2020 – Science with and for Society. Jedním z cílů této výzvy je prozkoumat potenciál aliancí v oblasti institucionální transformace v jejich výzkumné a inovační dimenzi a posílit efektivní obsahové synergie mezi programy Erasmus+ a Horizont Evropa. Studie sleduje projekty v prvním období implementace akčních plánů (18 měsíců), zabývá se výzvami, mapuje osvědčené postupy a navrhuje doporučení pro různé transformační moduly. Mezi příklady dobré praxe jsou zmíněny také projekty zaměřené na open science EDUC-SHARE (aliance EDUC) a TRAIN4EU (aliance 4EU+), do nichž jsou zapojeny české univerzity.

Objevte nové výzvy a aktivity programu SUPERNOVAS

Program SUPERNOVAS, který je zaměřený na podporu žen v podnikatelském a investičním ekosystému, otevřel výzvy pro rok 2023 a zároveň přináší nové aktivity. Novinkou je například vznik „komunity investorek“, kde mohou její členky získat nové znalosti, kontakty a investiční příležitosti. Stejně jako minulý rok se podnikatelky a inovátorky mohou zapojit do následujících programů: Rocket Up (uzávěrka přihlášek je do 9. června) a Women2Invest (uzávěrka přihlášek je do 31. května).

Program LIFE poskytne 99 milionů eur na přechod na čistou energii

Výzva k předkládání návrhů v rámci programu LIFE 2023 vyzývá zúčastněné strany k předkládání projektových návrhů zaměřených na dekarbonizaci Evropy. Třináct témat pokrývá oblasti, mezi něž patří i budování kapacit, zapojení občanů, dekarbonizace budov nebo podpora místních politik zacílených na přechod na čistou energii. Vybrané projekty získají 95 % financování. Návrhy projektů můžete podat na FTO portálu do 16. listopadu 2023. Dne 1. června 2023 proběhne k výzvám informační den na platformě B2Match.

V Bruselu proběhla diskuze s českými expertkami na téma genderových nerovností ve vzdělávání

Diskuzní večer na téma „Bridging the STEM gender gap through (and in) education“ přilákal přes 50 zájemců. Letošní první EduCafé pořádala kancelář CZELO spolu se Zastoupením Jihomoravského kraje při Evropské unii v Bruselu v rámci Evropského roku dovedností.

Diskuze otevřela téma genderových nerovností ve vzdělávání se zaměřením na STEM obory (přírodní vědy, technika, technologie a matematika) a s důrazem na ICT. Debatovat z České republiky přijely Johana Jonáková, ředitelka neziskové organizace Gender Studies o.p.s. a expertka na rovné příležitosti žen a mužů a sociální integraci, a Olga Maximová, vedoucí vývojového oddělení v neziskové organizaci Czechitas, jež se zaměřuje na zpřístupnění IT vzdělávání a kariér dívkám a ženám v České republice. Večer moderovala Zdeňka Trachtová, zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu v Bruselu. Více se dočtete na webových stránkách CZELO.

Eurokomisařka Mariya Gabriel podala rezignaci na svou funkci

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v pondělí 15. května informovala o tom, že se Mariya Gabriel rozhodla rezignovat na funkci evropské komisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež. Byla totiž pověřena prezidentem sestavením vlády ve své domovské zemi, Bulharsku. Von der Leyen jí poděkovala za její práci ve funkci, ve které strávila tři a půl roku.

Její agendu převezmou s okamžitou platností výkonná místopředsedkyně Margrethe Vestager (inovace a výzkum) a místopředseda Margaritis Schinas (vzdělávání, kultura a mládež).

Připojte se k expertní skupině a ovlivněte budoucnost Horizontu Evropa

Komise hledá až 15 odborníků, kteří vypracují zprávy a doporučení pro příští rámcový program pro vědu a výzkum (2028–2034). Cílem skupiny je poskytnout strategická doporučení k maximalizaci dopadu výzkumných a inovačních programů EU na základě průběžného hodnocení programu Horizont Evropa.

Vybraní členové budou jmenováni na dobu až 16 měsíců, uzávěrka přihlášek je 20. června. Informace k výběrovému řízení najdete na stránkách Evropské komise.

Rok 2022 byl pro Evropskou obrannou agenturu ve znamení koordinace společné reakce na ruskou agresi na Ukrajině

Evropská obranná agentura (EDA) zveřejnila výroční zprávu za rok 2022, která poskytuje přehled milníků a úspěchů za uplynulý rok. Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala změnu paradigmatu pro bezpečnost a obranu v Evropě, což se odrazilo i v činnostech EDA. Mezi hlavní aktivity agentury v minulém roce patřilo prohlubovaní obranných iniciativ EU, spuštění centra pro obranné inovace EU (HEDI) či řízení vojenských projektů a cvičení ve všech oblastech. Celkově agentura v roce 2022 řídila 97 projektů a programů v oblasti rozvoje schopností, školení, společného zadávání zakázek, jakož i výzkumných a inovačních projektů, s celkovým rozpočtem ve výši 672 milionů eur.

Celou zprávu naleznete na webu EDA.

Podejte si žádost o projekt v programu Digitální Evropa

Program Digitální Evropa otevřel již 4. kolo podávání žádostí o projekty v oblasti pokročilých digitálních dovedností. Nedávno přijatý pracovní program na roky 2023–2024 alokuje více než 900 mil. euro na posílení digitální kapacity Evropy, včetně podpory rozvoje pokročilých digitálních dovedností Evropanů. Až do 26. září je možné podávat žádosti o projekty ve dvou oblastech. První se zaměřuje na spolupráci mezi základním, středním a vysokoškolským vzděláváním a výzkumem za účelem podpory digitálních dovedností žáků, se specifickým zaměřením na dívky. Cílem druhé výzvy je podpora vysokoškolských vzdělávacích programů a kurikul za účelem posílení digitálních dovedností v sektoru polovodičů. Pro zájemce se koná online informační den 2. června.

Více informací na platformě Digital Skills and Jobs.

Evropský rok dovedností byl oficiálně zahájen

V úterý 9. května byl oficiálně zahájen Evropský rok dovedností. V rámci něj bude až do 8. května 2024 kladen důraz na téma získávání nových dovedností a kompetencí a zvyšování či prohlubování těch stávajících, také s cílem úspěšné digitální a ekologické transformace. Iniciativy a akce napříč státy EU se zaměří jak na podporu kvalitního celoživotního vzdělávání pro všechny, tak na spolupráci zaměstnavatelů a poskytovatelů vzdělávání nebo řešení nesouladu mezi potřebnými a poskytovanými dovednostmi. Nebude chybět ani důraz na téma uznávání získaných výsledků vzdělávání.

Rok byl zahájen online festivalem.

Nezmeškejte Evropský summit pro vzdělávání a inovace

Evropská komise pořádá již druhý Evropský summit pro vzdělávání a inovace, který proběhne 27. června v hybridní formě. Summit přivádí dohromady hlavní aktéry v oblasti vzdělávání a inovací, podporuje jejich vzájemnou spolupráci a klade si za cíl inspirovat širší vzdělávací, výzkumnou a inovační komunitu v Evropě k podpoře podnikatelství a kultuře založené na inovacích. Mezi hosty a diskutujícími budou zástupci vzdělávacích institucí, tvůrci politik na evropské i národní úrovni, znalostních a inovačních společenství Evropského inovačního a technologického institutu (KIC EIT), podniků, start-upů, ale také studenti, výzkumníci, učitelé, vzdělavatelé a další.

Registrujte se na portálu Evropského prostoru vzdělávání.

Ministři školství přijali dva zásadní dokumenty pro realizaci Evropského prostoru vzdělávání

Během zasedání 16. května Rada EU schválila Usnesení o Evropském prostoru vzdělávání: výhled do roku 2025 a dále. Dokument reaguje na zprávu o pokroku Evropského prostoru vzdělávání, kterou zveřejnila Evropská komise v listopadu 2022. Poté ministři přijali Závěry Rady o dalších krocích k realizaci automatického vzájemného uznávání ve vzdělávání a odborné přípravě. Ty hodnotí zjištění výše zmíněné zprávy Evropské komise a navrhují řadu dalších postupů, které napomohou učinit automatické vzájemné uznávání ve vzdělávání a odborné přípravě realitou. Závěry zdůrazňují, že zda se takového uznávání docílí, záleží zejména na členských státech, které musí společně pracovat na zlepšování vzájemné důvěry a transparentnosti.

Více v tiskové zprávě Rady EU.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.